Search Results for: sosialkonstruksjonisme

Hvor kommer sosialkonstruksjonisme fra?

Sosialkonstruksjonisme er et vidt begrep og det brukes av noen i tett tilknytning til sosialkonstruktivisme og sosiokulturell læringsteori. I det følgende følger litt om bagrunnen for sosialkonstruksjonisme.
Les mer →

Hva kan jeg forvente å sitte igjen med etter kurset? 

Forventinger etter Prosesslederstudiet. Du vil få verktøy som gjør at du planlegger prosessarbeid, prosjekter, møter, workshops eller kurs på en bedre måte. Du stiller bedre forberedt med større fokus på hva deltakerne i prosessen har forutsetninger for og mulighet til å bidra med.  Du kan forvente nye innsikter fra positiv psykologi, sosialkonstruksjonisme og aksjonsforskning. Å […]
Les mer →

Historien om Lent

Historien om Lent er egentlig historien om tre firmaer som startet opp omtrent samtidig og som etterhvert begynte å samarbeide tett; Lent, Future Fields og Sareptas. Vi starter med Lent: I 1999-2003 studerte Linn Amundsen, Rune Sødal, Morten Støldal og Pål Tanggaard på Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO. Sammen dannet de kollokviegruppe der de studerte organisasjonlæring og […]
Les mer →

Prosesslederstudiet 2023

Ønsker du og din organisasjon mer engasjement, motivasjon og samarbeid i deres møter, prosjekter og prosesser? Da anbefaler vi deltakelse på Prosesslederstudiet! Kurset går over 6 dager, fordelt over tre samlinger (2+2+2 dager). Verktøy og metoder for hvordan motivere deltakerne, skape psykologisk trygghet, aktiv deltakelse og kreativitet. Særlig velegnet for deg som er leder, mellomleder, […]
Les mer →

Hvordan lage framtidsbilder som ender ut i noe konkret og brukbart?

Framtidsbilder gir en idé om hvordan framtida skal se ut både for individer og organisasjoner. Det handler om å skape en visjon av en framtid hvor alle mulige drømmer for individet eller organisasjonen er realisert. Denne visjonen om framtid er en grunnleggende tanke i AI. Gjennom å benytte AI som tilnærming kan man beskrive det […]
Les mer →

Hva er Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry er en tilnærming til organisasjonsutvikling der man leter etter og tar utgangspunkt i det som fungerer aller best i organisasjonen og lærer av dette for å skape nye suksesser framover.
Les mer →