Prosessledelse og prosesslederopplæring

God prosessledelse bidrar til at deltakerne bruker sine personlige styrker og kjenner på eierskap, trygghet, kreativitet og engasjement underveis og ikke minst får lyst til å følge opp beslutninger i etterkant.


Vi tilbyr tjenester innenfor

Kommende kurs Se alle kurs

15
Aug

Prosesslederstudiet i OSLO – Oppstart August

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 15-16.aug, Samling 2: 12-13.sept(digital), Samling 3: 17-18 okt. Sted: Oslo "

25
Aug

Prosesslederstudiet 2 – Fordypning

Pris: 38 900

Et videre læringsløp for deg som har gjennomført Prosesslederstudiet. Fordypning, veiledning, utprøving/øving og erfaringsdeling. Oppstart 25.aug.

30
Aug

Prosesslederstudiet i ROGALAND – Oppstart August (NB! Få plasser igjen)

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 29-30.aug, Samling 2: 26-27.sept(digital), Samling 3: 21-22.nov. Sted: Stavanger

19
Sep

Prosesslederstudiet i TRØNDELAG – Oppstart September

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 19-20.sept, Samling 2: 24-25.okt(digitalt), Samling 3: 28-29.nov. Sted: Stjørdal eller Verdal.

27
Sep

Prosesslederstudiet i OSLO – Oppstart September

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 27-28.sept, Samling 2: 31okt -01.nov, Samling 3: 29-30.nov. Sted: Oslo


Samtale på møterom.. Prosessledelse

Slik kan prosessledelse gjøre deg til en bedre leder

God ledelse handler om å legge til rette for at dine ansatte skal skinne. En av de beste verktøykassene for å få til akkurat det, kalles prosessledelse.

Ideer på vindu. Prosessledelse

Hva er forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Dette spørsmålet er ikke lett å svare på fordi det er mange overlappinger. De fleste prosjektledere vil bytte litt på å ha på seg prosjektlederhatten og prosesslederhatten.

Prosessledelse

Hvorfor bruke prosessledelse?

Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring.

hender møtes. Prosessledelse

Hvem er en prosessleder?

Prosessledelse handler om å skape et rom for dialog der deltakerne får bruke sine ressurser til å løse utfordringer de står i. 

felles ide

Lærende organisasjoner

Medlemmene/ansatte i organisasjonen trenger å lære av hverandre og omverdenen for hele tiden å klare å skape de verdiene eller tjenestene de er satt til å levere.

positiv og negativ

Effekten av positive følelser

Hvordan kan positive og negative følelser være til hjelp for oss i prosess- og endringsarbeid? 
(prosessbloggen.no)

Noen av våre kunder

Tilbakemeldinger

Menneskene i Lent

 • Seniorkonsulent i Lent Kristina Rickfelt

  Kristina Rickfelt

  Seniorkonsulent

 • Caroline Aurora Grevstad

  Seniorkonsulent

 • Seniorkonsulent i Lent Hogne Hareide

  Hogne Hareide

  Seniorkonsulent

 • Seniorkonsulent i Lent Herleik Tosterud

  Herleik Tosterud

  Seniorkonsulent

 • Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

  Eivind Nilsen

  Daglig leder

 • Seniorkonsulent i Lent Oddne Dahle Lægreid

  Oddne Dahle Lægreid

  Seniorkonsulent

 • Seniorkonsulent i Lent Pål Taangaard

  Pål Tanggaard

  Seniorkonsulent

 • Prosjektleder i digitalisering i Lent Anna Kjærnes

  Anna Kjærnes

  Prosjektleder Digitalisering

 • Seniorkonsulent i Lent Inger Marie Andreassen

  Inger Marie Andreassen

  Seniorkonsulent

 • Markedssjef i Lent Kay Eskil Hellesø

  Kay Eskil Hellesø

  Markedssjef

 • Simen Tosterud

  Simen Tosterud

  Kontor- og regnskapsansvarlig

Noen av organisasjonene med prosessledetrening fra Lent