Prosesslederstudiet

Prosessledelse - Lær deg å lede møter og prosesser som engasjerer, skaper aktiv deltakelse og gode resultater. Gjennomføres nå også nettbasert.

Kurs i prosessledelse. 

Lent har siden mars gjennomført de fleste samlingene digitalt og vi erfarer at det blir en god arena for å lære og trene på prosessledelse. Dette er kunnskap vi tar med videre inn i kursene, da vi ser at det å kunne skape engasjement og involvering via skjerm vil bli veldig nyttig fremover.

Hva lærer du på kurset i prosessledelse ?

Gjennom teori, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder vil du på Prosesslederstudiet lære å skape engasjement, samskaping og aktiv deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser. Etter kurset vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon. Både i rollen som møteleder, leder og prosjektleder eller formidler bruker du prosessledelse som verktøy. 

For hvem?

Ledere, mellomledere, prosjektledere, rådgivere i privat og offentlig sektor.

 

 

Ønsker du å delta?

 • Kurset går over 6 dager, fordelt over tre samlinger (2+2+2 dager).
 • Pris: kr. 34 900,-. (inkl. kursmateriale, lunsj og pauseservering).
 • Vi anbefaler å komme minst 2 personer for best læringseffekt.
 • Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-midler, så ledere, prosjektledere og andre interne utviklingsaktører i kommuner og fylkeskommuner får dekket deler av kurset gjennom KS sin støtteordning.
 • Vi følger rådene fra helsemyndighetene og har gode rutiner på smittevern. 

 

Påmelding (januar).

 

Hva sier deltakerne?

«Øyeåpner for spørsmålenes kraft. Unik læringsopplevelse!»
– Halvor Ronneng, NRK


«Profesjonelt gjennomført, mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet, flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter»
Vigdis Hult, KRUS


«Berikende, lærerikt, praktisk og veldig meningsfullt»
-Anne Linn Sagen, Fet kommune


«Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dere til andre!»
– Morten Andersen, BDO


«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!»
Marianne Christensen, Finansforbundet


«Veldig bra! Svært nyttig. Elsker at vi trener i praksis på teoriene fortløpende.
Kult å koble teknikkene mot egne prosjekter. Blir veldig bevisst på effekten……»

– Tor Magnus Kolflaath, Inbound Group

 

 

Les også Hvem er en prosessleder?

Les  også Forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

 

 

Litt mer om kurset og Lent:

Lent er opptatt av å skape bedre arbeidsmiljø og positive endringer i folks jobbhverdag. Dette lykkes vi med dersom ledere faktisk tar i bruk sin kunnskap om prosessledelse, der involveringsteknikker, tankesett og teori sammen danner et rammeverk for effektiv prosessledelse.

Gjennom dette praktiske programmet for utvikling av prosessledere, trener og utvikler vi alle som leder prosesser i egne organisasjoner. Vellykket ledelse handler mye om å få det beste ut av sine medarbeidere. Det er i dag relativt enkelt å sette seg inn i forskning rundt ledelse, og dermed ta del i tiår med akkumulert kunnskap om hva som gir økt motivasjon, jobbglede og omstillingsevne. Likevel er det dessverre få som vet hvordan man som leder eller medarbeider skaper disse positive effektene. Det er for eksempel massiv empirisk støtte for at involvering er nøkkelen til motivasjon. De fleste vet hva som motiverer, men det er få som vet hvordan man skaper motivasjon på sin arbeidsplass.

Lent sitt kurs i prosessledelse gir denne praktiske kunnskapen i hvordan aktivere positive reaksjoner som motivasjon, kreativitet og arbeidsglede hos de som skal jobbe sammen. Metodene er mange og strukturen kan være ny og utfordre etablerte arbeidsformer for ledere og prosjektledere. Derfor gir Lent et tilbud til de som ønsker støtte, trening og coaching i forbindelse med implementering av styrkebasert prosessledelse på sin arbeidsplass.

 

Kontakt oss gjerne for en prat rundt dette.

