Hopp til hovedinnhold

Alle kurs og arrangementer

Trykk på aktuelt kurs og se hvilke arrangementer som er satt opp.

Kurstyper

Prosesslederstudiet 2

Fordypning og sertifisering Prosesslederstudiet 2 er et videre læringsløp for deg som allerede har gjennomført Prosesslederstudiet. Her får mulighet til å fordype deg enda mer i faget prosessledelse, enda mer prosessledertrening og bli sertifisert prosessleder av Lent.

Prosessledernettverket

Dette er en arena for deg som har tatt Prosesslederstudiet og som ønsker å holde prosessledermuskelen varm! Sammen undersøker vi mer rundt temaer som vi har lært om på Prosesslederstudiet eller andre tenaer og i arbeidshverdagen. PRIS: 395,- per år

Prosesslederstudiet - skole, barnehage og oppvekst

Å invitere og gjennomføre møter hvor gode relasjoner får utvikle seg, læring skjer og resultater skapes er en sentral oppgave for alle som jobber i oppvekstfeltet. Enten det er i profesjonsfelleskapet, i medarbeiderfelleskapet eller på andre arenaer der barn og unge lever sine liv. Vi i Lent har tro på at ferdigheter innen prosessledelse kan bidra til at man får til enda mer i disse møtene, og derfor har vi laget en egen versjon av vårt Prosesslederstudiet nettopp for deg som jobber innen skole, barnehage eller andre deler av oppvekstfeltet

Prosesslederstudiet

Prosessledertrening over 6 dager (2+2+2) hvor du får presentert og øvd på metoder og verktøy for å skape mer effektivitet, eierskap og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Dette er for eksempel viktig når: Du skal planlegge og lede prosesser, prosjekter og møter der du er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultater. Kanskje også på tvers av avdelinger, fagområder eller sammen med andre organisasjoner.

Kommende kurs

Les hele artikkelen: Prosesslederstudiet 2 - 2024

Prosesslederstudiet 2 - 2024

 • Østlandet

Påmelding og info om programmet i 2024. Et tidsfleksibelt og praksisnært læringsløp som går fra august til juni. Vi møtes cirka en gang i måneden for faglig input og erfaringsutveksling. Perioden mellom samlingene er som vanlig utprøving i egen organisasjon og veiledning i grupper med fokus på at den enkelte skal lykkes med sine hverdagsoppdrag. Likt som på Prosesslederstudiet er også dette et veldig praktisk rettet program som du knytter til egen arbeidshverdag. Det er da lagt opp til at du tar med deg / jobber med eget case gjennom hele læringsløpet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i OSLO - August

Prosesslederstudiet i OSLO - August

 • Østlandet

Velkommen til Prosesslederstudiet i Oslo. Dette er et veldig praktisk rettet kurs som går over tre samlinger (2+2+2 dager). Her får du presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi bedre oppstart, aktiv deltakelse og eierskap i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

Les hele artikkelen: ARK proseslederkurs

ARK proseslederkurs

 • Vestland

Dette kurset er et samarbeid mellom ARK, NTNU og LENT for universitets- og høyskolesektoren Hensikten med dette kurset er å sette deltakerne i stand til å lede, og bistå i, arbeid med oppfølging av ARK (arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser) på måter som både gir energi og motivasjon for deltakerne.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i HARSTAD

Prosesslederstudiet i HARSTAD

 • Troms

Velkommen til Prosesslederstudiet i Harstad. Dette er et veldig praktisk rettet kurs/ en prosessledertrening som går over tre samlinger. Her får deltakerne presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi bedre oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape mer engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i STAVANGER

Prosesslederstudiet i STAVANGER

 • Rogaland

Velkommen til Prosesslederstudiet i Stavanger. Dette er et veldig praktisk rettet kurs/ prosessledertrening som går over tre samlinger. Her får deltakerne presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i TROMSØ - September

Prosesslederstudiet i TROMSØ - September

 • Troms

Velkommen til Prosesslederstudiet i Tromsø som starter i September. Dette er et veldig praktisk rettet kurs som går over tre samlinger (2+2+2 dager). Her får du presentert og trent på metoder og verktøy for bedre oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i TRONDHEIM - September

Prosesslederstudiet i TRONDHEIM - September

 • Trøndelag

Velkommen til Prosesslederstudiet i Trondheim. Dette er et veldig praktisk rettet kurs som går over tre samlinger (2+2+2 dager). Her får du presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi bedre oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i OSLO - Oktober

Prosesslederstudiet i OSLO - Oktober

 • Østlandet

Velkommen til Prosesslederstudiet i Oslo. Dette er et veldig praktisk rettet kurs som går over tre samlinger (2+2+2 dager). Her får du presentert og trent på metoder og verktøy for bedre oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, eierskap, kreativitet og trygghet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i LØRENSKOG

Prosesslederstudiet i LØRENSKOG

 • Østlandet

Velkommen til Prosesslederstudiet i Lørenskog med oppstart i oktober. Prosessledelse i praksis – et læringsløp over tre samlinger, hvor du får presentert og trent på metoder og verktøy for bedre oppstart, aktiv deltakelse og eierskap i dine møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil lære lære hvordan skape mer engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i BERGEN

