Hopp til hovedinnhold

Hvordan bruke prosessledelse til å forbedre tjenester, produkter og resultater?

Publisert:

Dersom du legger til rette for at ansatte får brukt sine ressurser på en kreativ og god måte i et fellesskapet, vil det nesten alltid oppstå resultater som ikke ville blitt skapt av enkeltpersoner.

se verden gjennom andre sin øynese verden gjennom andre sin øyne

Kreativitet i fellesskap

Den beste måten å komme fram til gode resultater, produkter og tjenester på, er avhengig av kontekst og formål med prosessen. Dersom det som skal utvikles krever nyskaping og innovatsjon, vil en mest mulig kreativ og åpen prosess være lurt. Da vil det ofte være lurt å bruke ekstra god tid på åpne-opp-fasen. Er det derimot snakk om en tjeneste som skal modifiseres eller forbedres, vil en mindre åpen prosess være mest aktuell.

Kreative prosessers rytme

I kreative prosesser uten forutbestemte svar, opererer vi gjerne med tre forskjellige faser: Åpne opp, integrere, og lukke ned(Kaner og Lind 1996). Prosesser kan gjennomgå denne syklusen en eller flere ganger. Modellen viser hvordan prosesser ofte har en slags rytme som følger logikken i åpne-integrere-lukke modellen. Som i alle modeller er dette en forenkling av virkeligheten, men den er nyttig for å forstå hvorfor ulik dynamikk og energi ofte oppstår underveis i en prosess. Som fasilitator (https://www.lent.no/sporsmal-og-svar/prosessledelse/hva-er-forskjellen-pa-fasilitering-og-prosessledelse/) eller prosessleder (http://www.prosesslederstudiet.no/) kan det hjelpe deg å vite hvilken fase du befinner deg i, slik at du kan forberede deg på hvordan du kan lede deltakerne hensiktsmessig gjennom de ulike fasene. Når det er sagt, vil fasene ofte gli litt over i hverandre.

Det synlige resultatet av en prosess vil ofte være ideer til nye eller forbedrede tjenester eller produkter, men kan også være andre resultater som bedre felles forståelse av et tema, økt motivasjon for å gjennomføre en organisasjonsendring, utkast til en ny strategiplan osv.

Åpne-integrere-lukke

Se mer om «åpne-integrere- lukke» på prosessverktøy.no

noen flere artikler

Se alle artikler

Delta på Prosesslederstudiet?

Når arrangeres neste runde i nærheten av deg?

Sjekk her