Hopp til hovedinnhold

Hva menes med kraftfulle spørsmål?

Publisert:

Når noen stiller deg et spørsmål, forventes det et svar. Du begynner å tenke over hva du skal svare. Noen ganger har du svaret i løpet av sekunder, andre ganger grubler du i flere timer. Det sies at: «kunnskap er makt» – det gjelder for spørsmål også.

Kraftfulle spørsmål som trigger kreativitet og nytenkning

Spørsmål er selve motoren i prosesser, og danner utgangspunktet for valg av fremgangsmåter, metoder og verktøy. Både det å planlegge spørsmål i forkant av prosesser og å stille kraftfulle spørsmål underveis, er vesentlig for en prosessleder.

For å skape tillit er spørsmål et viktig redskap – enten ved å stille et kraftfullt spørsmål, eller å få deltakerne selv til å stille spørsmål. Da vil deltakerne oppleve flere interessante samtaler, som videre leder til nye spørsmål og nye svar. Metodene og verktøyene vi bruker kan bidra til å gjøre samtalene mer likeverdige, effektive og trigge nytenkning.

Men dersom spørsmålet ikke er gode, kan også resten av samtalen virke tom.

Med kraftfulle spørsmål får deltakerne reflektert over situasjonen de står i, som kan bidra til nye perspektiver og idéer. Det kan også la deltakerne ta et steg fremover – for eksempel ved å stille et spørsmål som endrer relasjonene mellom deltakerne, utfordrer en antakelse eller endrer synet på en sak.

Når du skal ta i bruk kraftfulle spørsmål, er det spesielt nyttig å tenke gjennom følgende formuleringer:

  1. Tidsaksen
  2. Åpne vs lukkede spørsmål
  3. Positivt vinklede vs negativt vinklede spørsmål

1. Tidsaksen


2. Åpne vs lukkede spørsmål


3. Positivt vinklede vs negativt vinklede spørsmål

De fleste spørsmål kan dreie samtalene og det vi lærer noe om i en bestemt retning gjennom å endre “fortegnet”. Som en hovedregel vil vi hevde at positivt vinklede spørsmål som er framtidsrettet og åpne i formen er mest anvendelige, skapende og effektive i de fleste prosesser. I styrkebasert prosessledelse er man hele tida på jakt etter å finne positivt formulerte spørsmål som bidrar til at deltakerne ser muligheter, ressurser og potensialer. For å lage spørsmål som trigger kreativitet og nytenkning, gir Bushe (2013) oss fire kriterier:

Det er naturligvis svært vanskelig å klare å skape spørsmål som dekker alle disse fire kriteriene, men det er verdt å strekke seg mot det fordi det bidrar til andre typer samtaler enn det deltakerne vanligvis ville ha fått. Det vil videre åpne opp for nye løsninger, læring og nye relasjoner.

Ønsker du å lære mer om prosessledelse og kraftfulle spørsmål?
– Bli med på Prosesslederstudiet

Les også: «Refleksjon rundt prosessledelse og prosessveiledning»

Skrevet av Pål Tanggaard i Lent

Referanser:
Adams, M., Schiller, M., & Cooperrider, D. (2004). With our questions we make our world. I D.
Cooperrider & M. Avital (Red.), Advances in appreciative inquiry. Vol. 1: Constructive discourse and human organization. (Bd. 1). Elsevier.
Bushe, G. R. (2013). Generative process, generative outcome: The transformational potential of appreciative inquiry. I D. L. Cooperrider, D. P. Zandee, L. N. Godwin, M. Avital, & B. Boland (Red.), Organizational Generativity: The Appreciative Inquiry Summit and a Scholarship of Transformation (Advances in Appreciative Inquiry, Bd. 4). Emerald Group Publishing Limited.
Tanggaard, P. (2016). Prosesslederboka. Lær å lede gode prosesser og møter. Kommuneforlaget.

Fagartikler

Se alle artikler