Prosesslederstudiet

Prosessledelse i praksis, knyttet til egen arbeidshverdag

Kurs i prosessledelse

Prosessledelse i praksis – Her er et læringsløp i prosessledelse hvor du får presentert og trent på metoder og verktøy for bedre planlegging, forberedelse og gjennomføring av dine møter, prosjekter og prosesser.

Gjennom teori, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder vil du på Prosesslederstudiet lære hvordan skape engasjement, god samskaping og aktiv deltakelse. Etter kurset vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon.

Både i rollen som leder, møteleder og prosjektleder eller formidler bruker du prosessledelse som verktøy.

(hele prosesslederløpet i Lent)

Overføringsverdi

Prosesslederstudiet er et veldig praktisk rettet kurs hvor vi bruker pedagogiske metoder som skal bidra til at alle deltakerne vil kunne ta i bruk teori og verktøy i sitt daglige arbeide. En av utfordringene vi i Lent bestandig gir oss selv er at våre aktiviteter må være tilrettelagt slik at det som læres på samlingene umiddelbart skal kunne tas i bruk i egen arbeidshverdag.

Tenkesett, metoder og verktøy knyttes til deltakernes egen case og skal umiddelbart kunne tas i bruk i hverdagen. I tillegg til den umiddelbare brukbarheten gir vi ofte tid til å planlegge konkrete handlinger, med maler og verktøy som fungerer som støttende stillaser for den enkelte deltaker.

Det legges også opp til støtte og sparring i perioden mellom samlingene og etter kurset får du mulighet til å bli med i Lent sitt praksisfelleskap /prosessledernettverk.

Hvem deltar?

Ledere, mellomledere, prosjektledere, rådgivere, prosessledere, kursholdere og koordinatorer i offentlig og privat sektor.

Ønsker du å bli med?

  • Tid: 6 dager fordelt på tre samlinger (2+2+2 ).
  • Pris: kr. 38 900,-. (inkl. kursmateriell og matservering).
  • Vi anbefaler å komme minst 2 personer for best læringseffekt.
  • Mulighet til å bli med i vårt prosessledernettverk/praksisfellesskap
  • To fysiske og en digital samling
  • Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket en stor del av deltakeravgiften gjennom KS sin støtteordning.

 

Påmelding (oppstart august).

 

Om samlingene

Samling 1

Samling 1: Planlegging og innramming av prosesser (to dager). I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring? Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen. Vi introduserer verktøy og metoder for å planlegge prosesser, skape gode rammer for prosesser, utvikle gode spørsmål og skape deltakelse i prosesser.

Samling 2

Samling 2: Prosessdesign. Hvordan åpne og lukke prosesser? (to dager) I andre samling vil fokus rettes mot å forstå hva et prosessdesign er og hvordan ulike prosesser krever ulike prosessdesign. Vi vil bruke tid på å prøve ut og forstå de grunnleggende fasene som ofte gjennomgås i en prosess: åpnefasen, integrasjonsfasen og lukkefasen. Vi vil både prøve ut metoder og verktøy som kan fungere i ulike typer prosesser, fra små og korte prosesser til større prosesser av mer strategisk art. I denne samlingen henter vi blant annet inspirasjon fra Designtenkning og Appreciative Inquiry for å gi noen praktiske bud på hvordan ulike prosessdesign kan se ut i praksis.

Samling 3

Samling 3: Prosesslederrollen, personlige styrker, motstand og storgruppemetodikk. (to dager)

I den siste samlingen ser vi på prosesslederrollen og hvordan du kan innta denne. Vi undersøker hvordan dine personlige styrker og preferanser kan være til hjelp for deg og hva du bør våre oppmerksom på. I denne samlingen tar vi også opp ulike former for motstand som kan oppstå i prosesser og hvordan du kan håndtere disse. Til slutt bruker vi storgruppemetodikk i praksis for å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst. Dette er en måte å anvende prosessledelse på hvor gruppens kollektive intelligens og drivkraft brukes til å finne svarene.

Om det digitale programmet

Hybrid arbeidshverdag, færre reiser, flere digitale møter etc...Det er nå mange grunner til at du som leder, prosjektleder eller rådgiver må bli vant til og trygg på god tilrettelegging, involvering og samskaping, også via skjerm.

I Lent har vi erfart at de heldigitale gjennomføringene av Prosesslederstudiet kan lede til overraskende gode resultater. Ja, vi går glipp en del ting som ikke kan erstatte fysisk oppmøte, men læringseffekten og verdien er minst like god - Vi kommer i samtaler med flere, digitale verktøy gjør kommunikasjon og ide- og erfaringsdeling mer smidig, samtaler og forslag blir dokumentert underveis, det er tidseffektivt og ikke minst mer bærekraftig.

Det du lærer vil kunne overføres til den fysiske arbeidshverdagen, ikke bare den digitale. Prinsippene og målene er de samme, selv om prosessene er via skjerm.

Ekstra innhold i digitale gjennomføringer:
Digital prosessledelse
Workshops med digital tavle (Mural)
Opplæring metoder og verktøy for digital samskaping
E-læringsvideoer 

 

Hva sier deltakerne?

«Ett av de mest nyttige og konkrete kursene jeg har deltatt på. Og nydelig stemning!»
– Åse Kielland, Apotek 1


«Øyeåpner for spørsmålenes kraft. Unik læringsopplevelse!»
– Halvor Ronneng, NRK


«Profesjonelt gjennomført, mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet, flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter»
Vigdis Hult, KRUS


«Berikende, lærerikt, praktisk og veldig meningsfullt»
-Anne Linn Sagen, Fet kommune


«Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dere til andre!»
– Morten Andersen, BDO


«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!»
Marianne Christensen, Finansforbundet


«Veldig bra! Svært nyttig. Elsker at vi trener i praksis på teoriene fortløpende. Kult å koble teknikkene mot egne prosjekter. Blir veldig bevisst på effekten……»
– Tor Magnus Kolflaath, Inbound Group


 

 

 

Les også:

Prosesslederstudiet Modul 2

Forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Hvem er en prosessleder?

Spørsmål og svar rundt Prosesslederstudiet

Prosessverktøy

Prosessbloggen

 


 

 

 

Kurs

17
Aug

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart August

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 17-18 aug, Samling 2: 14-15 sept(digital), Samling 3: 19-20 okt. Sted: Oslo

24
Aug

Prosesslederstudiet i Kristiansand – Oppstart August

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 24-25.aug, Samling 2: 28-29.sept(digitalt), Samling 3: 2-3.nov. Sted: Kristiansand

21
Sep

Prosesslederstudiet for Skole / Oppvekst

Pris: 34.900,-

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. To fysiske og en digital samling. Samling 1: 21-22.sept, Samling 2: 26-27.okt(digital på Zoom), Samling 3: 16-17.nov. Sted: Oslo

21
Sep

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart September

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 21-22 sept, Samling 2: 26-27 okt(digital), Samling 3: 16-17 nov. Sted: Oslo

19
Okt

Prosesslederstudiet heldigitalt – Oppstart Oktober

Pris: 38 900

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Dato: 19-20.okt, 16-17.nov og 7-8.des. Sted: Zoom

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...