Hvordan skape mer aktiv deltakelse, motivasjon, samarbeid og kreativitet (i dine samtaler, møter, prosjekter og prosesser)?

Bli med på vår prosessledertrening - Prosesslederstudiet

Kommende kurs 

Prosesslederstudiet i 

OSLO

Oppstart April 2024

Samling 1: 09-10.april

Samling 2: 23-24.mai(digt) 

Samling 319-20.juni

Sted: Oslo, Universitetsgata 2

 

Prosesslederstudiet i 

TROMSØ

Oppstart Mai 2024

Samling 1: 28-29.mai
Samling
2: 20-21.aug(digitalt)
Samling
3: 17-18.sept

Sted: Tromsø

 

Prosesslederstudiet i 

OSLO

Oppstart August 2024

Samling 1: 20-21.aug

Samling 2: 18-19.sept(digt) 

Samling 323-24.okt

Sted: Oslo, Universitetsgata 2

 

Hvorfor delta på Prosessledelse?

Læringsmål

Seniorkonsulent i Lent Hogne Hareide
Seniorkonsulent i Lent Pål Taangaard
Seniorkonsulent i Lent Inger Marie Andreassen
Seniorkonsulent i Lent Oddne Dahle Lægreid
Seniorkonsulent i Lent Caroline Aurora Grevstad

Ansatte

Mange dyktige kursholdere

Program

Samling 1: (2 dager)

I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring. Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen.

 

Samlingen introduserer en rekke modeller og verktøy innen prosessledelse, med vekt på kreative prosesser og typiske faser i en prosess; åpne – integrere – lukke prosesser.

 

Samling 2: (Digital – 2 dager)

I andre samling ser vi på styrkebasert prosessledelse med vekt på Appreciative Inquiry, positiv psykologi,  fremtidsfokus, erfaringslæring og nye måter å tenke implementering på. I denne samlingen jobber vi oss gjennom Appreciative Inquiry-modellens 5 faser for å demonstrere hvordan denne kan brukes som utgangspunkt for utviklingsarbeid i team og organisasjoner. Vi ser også på hvordan innsikter fra sosialkonstruksjonisme, systemisk teori og positiv psykologi kan bidra til å løfte kvaliteten i prosessene.

 

Samling 3: (2 dager)

Prosesslederrollen – mine styrker og utfordringer, motstand og storgruppemetodikk.

I den siste samlingen går vi nærmere inn på rollen som prosessleder og hvordan håndtere motstand. Vi undersøker også hvordan det å bli kjent med egne og andres personlige styrker kan hjelpe oss når vi leder prosesser. I denne samlingen bruker vi storgruppemetodikk (herunder Open Space Technology og kafédialog) til å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst for på den måten å vise hvordan prosessledelse kan brukes til å la deltakernes kollektive intelligens gi svar på krevende spørsmål.

Hva sier deltakerne?

