Hopp til hovedinnhold

Prosessledelse og prosesslederopplæring

Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner, team og organisasjoner kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, ta kloke valg, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

Hele prosesslederløpet

TT

01

Prosesslederstudiet

Et læringsløp over tre samlinger, hvor du får presentert og trent på metoder og verktøy for bedre oppstart, regi, rammer og deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser. Dette kurset står seg også godt alene!

Les mer
TT

02

Prosessledernettverket

En møteplass for å sikre at mest mulig av det du har lært på Prosesslederstudiet ikke går i glemmeboken. Her vil du møte tidligere deltakere + oss i Lent. Dele historier og erfaringer, sparre, øve og bygge nettverk rundt prosessledelse m.m.

Les mer
TT

03

Prosesslederstudiet 2 - Sertifisering

Et videre læringsløp for deg som allerede har gjennomført Prosesslederstudiet og som ønsker å fordype deg og trene enda mer på prosessledelse. Du kan også velge å bli sertifisert prosessleder av Lent. Kun en gjennomføring i året.

Les mer

Kommende arrangementer

Se alle kurs
Laster inn...

Artikkel: Prosessledelse i endring og omstilling

Vellykkede endringer krever ikke bare en overordnet strategisk plan, men også praktiske taktiske verktøy som tar hensyn til deltakeres individuelle behov.......

Les

Lent AS ble etablert i 2003 og jobber med styrkebasert endringsarbeid som omfatter organisasjonsutvikling, medarbeider- og lederutvikling og prosessledelse.

Lent består av 14 ansatte med faglig forankring på masternivå innen pedagogikk, arbeids- og organisasjonspsykologi, sosiologi, relasjonsledelse, økonomi og kaospilot-utdannelse.

De siste 20 årene har vi bistått både offentlige, ideelle og private organisasjoner med kurs, veiledning, lederutviklingsprogram, fasilitering og annen tilrettelegging for læring og samskaping.

Noen artikler

Se alle artikler

Hvor passer det best for deg å delta kurs?

Ingen kurs satt opp i din region? Si ifra til oss om at du er interessert!