Hva kan jeg forvente å sitte igjen med etter kurset? 

Forventinger etter Prosesslederstudiet.

Du vil få verktøy som gjør at du planlegger prosessarbeid, prosjekter, møter, workshops eller kurs på en bedre måte. Du stiller bedre forberedt med større fokus på hva deltakerne i prosessen har forutsetninger for og mulighet til å bidra med. 

Du kan forvente nye innsikter fra positiv psykologi, sosialkonstruksjonisme og aksjonsforskning.

Å delta på prosesslederstudiet vil gi deg større bevissthet om invitasjonene du gir og spørsmålene du stiller. Et spørsmål er en intervensjon og en fordring som krever et svar. Du kan gjennom spørsmålene dine rette fokus mot noe som gir energi og retning. Vi legger til grunn at det vi gir oppmerksomhet til blir det mer av. Det er for eksempel spørsmål og invitasjoner til samtaler og samarbeid av stor betydning.

En trent prosessleder er flink til å ta høyde for nyansene i dette og skaper ofte fremdrift gjennom spørsmål og invitasjoner. Du kan forvente å kunne ta grep om flere ting, som igjen vil bety noe for egen posisjon og egne muligheter. 

Du vil lære metoder og verktøy som du umiddelbart kan ta i bruk i dine samtaler, møter, workshops, prosjekter eller prosesser.

 

TIL PROSESSLEDERSTUDIET