 

Kursbeskrivelse

Hvem er prosesslederstudiet for?
 • Mennesker som leder møter og prosesser der målet er å skape resultater gjennom aktiv deltakelse fra de involverte
 • Prosjektledere som har en god verktøykasse med prosjektmetodikk, men som savner gode måter å håndtere de menneskelige relasjonene i prosjektet på - altså utløse potensialet til dem som skal skape prosjektets ønskede resultater.
 • Ledere og mellomledere som ønsker å forstå mer av hvordan de kan utøve involverende og relasjonell ledelse i praksis
 • Mennesker som jobber med forskjellig metoder for kontinuerlig læring og forbedring på arbeidsplassen, for eksempel Lean, Smidig (Agile), Scrum. 6 sigma osv., og som ønsker en bredere forståelse for prosessledelse som fag, hva som ligger i prosesslederrollen og hvordan ta i bruk styrkebaserte tilnærminger i disse metodene
 • Mennesker med forståelse for prosessledelse, men som mangler den styrkebaserte forståelsen. 
 • Mennesker med forståelse for den styrkebaserte tankemåten, men som mangler ferdigheter i prosessledelse.
Praktisk informasjon, tid og sted

Her er datoene for kursene høsten 2020/våren 2021:

Prosesslederstudiet i Oslo

 • Oktober (digitalt): 21-22.okt, 17 - 18.nov, 8-9.des.
 • Oppstart Januar: 13-14.jan, 10-11.feb, 10-11.mars.
 • Oppstart Februar: 22-23.feb, 22-23.mar, 21-22.apr.

Sted: Digitalt via Zoom og Greenhouse Oslo, Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo

Kursmateriell og bespisning er inkludert. Kursdagene starter kl 09.00 og varer til kl 15.30

Samling 1

Samling 1: Planlegging og innramming av prosesser (to dager). I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring? Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen. Vi introduserer verktøy og metoder for å planlegge prosesser, skape gode rammer for prosesser, utvikle gode spørsmål og skape deltakelse i prosesser.

Samling 2

Samling 2: Prosessdesign. Hvordan åpne og lukke prosesser? (to dager) I andre samling starter vi med å dele erfaringer som deltakerne har gjort mellom samling 1 og 2. Deretter vil fokus rettes mot å forstå hva et prosessdesign er og hvordan ulike prosesser krever ulike prosessdesign. Vi vil bruke tid på å prøve ut og forstå de grunnleggende fasene som ofte gjennomgås i en prosess: åpnefasen, integrasjonsfasen og lukkefasen. Vi vil både prøve ut metoder og verktøy som kan fungere i ulike typer prosesser, fra små og korte prosesser til større prosesser av mer strategisk art. I denne samlingen henter vi blant annet inspirasjon fra Designtenkning og Appreciative Inquiry for å gi noen praktiske bud på hvordan ulike prosessdesign kan se ut i praksis.

Samling 3

Samling 3: Prosesslederrollen, personlige styrker, motstand og storgruppemetodikk. (to dager)

I den siste samlingen ser vi på prosesslederrollen og hvordan du kan innta denne. Vi undersøker hvordan dine personlige styrker og preferanser kan være til hjelp for deg og hva du bør våre oppmerksom på. I denne samlingen tar vi også opp ulike former for motstand som kan oppstå i prosesser og hvordan du kan håndtere disse. Til slutt bruker vi storgruppemetodikk i praksis for å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst. Dette er en måte å anvende prosessledelse for å la gruppens kollektive intellegens og drivkraft brukes til å svare selv.

 

 

 

 

 

 

Nøkkelord: Prosessledelse, fasilitering, møteledelse, aktiv deltakelse, endringsledelse, mestringsorientert ledelse, prosesslederopplæring, personlige styrker, involvering, workshop, prosjektledelse, positiv psykologi, prosessverktøy

Kurs

13
Jan

Prosesslederstudiet i Oslo, oppstart januar 2021

Pris: 34.900,-

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Dato: 13-14.jan, 10-11.feb (digital) og 10-11.mars. Sted: Oslo og Teams

22
Feb

Prosesslederstudiet i Oslo, oppstart februar 2021

Pris: 34 900

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Dato: 22-23.feb, 22-23.mars, 21-22.april. Sted: Oslo og Teams

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...