Hvordan skape takknemlighetskultur i organisasjonen?

I alle organisasjoner er det viktig å skape en positiv atmosfære og hver dag står vi ovenfor små avslutninger som kan brukes til å uttrykke takknemlighet. Takknemlighet er en følelse som oppleves godt og som bidrar til å bygge opp både den som takker og den som takkes.

Etter et møte er slutt er det alltid viktig at deltakerne eller den ansatte sitter igjen med en ny motivasjon til å yte. For å få til dette finnes det en rekke metoder en kan ta i bruk. Det blir blant annet viktig å vise takknemlighet og en takknemlighetsøvelse kan benyttes. Takknemlighetsøvelsen vil binde gruppen sammen ved at deltakerne deler det de er takknemlige for i grupper eller i plenum.

Dagen kan også avsluttes med en evaluering av “det best med dagen” for å bli bevisst på hva som har fungert, eller med en check out. Check out som metode handler om reflektere rundt prosessen en har vært igjennom og forankre felles lærdom.