Inspirerende og praksisnært. Jeg kan raskt ta i bruk det jeg lærte. Etter hver samling var det enkeltelementer som kan testes i praksis. Det liker jeg. Mindsettet er det jeg tar med meg som det viktigste. At jeg som leder også kan ta med meg prosessledelse som lederstil. Bevissthet rundt rolle. Prosessleder vs leder med prosesslederstil. Har tatt med meg viktigheten av forarbeid med prosessplanleggeren (den kan benyttes til små og større prosesser og enkeltsamlinger/møter), og den må opp til stadighet slik at vi vet vi er på rett vei. Eventuelt justere ved endrede rammebetingelser. Godt gjennomført kurs. Godt planlagt, gode kursholdere.
Trude Hande Hjelset
Nittedal kommune
Svært relevant, praktisk nyttig kurs - man kan gå i gang allerede i dag! Forbilledlige rollemodeller fra Lent - de setter teorien fortløpende ut i praksis. Har følt meg inkludert i felleskapet tross skjerm møter, fått større teknisk innsikt, blitt veldig ivaretatt. Stor respekt fra Lent for ulike ferdigheter/raskhet i felles gr - tilpasset tempoet og detaljene etter dette med høflighet og imøtekommenhet - bra!!. Godt forberedte og meget kunnskapsrike rutinerte foredragsholdere og god teknisk ivaretakelse gjennom alle dagene 🙂
Beate Mellemsether
Viken Fylkeskommune
Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dette til andre!
Morten Andersen
BDO
Et av de beste kursene jeg har deltatt på - og det er ganske mange! Dere får det hele til å henge godt sammen og har gode verktøy som jeg ser at kan fungere 🙂
Kirsti Undebakke
NTNU
Det var et fantastisk kurs og veldig verdifullt for de fleste prosesser i den daglige arbeidshverdagen. Dette er virkelig et kurs som kan komplementere studier innen ledelse og andre teoretiske fag. Vi trenger dette kurset for å få til gode prosesser -prosesslederkompetanse er noe alle ledere bør ha!
Eva jaanson
Oslo Kommune
Det gode grunnlaget som ble lagt med å etablere trygghet og relasjoner ga et godt samarbeid gjennom hele kurset uansett hvem man møtte i grupper. Det var inspirerende at kurset var lagt opp slik at vi fikk prøve ut mange av metodene. Vi fikk mulighet til å gå inn i utfordringer vi står i samtidig som inngangen var å lete etter styrker og hva som løfter og gir energi.
Inger Marie Kleppan Georgstad
Utdanningsforbundet
bokcover prosesslederboka
PÅL TANGGAARD

Rollen som prosessleder

Alt du sier og gjør som prosessleder, alle spørsmålene du stiller og alle oppgavene som du setter deltakerne i gang med å løse, får umiddelbar virkning – virkeligheten endres der og da. Dersom du spør deltakerne om hva de håper å få ut av en prosess, vil de begynne å tenke på det, snakke om det, se det for seg, håpe på det. Dette spørsmålet endrer det deltakerne fokuserer på, og det endrer på dynamikken deltakerne imellom øyeblikkelig. (Utdrag fra Prosesslederboka)

Ønsker du å delta?

Pris: 38 900kr,-/ person

Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-støtte, så alle ledere i kommuner eller fylkeskommuner får du dekket over 50% av kursavgiften.

Kommende kurs 

Prosesslederstudiet i 

OSLO

Oppstart April 2024

Samling 1: 09-10.april

Samling 2: 23-24.mai(digt) 

Samling 319-20.juni

Sted: Oslo, Universitetsgata 2

 

Prosesslederstudiet i 

TROMSØ

Oppstart Mai 2024

Samling 1: 28-29.mai
Samling
2: 20-21.aug(digitalt)
Samling
3: 17-18.sept

Sted: Tromsø

 

Prosesslederstudiet i 

OSLO

Oppstart August 2024

Samling 1: 20-21.aug

Samling 2: 18-19.sept(digt) 

Samling 323-24.okt

Sted: Oslo, Universitetsgata 2

 

*Fri avmelding frem til 30 dager før kursstart. Avmelding må sendes skriftlig til kay@lent.no. Avmelding etter avmeldingsfristen belastes med et gebyr tilsvarende 50% av deltakerprisen. 

Noen artikler som kan være nyttig

Lyst å vite mer?

Om Lent

Vi tror at den beste måten å få til utvikling og læring på, er å lete etter enkeltmenneskers og organisasjoners styrker og kombinere disse på nye måter.

Lent er Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. Vi lever i en tid med stadig økende kompleksitet og økt krav til læring, utvikling og innovasjon. Fremtidens løsninger må skapes i fellskap, og alle ressurser må bidra med det de kan best. Derfor er prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid kritiske kjernekompetanser for ledere og medarbeidere i morgendagens kunnskapssamfunn.

Vi er et kompetansemiljø bestående av pedagoger, sosiologer, psykologer og kaos-piloter. De siste 15 årene har vi bistått både kommuner, andre offentlige organisasjoner og private virksomheter i kursing, fasilitering og tilrettelgging for læring og samhandling.
Hogne Hareide smilende foran en tavle