Hvordan skape takknemlighetskultur i organisasjonen?

I alle organisasjoner er det viktig å skape en positiv atmosfære og hver dag står vi ovenfor små avslutninger som kan brukes til å uttrykke takknemlighet. Takknemlighet er en følelse som oppleves godt og som bidrar til å bygge opp både den som takker og den som takkes.

Etter at et møte er slutt er det alltid viktig at deltakerne sitter igjen med (en ny) motivasjon til å yte videre. For å få til dette finnes det en rekke metoder en kan ta i bruk. Det blir blant annet viktig å vise takknemlighet og da kan for eksempel en takknemlighetsøvelse benyttes. Øvelsen vil binde gruppen sammen ved at deltakerne deler det de er takknemlige for i grupper eller i plenum.

Dagen kan også avsluttes med en evaluering av “det best med dagen” for å bli bevisst på hva som har fungert, eller med en check out. Check out som metode handler om reflektere rundt prosessen en har vært igjennom og forankre felles lærdom.