Prosessledelse og prosesslederopplæring

Står du eller din virksomhet overfor utfordrende endringer? Ønsker du å bli bedre i prosesslederrollen? Vi kan lede prosessene sammen med deg eller lære deg metoder som skaper engasjerte og aktive deltakere.

Merk! På grunn av situasjonen rundt Koronaviruset blir våre kurs nå gjennomført digital / skjermbasert. Dette gjelder helt frem til at det blir mulig for små grupper å møtes igjen fysisk. Lent har allerede rukket å ha slike digitale gjennomføringer og erfarer at det blir en god arena for å lære og trene på prosessledelse. Vi opplever også at de skjermbaserte kursene tilfører tilleggsdimensjoner rundt hvordan man kan strukturere læring og samhandling på meningsfulle og resultatskapende måter uten at folk møtes fysisk.


Vi tilbyr tjenester innenfor

Kommende kurs Se alle kurs

10
Jun

Innføring Digital Prosessledelse, juni

Pris: 4.900,-

En innføring over to halve dager om hvordan lede gode skjermbaserte møter og prosesser. 10 og 11.juni, kl. 09-12 begge dager.

19
Aug

Prosesslederstudiet i Oslo, August

Pris: 34.900,-

Praktisk rettede samlinger over 2+2+2 dager. Datoer: 19-20 aug, 8-9 sept, 6-7 oktober.

03
Sep

Prosesslederstudiet i Rogaland, September

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet regionalt Rogaland. Kurssted: Gjennomføring vil skje sentralt i regionen. Datoer: 3-4.sept, 8-9.okt, 17-18.nov

08
Sep

Prosesslederstudiet Modul 2 – Sertifisering Prosessleder Lent

Pris: 29 900

Sertifiseringsløp etter Prosesslederstudiet. Her vil vi jobbe videre med det dere har lært på studiet og bistå med videre utvikling av deg som prosessleder.

Kort om Lent AS

Lent er Norges største fagmiljø innen styrkebasert prosessledelse og utviklingsarbeid. Vi er er et kompetansemiljø bestående av pedagoger, sosiologer, psykologer og kaospiloter. De siste 15 årene har vi bistått både offentlige  og private organisasjoner med kurs/opplæring i prosessledelse, veiledninglederutviklingsprogram, fasilitering og annen tilrettelegging for læring og samskaping.

Noen av våre kunder

Noen av våre kunder

Menneskene i Lent

 • Borghild Brekke

  Seniorkonsulent

 • Hogne Hareide

  Seniorkonsulent

 • Herleik Tosterud

  Seniorkonsulent

 • Eivind Nilsen

  Daglig leder

 • Oddne Dahle Lægreid

  Seniorkonsulent

 • Katja Eggen

  Seniorkonsulent

 • Pål Tanggaard

  Seniorkonsulent

 • Malin Guttormsen

  Seniorkonsulent

 • Daniel Nordland

  Illustratør

 • Martine Hillestad Stokke

  Konsulent

 • Anna Nigicser

  Prosjektleder Digitalisering

 • Torkjell Winje

  Psykolog

 • Kay Eskil Hellesø

  Markedssjef

 • Simen Tosterud

  Kontor- og regnskapsansvarlig

 • Siri C. Warren

  Konsulent