Hopp til hovedinnhold

Artikler

Fagartikler, kundehistorier, refleksjonsnotat fra deltakere, bloggartikler m.m. Dette er tekster formet ut ifra innsikt, teori og erfaringer gjennom 20 år. Håper du finner noe av dette nyttig.

Les hele artikkelen: Hvordan bruker du prosessledelse for å lede gode og produktive møter?

Hvordan bruker du prosessledelse for å lede gode og produktive møter?

Interessen for prosessledelse som kompetanse og praksis for å gjennomføre endring og utvikling i organisasjoner er i sterk vekst. Prosessledelse forbindes ofte med å fasilitere større workshops og samlinger der målet er å komme frem til nye løsninger på store komplekse utfordringer. Prosessledelse er imidlertid like godt egnet for å lede alle møtene du gjennomfører i arbeidshverdagen din. Derfor er det her de fleste deltakerne på Prosesslederstudiet får praktisert og øvd mest på ferdighetene sine.

Les merom Hvordan bruker du prosessledelse for å lede gode og produktive møter?

Innsikt og refleksjoner fra deltakere på Prosesslederstudiet

Våren 2024 har vi i Lent hatt et samarbeid med masterstudenter i Arbeids- og Organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo. Studentene har gjennomført et omfattende prosjektarbeid, der de har anvendt relevant teori og forskningsmetodikk for å gjennomgå og analysere tilbakemeldinger fra ca. 900 tidligere deltakere på Prosesslederstudiet 1 og 2. Dette har gitt oss innsikt i tidligere deltakeres refleksjoner rundt kurset og hva de opplever at prosesslederkompetanse bidrar til å skape ute i arbeidslivet. Her gir vi en oppsummering av studentenes rapport. Rapporten i sin helhet finner du i bunn av artikkelen.

Les merom Innsikt og refleksjoner fra deltakere på Prosesslederstudiet