Hvordan videreutvikle gode ideer?

Å videreutvikle gode ideer kan være utfordrende, samtidig som det er viktig. Nedenfor presenteres ulike metoder for hvordan man kan spille videre på gode ideer.

Gjennom metoden idémal blir videreutviklingen av en idé eller konsept mer konkrete og målrettet. Malen er særlig nyttig dersom man leder mange mennesker og har delt dem inn i flere grupper og man ikke har mulighet for å være til stede hos alle hele tiden.

En variant av idémal er avisforside. Hensikten er den samme, å hjelpe deltakerne til å bli konkrete og målrettet i utviklingen av en idé eller et konsept. Del deltakerne inn i grupper på 2-8 deltakere, sammen skal de utforme innholdet på en avisforside.

Her er det en fordel å bruke store plakater eller flippover-ark i A1 størrelse, slik at man kan presentere forsiden for flere deltakere samt lage utstilling eller veggavis.

En metode for å utforske og utvide en eksisterende idé er gjennom idéalog. Denne metoden egner seg godt dersom man har liten tid til rådighet eller hvor deltakere kun trenger raske innspill fra kolleger.

Når ideen begynner å ta form, kan det å utvikle en prototyp for å vise hvordan ideen ser ut være en mulighet. Dette hjelper de som utvikler ideen med å bli konkrete, samtidig som det også hjelper de som skal gi tilbakemelding på ideen, da de nå kan forstå ideen bedre. Avhengig av ideens innhold kan en vise den fram på ulike måter.