Hvordan sikre initiativ og ivaretakelse av organisasjonens retning?

Hvordan sikre initiativ og ivaretakelse av organisasjonens retning i moderne organisasjoner?
(med Fredric Laloux og teal organizations som perspektiv.)

Det er i spranget mellom fortidens foreldede forretningsmodeller og de krav nåtiden
setter til vår organisasjoner, at nye spørsmål og strukturer dukker opp. Vi opplever at et
av de viktigste spørsmål i dagens organisasjoner er:

Hvilke strukturer og måter å samhandle på blir nødvendige når vi ønsker å skape
arbeidsplasser der organisasjonsmedlemmer møter utfordringer og skaper
resultater med initiativ, smidighet og kreativitet og samtidig løser oppgavene
deres klokt med hensyn til organisasjonens helhet?

”Teal organizations”

Her er Fredric Laloux idé om ”Teal organizations” og annen moderne
organisasjonsforskning en inspirasjon som kan gi oss bilder på, hvordan moderne
organisasjoner løser behovet for hastighet, forstandighet og tilpasningsdyktighet.

På den ene siden krever utviklingen mot nye strukturer at ledelsen har motet til å slippe
taket og sette fri og vise tillit til medarbeiderne. Hvis vi ønsker smidighet, må det skapes
strukturer der organisasjonsmedlemmer faktisk kan ta ansvar. Omvendt skal friheten
ikke tenkes som et carte blanche til organisasjonsmedlemmene. Lederen må hjelpe til
en kontinuerlig dialog med organisasjonsmedlemmene. Dialogen skal sikre
oppmerksomheten på helheten, formålet og retningen for organisasjonen.

Når alle sakte får mer ansvar for organisasjonen krever det at alle skjønner den enorme
mengde forbindelser som eksisterer i og utenfor organisasjoner. Dette ansvar kan for
noen være skremmende og vanskelig å ta. For tenk om man gjør feil… Derfor ser vi at
moderne organisasjoner trener og lager verktøy eller praksis som hjelper som stillas
inn i denne nye måte å være organisasjonsmedlem på.

Fremtidens organisasjonsformer

Vi ser denne utviklingen som et interessant skritt mot fremtidens organisasjonsformer.
Vi opplever når vi i Lent jobber med organisasjoner med å få motet til å utvikle seg i denne
retningen, at vi får mulighet for å undersøke og bekrefte de idéene og antakelsene som i
sin tid dannet fundamentet for miljøet rundt Lent. Derfor er vi overbeviste om at
organisasjoner, hvor det enkelte individ tar initiativ og føler det kan bruke og utvikle
styrkene sine, hjelper til å skape varmere samfunn der vi ser og gir plass til hverandre som mennesker.

Les også: Hvordan gå fra maskintenkning til systemtenkning?

 

Skrevet av Theis Réthoré 4. Oktober 2018