Hopp til hovedinnhold

Prosesslederstudiet 2

Fordypning og sertifisering

Prosesslederstudiet 2 er et videre læringsløp for deg som allerede har gjennomført Prosesslederstudiet. Her får mulighet til å fordype deg enda mer i faget prosessledelse, enda mer prosessledertrening og bli sertifisert prosessleder av Lent.

Fordypning og sertifisering i styrkebasert prosessledelse. Kun en oppstart per år (august).

Se kommende programmer lenger ned

Kommende programmer

Se alle kurs
Laster inn...
«Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter. I rollen som prosessleder står man ovenfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen. Individuell veiledning er viktig for å kunne snakke om deg selv som prosessleder, og få innspill fra en erfaren og kunnskapsrik veileder. Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre. Bare det å legge frem sitt eget prosjekt, gjør at man tenker igjennom og forbereder seg litt mer enn man kanskje ville gjort ellers. Det gir kvalitet til arbeidet, og trygghet i rollen.»
“Jeg er avhengig av å sparre med noen. Det at noen hører på ‘kaoset’ som kommer ut og som evner å stille spørsmål som klargjør er helt essensielt”
“Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter.”
“I rollen som prosessleder står man overfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen”
«Det var interessant å erfare hvordan andres case i gruppeveiledningen kunne gi meg selv ideer i løsningen av egne problemstillinger. Den individuelle veiledningen hjalp meg å komme enda mer i dybden og lage involverende programmer for prosesser jeg jobbet med. Fellessamlingen samlet deltakere fra flere ulike kull på Prosesslederstudiet.»

MERK!

Dette programmet setts kun opp en gang per år, da med oppstart i august. Påmeldingen til oppstarten i 2025 er åpnet. Her er en mer detaljert kursbeskrivelse

Utvidet kursbeskrivelse - PDF