Prosessledelse og prosesslederopplæring

Står du eller din virksomhet overfor utfordrende endringer? Ønsker du å bli bedre i prosesslederrollen? Vi kan lede prosessene sammen med deg eller lære deg metoder som skaper engasjement, aktiv deltakelse og gode resultater.

Lent har gjennomført alle planlagte kurs siden mars. De fleste av gjennomføringene har vært digitale/skjermbaserte og vi erfarer at det blir en god arena for å lære og trene på prosessledelse. Vi opplever at det digitale tilfører tilleggsdimensjoner rundt hvordan man kan strukturere læring og samhandling på meningsfulle og resultatskapende måter, uten at folk møtes fysisk. Dette er erfaringer vi tar med videre inn i kurs og programmer fremover.

“Prosessledelse er ferdigheter i å skape rom for dialog og deltakelse der de involverte bruker sine ressurser til å skape felles resultater. God prosessledelse bidrar til at deltakerne bruker sine personlige styrker og kjenner på eierskap, kreativitet og engasjement underveis og lyst til å følge opp beslutninger i etterkant”


Vi tilbyr tjenester innenfor

Kommende kurs Se alle kurs

13
Jan

Prosesslederstudiet Digitalt – Oppstart januar

Pris: 34.900,-

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Dato: 13-14.jan, 10-11.feb og 17-18.mars. Sted: Zoom

Kurset er fullt
02
Feb

Digital Møteledelse

Pris: 5 900,-

Et kurs om hvordan lede gode skjermbaserte møter som engasjerer og skaper aktiv deltakelse. Program: Tre samlinger på ca.1,5 time + gruppearbeid og e-læring. Oppstart: 2. februar kl. 08:45 – 10:30

10
Mar

Prosesslederstudiet i Oslo. Oppstart mars

Pris: 34 900

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Dato: 10-11.mars, 7-8.april, 5-6.mai. Sted: Zoom

17
Mar

Modul 2 – Sertifisering Prosessleder Lent

Pris: 29 900

Veiledningsprogram for deg som har gjennomført Prosesslederstudiet. Her vil vi jobbe videre med det du har lært på studiet og bistå med videre utvikling av deg som prosessleder.

28
Apr

Prosesslederstudiet i Oslo. Oppstart april

Pris: 34 900

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Dato: 28-29.april, 26-27.mai, 16-17.juni. Sted: Oslo og Zoom

Noen av våre kunder

Tilbakemeldinger

Menneskene i Lent

 • Borghild Brekke

  Seniorkonsulent

 • Hogne Hareide

  Seniorkonsulent

 • Herleik Tosterud

  Seniorkonsulent

 • Eivind Nilsen

  Daglig leder

 • Oddne Dahle Lægreid

  Seniorkonsulent

 • Katja Eggen

  Seniorkonsulent

 • Pål Tanggaard

  Seniorkonsulent

 • Malin Guttormsen

  Seniorkonsulent

 • Daniel Nordland

  Illustratør

 • Anna Nigicser

  Prosjektleder Digitalisering

 • Torkjell Winje

  Psykolog

 • Kay Eskil Hellesø

  Markedssjef

 • Simen Tosterud

  Kontor- og regnskapsansvarlig

 • Theis Réthoré

  Seniorkonsulent

 • Siri C. Warren

  Konsulent

Noen organisasjoner med prosessledere fra Lent