Prosesslederstudiet

Prosessledelse i praksis, knyttet til egen arbeidshverdag

Kurs i Prosessledelse

Dette er et læringsløp hvor du får presentert og trent på metoder og verktøy for bedre planlegging, forberedelse og gjennomføring av dine møter, prosjekter og prosesser.

Gjennom teori, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder vil du på Prosesslederstudiet lære hvordan skape engasjement, god samskaping og aktiv deltakelse. Etter kurset vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon.

Både i rollen som leder, møteleder og prosjektleder eller formidler bruker du prosessledelse som verktøy.

Om det digitale programmet

Hybrid arbeidshverdag, færre reiser, flere digitale møter etc...Det er nå mange grunner til at du som leder, prosjektleder eller rådgiver må bli vant til og trygg på god tilrettelegging, involvering og samskaping, også via skjerm.

I Lent har vi erfart at de heldigitale gjennomføringene av Prosesslederstudiet kan lede til overraskende gode resultater. Ja, vi går glipp en del ting som ikke kan erstatte fysisk oppmøte, men læringseffekten og verdien er minst like god. Vi kommer i samtaler med flere, digital verktøy gjør kommunikasjon og ide- og erfaringsdeling mer smidig, samtaler og forslag blir dokumentert underveis, det er tidseffektivt og ikke minst mer bærekraftig.

Det du lærer vil kunne overføres til den fysiske arbeidshverdagen, ikke bare den digitale. Prinsippene og målene er de samme, selv om prosessene er via skjerm.

Ekstra innhold i digitale gjennomføringer:
Digital prosessledelse
Workshops med digital tavle (Mural)
Opplæring metoder og verktøy for digital samskaping
E-læringsvideoer (edited) 

Hvem deltar?

Ledere, mellomledere, prosjektledere, rådgivere, prosessledere, kursholdere, koordinatorer i offentlig og privat sektor.

Ønsker du å bli med?

  • Tid: 6 dager fordelt på tre samlinger (2+2+2 ).
  • Pris: kr. 34 900,-. (inkl. kursmateriell og matservering).
  • Vi anbefaler å komme minst 2 personer for best læringseffekt.
  • Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket en stor del av deltakeravgiften gjennom KS sin støtteordning.

 

Påmelding (januar 2022).

 

Om samlingene

Samling 1

Samling 1: Planlegging og innramming av prosesser (to dager). I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring? Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen. Vi introduserer verktøy og metoder for å planlegge prosesser, skape gode rammer for prosesser, utvikle gode spørsmål og skape deltakelse i prosesser.

Samling 2

Samling 2: Prosessdesign. Hvordan åpne og lukke prosesser? (to dager) I andre samling vil fokus rettes mot å forstå hva et prosessdesign er og hvordan ulike prosesser krever ulike prosessdesign. Vi vil bruke tid på å prøve ut og forstå de grunnleggende fasene som ofte gjennomgås i en prosess: åpnefasen, integrasjonsfasen og lukkefasen. Vi vil både prøve ut metoder og verktøy som kan fungere i ulike typer prosesser, fra små og korte prosesser til større prosesser av mer strategisk art. I denne samlingen henter vi blant annet inspirasjon fra Designtenkning og Appreciative Inquiry for å gi noen praktiske bud på hvordan ulike prosessdesign kan se ut i praksis.

Samling 3

Samling 3: Prosesslederrollen, personlige styrker, motstand og storgruppemetodikk. (to dager)

I den siste samlingen ser vi på prosesslederrollen og hvordan du kan innta denne. Vi undersøker hvordan dine personlige styrker og preferanser kan være til hjelp for deg og hva du bør våre oppmerksom på. I denne samlingen tar vi også opp ulike former for motstand som kan oppstå i prosesser og hvordan du kan håndtere disse. Til slutt bruker vi storgruppemetodikk i praksis for å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst. Dette er en måte å anvende prosessledelse på hvor gruppens kollektive intelligens og drivkraft brukes til å finne svarene.

 

Hva sier deltakerne?

«Ett av de mest nyttige og konkrete kursene jeg har deltatt på. Og nydelig stemning!»
– Åse Kielland, Apotek 1


«Øyeåpner for spørsmålenes kraft. Unik læringsopplevelse!»
– Halvor Ronneng, NRK


«Profesjonelt gjennomført, mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet, flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter»
Vigdis Hult, KRUS


«Berikende, lærerikt, praktisk og veldig meningsfullt»
-Anne Linn Sagen, Fet kommune


«Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dere til andre!»
– Morten Andersen, BDO


«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!»
Marianne Christensen, Finansforbundet


«Veldig bra! Svært nyttig. Elsker at vi trener i praksis på teoriene fortløpende. Kult å koble teknikkene mot egne prosjekter. Blir veldig bevisst på effekten……»
– Tor Magnus Kolflaath, Inbound Group


 

 

 

Les også Forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Les også Hvem er en prosessleder?

Les også Spørsmål og svar rundt Prosesslederstudiet

Les også Prosessverktøy

 


 

 

 

Kurs

12
Jan

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart Januar 2022. (Merk! få plasser igjen)

Pris: 34 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 12-13 jan, Samling 2: 16-17 feb.(digital), Samling 3: 16-17 mars. Sted: Oslo og Zoom.

15
Feb

Prosesslederstudiet, Digitalt – Oppstart Februar 2022

Pris: 34.900,-

Heldigital gjennomføring. Læringsløp med 6 fellesdager fordelt over 3 samlinger(2+2+2). Samling 1: 15-16. feb, Samling 2: 15-16. mars, Samling 3: 21-22. april. Sted: Zoom

09
Mar

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart Mars 2022

Pris: 34 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 9-10 mars, Samling 2: 5-6. april(digital), Samling 3: 10-11 mai. Sted: Oslo og Zoom.

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...