Prosessledelse og prosesslederopplæring

Står du eller din virksomhet overfor utfordrende endringer? Ønsker du å bli bedre i prosesslederrollen? Vi kan lede prosessene sammen med deg eller lære deg metoder som skaper engasjement, aktiv deltakelse og gode resultater.

Det er fortsatt mulig å bli med på Prosesslederstudiet som starter i august.

Årets siste heldigitale gjennomføring. Kurset går over 6 dager fordelt på tre samlinger (2+2+2). Oppstart 18.august og avsluttes 22.oktober. Les mer

Lent har gjennomført alle planlagte kurs siden mars 2020. Disse gjennomføringene har vært digitale/skjermbaserte og vi erfarer at det blir en veldig god arena for å lære og trene på prosessledelse. Vi opplever at det digitale tilfører tilleggsdimensjoner rundt hvordan man kan strukturere læring og samhandling på meningsfulle og resultatskapende måter, uten at folk møtes fysisk. Dette er erfaringer vi tar med videre inn i kurs og programmer fremover.

“Prosessledelse er ferdigheter i å skape rom for dialog og deltakelse der de involverte bruker sine ressurser til å skape felles resultater. God prosessledelse bidrar til at deltakerne bruker sine personlige styrker og kjenner på eierskap, kreativitet og engasjement underveis og lyst til å følge opp beslutninger i etterkant”


Vi tilbyr tjenester innenfor

Kommende kurs Se alle kurs

18
Aug

Prosesslederstudiet, digital – Oppstart August

Pris: 34.900,-

Siste mulighet i 2021 til å bli med på en heldigital gjennomføring av kurset! 6 dager fordelt over 3 samlinger(2+2+2). Dato. Samling 1: 18 - 19 aug. Samling 2: 15 -16 sept. Samling 3: 21 - 22.okt. Sted: Zoom

15
Sep

Prosesslederstudiet for skole

Pris: 34.900,-

Ta i bruk metoder og verktøy til både å utvikle profesjonsfellesskapet og bidra til at lærerne lykkes i å lede gode prosesser i sine klasser, team-møter og foreldremøter. 6 dager fordelt over 3 samlinger.

21
Sep

Modul 2 – Sertifisering Prosessleder

Pris: 29 900

Veiledningsprogram for deg som har gjennomført Prosesslederstudiet. Her vil vi jobbe videre med det du har lært på studiet og bistå med videre utvikling av deg som prosessleder.

22
Sep

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart september. NB! få plasser igjen

Pris: 34 900

Fysiske og digitale samlinger. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager(Samling 1: 22-23 sept, Samling 2: 19-20 okt(digital), Samling 3: 17-18 nov.) Sted: Oslo og Zoom

19
Okt

Prosesslederstudiet i Oslo – oppstart Oktober

Pris: 34 900

To fysiske og en digitale samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager(Samling 1: 19-20 okt, Samling 2: 17-18 nov(digital), Samling 3: 8-9 des.) Sted: Oslo og Zoom.


Hvorfor bruke prosessledelse?

Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring.

Hva er forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosessleder? Dette spørsmålet er ikke lett å svare på fordi det er mange overlappinger. De fleste prosjektledere vil bytte litt på å ha på seg prosjektlederhatten og prosesslederhatten. 

Hvem er en prosessleder?

Hvem er eller kan kalle seg prosessleder? Prosessleder er ingen beskyttet tittel og i utgangspunktet kan hvem som helst innta rollen som prosessleder. Prosessledelse handler om å skape et rom for dialog der deltakerne får bruke sine ressurser til å løse utfordringer de står i. Rollen som prosessleder handler da om å legge til rette … Fortsett å

Noen av våre kunder

Tilbakemeldinger

Menneskene i Lent

 • Hogne Hareide

  Seniorkonsulent

 • Herleik Tosterud

  Seniorkonsulent

 • Eivind Nilsen

  Daglig leder

 • Oddne Dahle Lægreid

  Seniorkonsulent

 • Pål Tanggaard

  Seniorkonsulent

 • Malin Guttormsen

  Seniorkonsulent

 • Daniel Nordland

  Illustratør

 • Anna Nigicser

  Prosjektleder Digitalisering

 • Torkjell Winje

  Psykolog

 • Borghild Brekke

  Seniorkonsulent

 • Kay Eskil Hellesø

  Markedssjef

 • Simen Tosterud

  Kontor- og regnskapsansvarlig

 • Theis Réthoré

  Seniorkonsulent

 • Siri C. Warren

  Konsulent

 • Åshild Mongstad

  Frilans

Noen organisasjoner med prosessledere fra Lent