Prosessledelse og prosesslederopplæring

God prosessledelse legger til rette for at deltakerne kan bruke sine personlige styrker fullt ut, samtidig som de opplever en følelse av eierskap, trygghet, kreativitet og engasjement gjennom hele prosessen.

Prosesslederstudiet

Prosessledelse

Prosessledelse i praksis – et læringsløp over tre samlinger, hvor du får presentert og trent på metoder og verktøy for bedre oppstart, regi, rammer og deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser.

Les mer

Prosesslederstudiet 2

Gruppe mennesker foran en tavle med skrift om Lent

Et videre læringsløp for deg som allerede har gjennomført Prosesslederstudiet. Fordypning og trening i praktisk prosessledelse. Etter programmet får du mulighet til å bli sertifisert prosessleder av Lent.

Les mer

Prosessledernettverket

Lent vil gjerne invitere alle som har deltatt på Prosesslederstudiet til å være med oss videre for å dele erfaringer og sparre rundt prosessledelse. Vi har derfor etablert en unik digital arena for praktisk prosessledelse. 

Les mer


Vi tilbyr tjenester innenfor

Kommende kurs Se alle kurs

27
Sep

Prosesslederstudiet i OSLO – Oppstart September

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 27-28.sept, Samling 2: 31okt -01.nov(digitalt), Samling 3: 29-30.nov. Sted: Oslo

Kurset er fullt
24
Okt

Prosesslederstudiet i TRØNDELAG – Oppstart Oktober (NB! Få plasser igjen)

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 24-25.okt, Samling 2: 28-29.nov(digitalt), Samling 3: 17-18.jan. Sted: Inderøy

26
Okt

Prosesslederstudiet i BERGEN – Oppstart Oktober

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 26-27. okt, Samling 2: 05-06. des(digitalt), Samling 3: 23-24.jan. Sted: Kulturhuset i Bergen

31
Okt

Prosesslederstudiet i OSLO – Oppstart Oktober

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 31.okt-1.nov, Samling 2: 28-29.nov(digital), Samling 3: 3-4.jan. Sted: Oslo og Zoom.

05
Jan

Prosesslederstudiet 2 – Fordypning

Pris: 38 900

Et videre læringsløp deg som har gjennomført Prosesslederstudiet. Fordypning, veiledning, utprøving/øving og sertifisering. Oppstart 05.januar. Sted: Oslo


Slik kan prosessledelse gjøre deg til en bedre leder

God ledelse handler om å legge til rette for at dine ansatte skal skinne. En av de beste verktøykassene for å få til akkurat det, kalles prosessledelse.

Les mer

Samtale på møterom.. Prosessledelse

Hva er forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Dette spørsmålet er ikke lett å svare på fordi det er mange overlappinger. De fleste prosjektledere vil bytte litt på å ha på seg prosjektlederhatten og prosesslederhatten.

Les mer

Ideer på vindu. Prosessledelse

Hvorfor bruke prosessledelse?

Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring.

Les mer

Prosessledelse

Hvem er en prosessleder?

Prosessledelse handler om å skape et rom for dialog der deltakerne får bruke sine ressurser til å løse utfordringer de står i. 

Les mer

hender møtes. Prosessledelse

Lærende organisasjoner

Medlemmene/ansatte i organisasjonen trenger å lære av hverandre og omverdenen for hele tiden å klare å skape de verdiene eller tjenestene de er satt til å levere.

Les mer

felles ide

Effekten av positive følelser

Hvordan kan positive og negative følelser være til hjelp for oss i prosess- og endringsarbeid? 
(prosessbloggen.no)

Les mer

positiv og negativ

Noen av våre kunder

Tilbakemeldinger

Menneskene i Lent

 • Seniorkonsulent i Lent Kristina Rickfelt

  Kristina Rickfelt

  Seniorkonsulent

 • Caroline Aurora Grevstad

  Seniorkonsulent

 • Seniorkonsulent i Lent Hogne Hareide

  Hogne Hareide

  Seniorkonsulent

 • Seniorkonsulent i Lent Herleik Tosterud

  Herleik Tosterud

  Daglig leder

 • Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

  Eivind Nilsen

  Seniorkonsulent

 • Seniorkonsulent i Lent Oddne Dahle Lægreid

  Oddne Dahle Lægreid

  Seniorkonsulent

 • Seniorkonsulent i Lent Pål Taangaard

  Pål Tanggaard

  Seniorkonsulent

 • Prosjektleder i digitalisering i Lent Anna Kjærnes

  Anna Kjærnes

  Prosjektleder Digitalisering

 • Seniorkonsulent i Lent Inger Marie Andreassen

  Inger Marie Andreassen

  Seniorkonsulent

 • Markedssjef i Lent Kay Eskil Hellesø

  Kay Eskil Hellesø

  Markedssjef

 • Simen Tosterud

  Simen Tosterud

  Kontor- og regnskapsansvarlig

 • Lars Vegheim Haraldsen

  Rådgiver

 • Elizabeth Bjelke ( i permisjon)

  Elizabeth Bjelke ( i permisjon)

  Administrasjon og regnskap

Noen av organisasjonene med prosessledetrening fra Lent