Prosessledelse og prosesslederopplæring

God prosessledelse bidrar til at deltakerne bruker sine personlige styrker og kjenner på eierskap, trygghet, kreativitet og engasjement underveis og ikke minst får lyst til å følge opp beslutninger i etterkant.


Vi tilbyr tjenester innenfor

Kommende kurs Se alle kurs

01
Feb

Modul 2

Pris: 29 900

Videre læringsløp for deg som har gjennomført Prosesslederstudiet. Veiledning, utprøving og erfaringsdeling. Etter endt program blir du sertifisert prosessleder av Lent.

08
Feb

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart Februar

Pris: 38 900

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 8-9.feb, Samling 2: 8-9.mars(digitalt), Samling 3: 12-13.april. Sted: Oslo

01
Mar

Prosesslederstudiet for Skole / Oppvekst

Pris: 38 900

For ledere og mellomledere i oppvekstsektoren. Teori, metoder og verktøy til å drive helhetlig skole- og barnehageutvikling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Tre fysiske samlinger. Sted: Oslo/Bærum.

07
Mar

Prosesslederstudiet i Østfold – Oppstart Mars

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 7–8.mars, Samling 2: 18–19.april, Samling 3: 5 – 6.juniSted: Moss.

21
Mar

Prosesslederstudiet i Agder – Oppstart Mars

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 21-22.mars, Samling 2: 26-27.april(digitalt), Samling 3: 22-23.mai. Sted: Kristiansand.

Kurset er fullt
28
Mar

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart Mars

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 28-29 mars, Samling 2: 25-26 april(digital), Samling 3: 24-25 mai. Sted: Oslo


Samtale på møterom.. Prosessledelse

Slik kan prosessledelse gjøre deg til en bedre leder

God ledelse handler om å legge til rette for at dine ansatte skal skinne. En av de beste verktøykassene for å få til akkurat det, kalles prosessledelse.

Ideer på vindu. Prosessledelse

Hva er forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Dette spørsmålet er ikke lett å svare på fordi det er mange overlappinger. De fleste prosjektledere vil bytte litt på å ha på seg prosjektlederhatten og prosesslederhatten.

Prosessledelse

Hvorfor bruke prosessledelse?

Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring.

hender møtes. Prosessledelse

Hvem er en prosessleder?

Prosessledelse handler om å skape et rom for dialog der deltakerne får bruke sine ressurser til å løse utfordringer de står i. 

felles ide

Lærende organisasjoner

Medlemmene/ansatte i organisasjonen trenger å lære av hverandre og omverdenen for hele tiden å klare å skape de verdiene eller tjenestene de er satt til å levere.

positiv og negativ

Effekten av positive følelser

Hvordan kan positive og negative følelser være til hjelp for oss i prosess- og endringsarbeid? 
(prosessbloggen.no)

Noen av våre kunder

Tilbakemeldinger

Menneskene i Lent

 • Seniorkonsulent i Lent Kristina Rickfelt

  Kristina Rickfelt

  Seniorkonsulent

 • Caroline Aurora Grevstad

  Seniorkonsulent

 • Seniorkonsulent i Lent Hogne Hareide

  Hogne Hareide

  Seniorkonsulent

 • Seniorkonsulent i Lent Herleik Tosterud

  Herleik Tosterud

  Seniorkonsulent

 • Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

  Eivind Nilsen

  Daglig leder

 • Seniorkonsulent i Lent Oddne Dahle Lægreid

  Oddne Dahle Lægreid

  Seniorkonsulent

 • Seniorkonsulent i Lent Pål Taangaard

  Pål Tanggaard

  Seniorkonsulent

 • Prosjektleder i digitalisering i Lent Anna Kjærnes

  Anna Kjærnes

  Prosjektleder Digitalisering

 • Seniorkonsulent i Lent Inger Marie Andreassen

  Inger Marie Andreassen

  Seniorkonsulent

 • Markedssjef i Lent Kay Eskil Hellesø

  Kay Eskil Hellesø

  Markedssjef

 • Simen Tosterud

  Simen Tosterud

  Kontor- og regnskapsansvarlig

 • Theis Réthoré

  Seniorkonsulent

Noen av organisasjonene med prosessledere fra Lent