Prosessledelse og prosesslederopplæring

Står du eller din virksomhet overfor utfordrende endringer? Ønsker du å bli bedre i prosesslederrollen? Vi kan gi deg verktøy og lære deg metoder som skaper engasjement, trygghet, motivasjon og aktiv deltakelse.

Merk! Alle oppsatte kurs vil gå som planlagt. Hvis restriksjoner forhindrer fysiske samlinger, blir disse gjennomført digitalt.
Les mer om våre digitale gjennomføringer her


Vi tilbyr tjenester innenfor

Kommende kurs Se alle kurs

28
Jan

Modul 2 – Bli sertifisert prosessleder

Pris: 29 900

For deg som allerede har gjennomført Prosesslederstudiet. Her vil vi jobbe videre med det du har lært på studiet og bistå med videre utvikling av deg som prosessleder.

02
Feb

Prosesslederstudiet i Finnmark – Oppstart Februar (Merk! Få plasser igjen)

Pris: 34 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 2-3.feb, Samling 2: 16-17.mars(digital), Samling 3: 20-21.april. Sted: Alta og Zoom.

08
Feb

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart Februar

Pris: 34 900

To digitale og en fysisk samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 8-9 feb (digital), Samling 2: 22-23 mars(digital), Samling 3: 26-27 april(fysisk). Sted: Oslo og Zoom

09
Mar

Prosesslederstudiet for skole

Pris: 34.900,-

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. To fysiske og en digital samling. Samling 1: 9-10. mars, Samling 2: 5-6. april(digital), Samling 3: 10-11. mai. Sted: Oslo og Zoom.

09
Mar

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart Mars

Pris: 34 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 9-10 mars, Samling 2: 5-6. april(digital), Samling 3: 10-11 mai. Sted: Oslo og Zoom.

“Prosessledelse er ferdigheter i å skape rom for dialog og deltakelse der de involverte bruker sine ressurser til å skape felles resultater. God prosessledelse bidrar til at deltakerne bruker sine personlige styrker og kjenner på eierskap, kreativitet og engasjement underveis og lyst til å følge opp beslutninger i etterkant”


Slik kan prosessledelse gjøre deg til en bedre leder

God ledelse handler om å legge til rette for at dine ansatte skal skinne. En av de beste verktøykassene for å få til akkurat det, kalles prosessledelse.

Hva er forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Dette spørsmålet er ikke lett å svare på fordi det er mange overlappinger. De fleste prosjektledere vil bytte litt på å ha på seg prosjektlederhatten og prosesslederhatten. 

Hvorfor bruke prosessledelse?

Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring.

Hvem er en prosessleder?

Prosessledelse handler om å skape et rom for dialog der deltakerne får bruke sine ressurser til å løse utfordringer de står i. 

Noen av våre kunder

Tilbakemeldinger

Menneskene i Lent

 • Kristina Rickfelt

  Seniorkonsulent

 • Hogne Hareide

  Seniorkonsulent

 • Herleik Tosterud

  Seniorkonsulent

 • Eivind Nilsen

  Daglig leder

 • Oddne Dahle Lægreid

  Seniorkonsulent

 • Pål Tanggaard

  Seniorkonsulent

 • Daniel Nordland

  Illustratør

 • Anna Kjærnes

  Prosjektleder Digitalisering

 • Torkjell Winje

  Psykolog

 • Borghild Brekke

  Seniorkonsulent

 • Kay Eskil Hellesø

  Markedssjef

 • Simen Tosterud

  Kontor- og regnskapsansvarlig

 • Theis Réthoré

  Seniorkonsulent

 • Siri C. Warren

  Konsulent

 • Daniel Massie

  Seniorkonsulent

Noen organisasjoner med prosessledere fra Lent