Positiv psykologi – hva er effekten av positive følelser?

Barbara Fredrickson har i lang tid forsket på effekten av positive følelser. Poenget er altså ikke å oppnå positive emosjoner i seg selv, men være klar over hvordan disse følelsene faktisk endrer oss som mennesker.

Positiv psykologi og Lent

I Lent er vi vært opptatt av forskning fra positiv psykologi og positive følelser inn mot organisasjonsutvikling, medarbeiderundersøkelser, teamutvikling, presentasjonsteknikk, fasilitering etc. Som prosessledere ønsker vi å legge til rette for kreativitet og åpenhet når vi bruker prosessledelse som verktøy. Fredrickson har utviklet en teori som kalles ”broaden and build” der hun viser hvordan positive følelser virker inn på våre liv – de utvider vårt handlingsreportoar i møte med mennesker og oppgaver vi skal løse, samtidig som de gjør oss mer robuste til å tåle motgang. Positive følelser er altså ikke et mål i seg selv, men bidrar til å bedre menneskers funksjonsevne i en rekke sammenhenger (Fredrickson 2010  ).

Forskning på 10 forskjellige positive følelser

Fredricksons forskning omfatter studier av ti forskjellige positive følelser. Dette er: glede, takknemlighet, tilfredshet, interesse, håp, stolthet, lykke, inspirasjon, ærefrykt og kjærlighet. Flere studier har vist at disse følelsene gir en rekke positive konsekvenser som er interessante når vi driver lederutvikling, organisasjonsutvikling og endringsprosesser. Her er noen av funnene:

 • Synssenteret i hjernen får større aktivitet – vi ser mer, får med oss flere detaljer
 • Vi kan i større grad klare å organisere ny informasjon
 • Vi tenker raskere og mer kreativt
 • Vi er mer åpne og oppmerksomme
 • Vi kan beholde informasjon over lengre tid og hente den fram raskere
 • Vi blir bedre på problemløsning og finne nye løsninger
 • Vi ser ting i kontekst
 • Øker motstandskraften
 • Gir bedre fysisk helse (blant annet hjelper positive følelser til å komme raskere tilbake etter en inflammasjon)

Micromoments of love – å oppleve positive følelser i fellesskap

Kjærlighet er et omfattende begrep og det er gjort mange forsøk på å beskrive hva det er. Barbara Fredrickson (2014) har i sin bok Love 2.0 gitt en interessant innfallsvinkel som har fått mye oppmerksomhet. Hun vil ”oppgradere” kjærlighetsbegrepet og sier at kjærlighet er små øyeblikk der to eller flere personer deler positive følelser sammen. Eller litt mer utdypet: Kjærlighet oppstår i mange små øyeblikk og består av 3 forhold:

 • Felles opplevelse av en eller flere positive emosjoner
 • Synkronitet mellom de involvertes atferd og biokjemi. Det viser seg for eksempel at personer som opplever positive følelser sammen, simulerer hverandres væremåte.
 • Gjensidig omsorg og et ønske om at den andre har det godt.

Det betyr blant annet at kjærlighet ikke er noe livslangt, snarere noe kortvarig og flyktig. Kjærlighet må dyrkes – det kan ikke tas for gitt. Og i vår sammenheng er det interessant å merke seg at kjærlighet kan oppleves i møte med alle mennesker hvis det legges til rette for det, og det kan skje raskt. På den måten kan sosial kapital utvikles blant deltakerne i organisasjoner og team og bidra til å skape en rekke positive effekter som for eksempel lavere turnover, økt engasjement på jobb, mer kunnskapsdeling etc (Sarah Lewis)

Illustrasjon av en glad mann vs enn stressa mann

Fikk du lyst å vite mer? På Prosesslederstudiet går vi nærmere inn på begrepet Positiv Psykologi og presentere verktøy og metoder for å skape engasjement og aktiv deltakelse.