Prosesslederstudiet i BERGEN

 • Vestland

Velkommen til Prosesslederstudiet i Bergen med oppstart i oktober. Dette er et veldig praktisk rettet kurs/ prosessledertrening som går over tre samlinger. Her får deltakerne presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet på VOSS - oktober

Prosesslederstudiet på VOSS - oktober

 • Vestland

Velkommen til Prosesslederstudiet på Voss! Dette er et veldig praktisk rettet kurs som går over tre samlinger (2+2+2 dager). Her får du presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi bedre oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet UNG - November

Prosesslederstudiet UNG - November

Vi tror på deg som er ung. At dine ressurser er viktige for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Og vi tror at du kan bidra til at andre unge blir med på å skape vår felles framtid. Prosesslederstudiet Ung gir deg kompetanse i å lede involverende og samskapende prosesser for å skape gode resultater sammen med andre. I dette kurset har vi lagt til rette for at unge fra 16-25 år skal gjennomføre kurset sammen med ansatte i organisasjoner som jobber tett med og for ungdom. Utover det vil du lære deg det samme som på det ordinære Prosesslederstudiet til Lent

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i BERGEN

Prosesslederstudiet i BERGEN

 • Vestland

Velkommen til Prosesslederstudiet i Bergen med oppstart i januar 2025. Dette er et veldig praktisk rettet kurs som går over tre samlinger (2+2+2 dager). Her du deltakerne presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi enda bedre oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i OSLO - Januar

Prosesslederstudiet i OSLO - Januar

 • Østlandet

Velkommen til Prosesslederstudiet i Oslo. Dette er et veldig praktisk rettet kurs som går over tre samlinger. Her får deltakerne presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

Les hele artikkelen: Oppfriskningsdag i Bærum

Oppfriskningsdag i Bærum

 • Østlandet

Til deg som holder til i Bærum og omeng. Vi inviterer til en dag som skal bidra til at du som tidligere deltaker på Prosesslederstudiet får tatt i bruk og utnyttet enda mer potensialet fra det du lærte og øvde på gjennom Prosesslederstudiet. MERK! Denne kursdagen er forhåndsgodkjent av KS, så alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner får refundert deltakeravgiften gjennom OU-fondet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet på Helgeland - Januar 2025

Prosesslederstudiet på Helgeland - Januar 2025

 • Nordland

Velkommen til Prosesslederstudiet på Helgeland Dette er et veldig praktisk rettet kurs/ prosessledertrening som går over tre samlinger. Her får deltakerne presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i STAVANGER

Prosesslederstudiet i STAVANGER

 • Rogaland

Velkommen til Prosesslederstudiet i Stavanger med oppstart i februar 2025 Dette er et veldig praktisk rettet kurs/ prosessledertrening som går over tre samlinger. Her får deltakerne presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

Prosessledelse skole barnehage oppvekstProsessledelse skole barnehage oppvekstLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet skole, barnehage & oppvekst

Prosesslederstudiet skole, barnehage & oppvekst

 • Østlandet

Prosessledelse i praksis for ledere og mellomledere i skole og barnehage. Kurset passer også for lærere eller andre ledere/ansatte i oppvekstsektoren som ønsker å lede involverende og samskapende prosesser. Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-støtte til alle ledere og ped.ledere i kommunen. Les mer

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i Bodø/Salten - Mars 2025

Prosesslederstudiet i Bodø/Salten - Mars 2025

 • Nordland

Velkommen til Prosesslederstudiet i Bodø og Salten-regionen Dette er et veldig praktisk rettet kurs/ prosessledertrening som går over tre samlinger. Her får deltakerne presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Gjennom en kombinasjon av teori, praktiske eksempler og konkrete metoder, vil deltakerne lære hvordan de kan skape engasjement, motivasjon, kreativitet og trygghet.

Les hele artikkelen: Prosesslederstudiet 2 - 2025

Prosesslederstudiet 2 - 2025

 • Østlandet

Påmelding og info om programmet i 2025. Prosesslederstudiet 2 er et tidsfleksibelt og praksisnært læringsløp som går fra august til juni. Vi møtes cirka en gang i måneden for faglig input og erfaringsutveksling. Perioden mellom samlingene er som vanlig utprøving i egen organisasjon og veiledning i grupper med fokus på at den enkelte skal lykkes med sine hverdagsoppdrag. Alle som har fullført Prosesslederstudiet er kvalifisert til å delta.

TestTestLes hele artikkelen: Prosesslederstudiet i Møre og Romsdal - Høsten 2025

Prosesslederstudiet i Møre og Romsdal - Høsten 2025

 • Møre og Romsdal

MERK! Dette kurset er ikke helt fastsatt enda, men vi ønsker å undersøke om det er nok interesse i regionen til en runde høsten 2025. Dette er et veldig praktisk rettet kurs/ prosessledertrening som går over tre samlinger. Her får deltakerne presentert og trent på metoder og verktøy som skal gi oppstart, regi, rammer og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser.