Hopp til hovedinnhold

Hvordan benytte prosessledelse i strategiutvikling?

Publisert:

Prosessledelse i strategiutvikling handler om å anvende spesifikke metoder og verktøy for å utforme, gjennomføre og overvåke en organisasjons strategi. Målet er å sikre at strategien ikke bare er relevant og robust, men også fleksibel nok til å tilpasse seg endringer i markedet og organisasjonens interne forhold.

Slik får du en god prosessforståelse

Den viktigste nøkkelen for å skape mer helsevennlige og produktive virksomheter ligger i å jobbe med tankesettet som ligger til grunn for de valgte løsningene i bedriften. Skal du bli en god fotballtrener så hjelper det ikke å studere kampresultatene, du må ha kunnskap om hva som skjer når kampen spilles. Hvordan den enkelte spiller tar i bruk sine ferdigheter, hvordan spillerne samarbeider, hva som skjer når motstanderne gjør sånn eller slik. Å skape gode resultater krever god prosessforståelse.

Gjør hverandre gode!

Skal man få i gang utviklingsarbeid eller oppgaveløsning i organisasjoner, er det ikke bare å ta i bruk nye metoder for samarbeid og læring. Det må samtidig skapes endringer i måten virksomheten ledes på og måten man samarbeider på i daglig arbeid.

Virksomheten må ta i bruk mer myndiggjørende måter å samhandle på. Beslutningsmyndighet må flyttes ut i organisasjonen. Ledere må begynne å lede ved å stille spørsmål framfor å gi svar. Ansatte må begynne å se på seg selv som endringsagenter og beslutningstagere. Det må skapes relasjoner hvor alle ser det som sin oppgave å «gjøre hverandre gode». Man trenger med andre ord færre beskrivelser av hvordan man skal utføre arbeidet sitt, og i stedet lære hvordan man skal jobbe i relasjoner. Verktøyet for å få til dette er prosessledelse.

Hva er prosessledelse?

Prosessledelse bygger på en helt annen tenkning og helt andre prinsipper enn konvensjonell ledelse. I den konvensjonelle ledelsen ligger mye av informasjonen om hvordan man skal møte andre eller utføre arbeidet i sin rolle i funksjonsbeskrivelser, mandat, eller i innlærte prosedyrer og metoder. Det er med andre ord laget et ferdig manus som sier noe om hva man kan gjøre, og hva man ikke har lov eller myndighet til å gjøre.

Prosessuell jobbing har et annet utgangspunkt. Det er behovet til den andre som må være styrende for hva man gjør, og hvordan man handler. Samtidig må man også anerkjenne den andre som fornuftig og kompetent. Å forholde seg slik til andre mennesker, enten de man skal samarbeide med eller de som mottar tjenester, bygger på et mer optimistisk menneskesyn enn det som ligger til grunn for kontrolltenkning.

En viktig begrunnelse for kontrolltenkning er nettopp at folk ikke er ansvarlige, at alle er ute etter å mele sin egen kake. En vanlig oppfatning er at det som bringer folk framover er ytre stimuli; enten via straff eller ved belønning.

Slik skaper du vinn-vinn-situasjoner

Prosessledelse handler om å komme på sporet av, og aktivisere, de underliggende naturlige mekanismene som skaper vinn-vinn-situasjoner. Disse mekanismene øker motivasjonen for begge parter, slik at man vil ønske å strekke seg lengre, være fleksible, eller overgå seg selv.

Startstedet for en slik reise begynner med et verdivalg. Du må velge å tro at den du skal samarbeide med, eller gir disse tjenestene til, har disse kvalitetene.

Noe som er oppløftende, er at innsikt fra forskning viser at en slik innstilling kan være selvoppfyllende!

Prosessledelse i strategiutvikling kan hjelpe organisasjoner med å navigere i et komplekst og stadig skiftende forretningsmiljø. Det legger til rette for en mer systematisk tilnærming til strategiutvikling, sikrer at strategiske beslutninger er basert på solid analyse og bidrar til å justere organisasjonens innsats mot felles mål.

  • Prosesslederstudiet

    Prosessledertrening over 6 dager (2+2+2) hvor du får presentert og øvd på metoder og verktøy for å skape mer effektivitet, eierskap og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Dette er for eksempel viktig når: Du skal planlegge og lede prosesser, prosjekter og møter der du er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultater. Kanskje også på tvers av avdelinger, fagområder eller sammen med andre organisasjoner.

    Les merom Prosesslederstudiet
  • Prosesslederstudiet 2

    Fordypning og sertifisering Prosesslederstudiet 2 er et videre læringsløp for deg som allerede har gjennomført Prosesslederstudiet. Her får mulighet til å fordype deg enda mer i faget prosessledelse, enda mer prosessledertrening og bli sertifisert prosessleder av Lent.

    Les merom Prosesslederstudiet 2

Fagartikler

Se alle artikler