Prosesslederstudiet

Kurs i Prosessledelse

Dette er et læringsløp hvor du får presentert og trent på metoder og verktøy for bedre planlegging, forberedelse og gjennomføring av dine møter, prosjekter og prosesser.

Gjennom teori, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder vil du på Prosesslederstudiet lære å skape engasjement, god samskaping og aktiv deltakelse. Etter kurset vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon. Både i rollen som leder, møteleder og prosjektleder eller formidler bruker du prosessledelse som verktøy.

 

 

Hvem deltar?

Ledere, mellomledere, prosjektledere, rådgivere, prosessledere, kursholdere, koordinatorer i offentlig og privat sektor.

Ønsker du å bli med?

  • Tid: 6 dager fordelt på tre samlinger (2+2+2 ).
  • Pris: kr. 34 900,-. (inkl. kursmateriell og matservering).
  • Vi anbefaler å komme minst 2 personer for best læringseffekt.
  • Når du har gjennomført kurset er du kvalifisert til delta på vårt veiledningsprogram med sertifisering (Modul 2)
  • Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket en stor del av deltakeravgiften gjennom KS sin støtteordning.

 

Påmelding (november).

 

Hva sier deltakerne?

«Øyeåpner for spørsmålenes kraft. Unik læringsopplevelse!»
– Halvor Ronneng, NRK


«Profesjonelt gjennomført, mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet, flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter»
Vigdis Hult, KRUS


«Berikende, lærerikt, praktisk og veldig meningsfullt»
-Anne Linn Sagen, Fet kommune


«Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dere til andre!»
– Morten Andersen, BDO


«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!»
Marianne Christensen, Finansforbundet


«Veldig bra! Svært nyttig. Elsker at vi trener i praksis på teoriene fortløpende. Kult å koble teknikkene mot egne prosjekter. Blir veldig bevisst på effekten……»
– Tor Magnus Kolflaath, Inbound Group

 

Litt mer om kurset, prosessledelse og Lent

Lent har gjennom mange år drevet utviklingsarbeid med grupper, team og hele organisasjoner. Utviklings/prosessarbeid tilrettelagt av Lent kjennetegnes av kombinasjonen mellom korte teori-bolker, praktiske verktøy, refleksjon og ferdighetstrening.


Overføringsverdi

På prosesslederstudiet legger vi opp til bruk av pedagogiske metoder som skal bidra til at alle deltakerne vil kunne ta i bruk teori og verktøy i sitt daglige arbeide. En av utfordringene vi i Lent bestandig gir oss selv er at våre aktiviteter må være tilrettelagt slik at det som læres på samlingene har stor overføringsverdi. Tenkesett, metoder og kunnskap som generes gjennom erfaringsdelinger med de andre deltakerne skal umiddelbart kunne tas i bruk. I tillegg til den umiddelbare brukbarheten gir vi ofte tid til å planlegge konkrete handlinger og maler til verktøy som fungerer som støttende stillaser for den enkelte deltaker.

Utprøving av metoder

Til hvert av de faglige emnene som introduseres på kurset vil vi presentere ulike metoder som kan brukes for å forbedre egen praksis. Noen av verktøyene/ handlingene som presenteres og prøves ut, vil være knyttet til egen rolle og egen atferd. Andre verktøy vil være knyttet til utøvelse av ulike typer oppgaver som for eksempel samtaler, møteledelse og medarbeiderskap.  Kursdeltakerne representerer forskjellige organisasjoner og følgelig har svært ulike oppgaver. Vi vil derfor søke å presentere mange ulike verktøy der alle skal kunne velge noe som oppleves relevant.

 

Utvidet kursbeskrivelse

Samling 1

Samling 1: Planlegging og innramming av prosesser (to dager). I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring? Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen. Vi introduserer verktøy og metoder for å planlegge prosesser, skape gode rammer for prosesser, utvikle gode spørsmål og skape deltakelse i prosesser.

Samling 2

Samling 2: Prosessdesign. Hvordan åpne og lukke prosesser? (to dager) I andre samling starter vi med å dele erfaringer som deltakerne har gjort mellom samling 1 og 2. Deretter vil fokus rettes mot å forstå hva et prosessdesign er og hvordan ulike prosesser krever ulike prosessdesign. Vi vil bruke tid på å prøve ut og forstå de grunnleggende fasene som ofte gjennomgås i en prosess: åpnefasen, integrasjonsfasen og lukkefasen. Vi vil både prøve ut metoder og verktøy som kan fungere i ulike typer prosesser, fra små og korte prosesser til større prosesser av mer strategisk art. I denne samlingen henter vi blant annet inspirasjon fra Designtenkning og Appreciative Inquiry for å gi noen praktiske bud på hvordan ulike prosessdesign kan se ut i praksis.

Samling 3

Samling 3: Prosesslederrollen, personlige styrker, motstand og storgruppemetodikk. (to dager)

I den siste samlingen ser vi på prosesslederrollen og hvordan du kan innta denne. Vi undersøker hvordan dine personlige styrker og preferanser kan være til hjelp for deg og hva du bør våre oppmerksom på. I denne samlingen tar vi også opp ulike former for motstand som kan oppstå i prosesser og hvordan du kan håndtere disse. Til slutt bruker vi storgruppemetodikk i praksis for å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst. Dette er en måte å anvende prosessledelse for å la gruppens kollektive intellegens og drivkraft brukes til å svare selv.

 

Kontakt oss gjerne for en prat rundt dette.

 

Les også Forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Les også Hvem er en prosessleder?

Les også Spørsmål og svar rundt Prosesslederstudiet

 


 

 

 

Kurs

19
Okt

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart oktober.

Pris: 34 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager(Samling 1: 19-20 okt, Samling 2: 17-18 nov(digital), Samling 3: 8-9 des.) Sted: Oslo og Zoom.

Kurset er fullt
09
Nov

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart november (NB! Få plasser igjen)

Pris: 34 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 9-10.nov, Samling 2: 7-8.des(digital), Samling 3: 12-13.jan. Sted: Oslo og Zoom.

12
Jan

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart Januar 2022

Pris: 34 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 12-13 jan, Samling 2: 16-17 feb.(digital), Samling 3: 16-17 mars. Sted: Oslo og Zoom.

15
Feb

Prosesslederstudiet, Digital – Oppstart Februar 2022

Pris: 34.900,-

Heldigital gjennomføring. Læringsløp med 6 fellesdager fordelt over 3 samlinger(2+2+2). Samling 1: 15-16. feb, Samling 2: 15-16. mars, Samling 3: 21-22. april. Sted: Zoom

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...