Lederutvikling

Vi bruker den styrkebaserte tilnærmingen til å mobilisere hele deres organisasjon eller avdeling til å samskape organisasjonens fremtid.

Styrkebasert lederutvikling

Hvordan utvikle deg som leder med økt prosesslederkompetanse?

Vi hjelper ledere og organisasjoner som vil ta i bruk en styrkebasert tilgang til å skape resultater som overgår det man kan forvente. Gjennom lederutviklingsprogrammer, organisasjonsutviklingsprosesser og veiledningsprogrammer hjelper vi våre kunder til å bli organisasjoner som begeistrer. Vi tror at den beste måten å få til utvikling, læring og vekst på, er å lete etter enkeltmenneskers og organisasjoners styrker og kombinere disse på nye måter. Da skapes innovative og oppsiktsvekkende resultater, kombinert med at menneskene opplever stolthet og anerkjennelse i arbeidet sitt.

Lent er et av Norges fremste fagmiljø innen anvendt positiv psykologi i organisasjoner. Vi har de siste årene jobbet med en rekke organisasjoner som ønsker å forstå hvordan styrkeperspektivet kan brukes som gjennomgående tilgang til det å arbeide med utvikling av enkeltmennesker, avdelinger og organisasjonen som helhet. Ledere skal gjøre mer enn å leve opp til lærebøkenes forventninger om hva god ledelse er. Ledere må forstå hvilke styrker de har, og hvordan de skal sette disse i spill på best mulig måte, og de må først og fremst lære seg å se og understøtte medarbeidernes styrker og verdier. På den måten kan man bygge indre motivasjon og motstandskraft til å håndtere krevende utfordringer i det daglige arbeidet.

Begeistring skaper engasjement!

Fokus på det som gir resultat

I de fleste organisasjoner har arbeidet med organisasjonsutvikling tatt utgangspunkt i et eller flere problemer som skal løses. Suksess blir da forstått som å finne den mest optimale løsningen på de gitte problemene. Spørsmålet er om denne tilgangen skaper resultater som overgår det vi kan forvente? Lent har spesialisert seg på ledelse av endringsprosesser basert på en annen logikk. Vårt arbeid bygger på en styrkebasert tilnærming basert på positiv psykologi og Appreciative inquiry. Fremfor å studere det som ikke virker, forsker vi mer på hva som skjer når vi er på vårt beste. Å gjøre dette systematisk bidrar til innovasjon, motivasjon og flyt. Målet er å bidra til å utvikle organisasjoner som utløser det største potensialet.

Vi hjelper ledere som vil bruke den styrkebaserte tilnærmingen til å mobilisere hele organisasjonen til å samskape organisasjonens fremtid. Om det skjer gjennom AI-summits, anerkjennende medarbeidersamtaler, styrkebasert teamutvikling eller styrkebasert lean, avhenger av kundens behov.

 

Aktuelle kurs og programmer:

Prosesslederstudiet

Prosesslederstudiet Modul 2 – bli sertifisert prosessleder av Lent

 

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av våre konsulenter for en uforpliktende samtale