Hopp til hovedinnhold

Prosessledelse i strategi og innovasjonsarbeid

Publisert:

Styrkebasert prosessledelse går ut på å undersøke, bruke og forsterke både individers, gruppers og organisasjonens styrker, og med dette skape resultater som overgår forventingene.

Endringer

Endringer er en kompleks utfordring i enhver organisasjon. Vellykkede endringer krever ikke bare en overordnet strategisk plan, men også praktiske taktiske verktøy som tar hensyn til deltakeres individuelle behov. Et sentralt verktøy for dette er styrkebasert prosessledelse – som fremmer fokus på individuelle styrker, positive følelser og eierskap – noe som tilbyr en ny dimensjon i håndteringen av endringsprosesser. Med denne tilnærmingen anerkjennes og utnyttes deltakernes styrker, noe som bidrar til å skape et positivt miljø rundt endring.

Styrkebasert prosessledelse er mer enn bare en teorietisk metode; det gir ledere konkrete verktøy for å engasjere medarbeidere, styrke teamets tillit, og bygge en kultur som er åpen for endring og innovasjon. I en verden som stadig endres, kan denne formen for prosessledelse være sentral i å realisere organisasjonens fulle potensiale, idet man navigerer gjennom endringslandskapet. Den styrkebaserte tilnærmingen er et viktig verktøy i enhver leders verktøykasse, ettersom den bygger bro mellom organisasjonens strategiske mål og de menneskelige ressursene som er nødvendige for å oppnå dem.

Kompleksitet

Prosessledelse er en form for ledelse som er nyttig i komplekse situasjoner. Når mange faktorer, interesser og perspektiver er i spill på samme tid, og det finnes flere alternative løsninger på en gitt utfordring, er ikke en leder som peker retning alltid tilstrekkelig. Ledelse handler da om å legge til rette for en prosess hvor gruppedeltakernes initiativ, kompetanse og kreativitet, og gruppens evne til å se helhet sammen, skaper utfallet. Det er svært krevende å være både leder og deltaker i slike prosesser.

Strategi

Mange tenker fremdeles på strategi som noe noen lager, og andre utfører. For dagens kunnskapsorganisasjoner er det dessverre, eller kanskje heldigvis, ikke alltid så enkelt. Økt kompleksitet kombinert med omgivelser som endrer seg raskt, stiller krav til at organisasjoner kommer sammen for å finne svar på hvilke utfordringer som må løses og hvordan dette bør skje. Vår prosesslederopplæring hjelper våre kunder med å sikre at disse samtalene og prosessene har den høyeste kvaliteten. Slik finner våre kunder bedre løsninger, tar bedre beslutninger og sikrer et bredt eierskap. Dette gjør at organisasjonen kan bevege seg med kollektiv kraft mot felles mål.

Innovasjon

Innovasjon handler om mer en å utvikle produkter. Innovasjon for oss handler om å finne nye løsninger på nye utfordringer eller muligheter. Om det ender i nye strukturer, nye prosesser, ny politikk eller nye tjenester avhenger av kundens behov. For deg som ønsker å bringe mennesker sammen til å tenke nytt, gjerne på tvers av avdelinger, fagfelt, organisasjoner og sektorer, for å løse komplekse utfordringer, så kan vi hjelpe. Det handler om å skape rammer for å tenke på tvers, på langs og i høyden, og la mennesker møtes i virkningsfulle samtaler som ellers ikke finner sted. Når alle hjørner i mulighetsrommet er utforsket, sørger vi for at valg og foredling av ideer sikrer vei til realisering.

Er dette noe du ønsker å lære mer om?

Lent gjennomfører årlig 10-15 prosesslederprogram hvor hensikten er å skape kollektiv læring, mening og bevegelse. Vi jobber med enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å gå nye veier for å håndtere sine utfordringer og styrke sin evne til endring og omstilling.

Her får du presentert og trengt på verktøy og metoder for å skape involvering, engasjement og resultater i dine samtaler, møter, prosjekter og prosesser.

Hvem passer Prosesslederstudiet for?

  • De som leder møter og prosesser der målet er å skape resultater gjennom aktiv deltakelse fra de involverte.
  • Prosjektledere som har en god verktøykasse med prosjektmetodikk, men som savner gode måter å håndtere de menneskelige relasjonene i prosjektet på – altså utløse potensialene til dem som skal skape prosjektets ønskede resultater.
  • Ledere og mellomledere som ønsker å forstå mer av hvordan de kan utøve involverende og relasjonell ledelse i praksis.
  • De som jobber med forskjellige metoder for kontinuerlig læring og forbedring på arbeidsplassen, for eksempel Lean, Smidig (Agile), Scrum. 6 sigma osv., og som ønsker en bredere forståelse for prosessledelse som fag, hva som ligger i prosesslederrollen og hvordan ta i bruk styrkebaserte tilnærminger i disse metodene.
  • Deg med forståelse for prosessledelse, men som trenger mer styrke- og mestringsbasert forståelse.
  • Deg med forståelse for den styrke- og mestringsbaserte tankemåten, men som mangler ferdigheter i prosessledelse.

Interessert i Prosesslederstudiet?

Er du interessert i å lære nye ferdigheter eller forbedre dine eksisterende egenskaper innenfor prosessledelse? Meld deg på vårt studie her!

Prosesslederstudiet

Fagartikler

Se alle artikler