Hvilke gode tips finnes for å starte en kreativ prosess?

Å jobbe kreatitvt er viktig for en organisasjoner, og kan bidra til innovasjon. Nedenfor kommer noen gode tips for hvordan man kan starte en kreativ prosess.

 

 

Idémyldring
En kreativ prosess startes gjerne med en idemyldring også kalt brainstorming. Idemyldring er nødvendig når deltakerne skal se på forskjellige muligheter eller løsninger. Oftest er det slik at de mest originale ideer dukker opp utover i prosessen, dermed blir det viktig å holde prosessen i live. I den kreative prosessen er det også viktig å ta ulike perspektiver, for å se utfordringer fra andre perspektiver, altså å reformulere utfordringen.

Bryte mønstre
En annet godt tips som kan brukes for starte en kreativ prosess går ut på å bryte mønstrene. Essensen i denne metoden handler om å bryte ut av de vanlige mønstrene, utfordre seg selv til tenke det helt motsatte av det de vanligvis gjør og kan kjøres som en del av brainstormingsprosessen. I tillegg kan en bruke personas og lotusblomsten som prosessverktøy i kreative prosesser.

 

Les også:  Hvordan klare å skape resultater samtidig som man bygger gode relasjoner og god organisasjonskultur?

 

 

Les mer om vår opplæring i prosessledelse – Prosesslederstudiet