Chat with us, powered by LiveChat

Prosesslederstudiet

Lær deg å lede møter og prosjekter som engasjerer, skaper aktiv deltakelse og gode resultater

Om Prosesslederstudiet

Kurs i prosessledelse. Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder, vil du på Prosesslederstudiet lære å skape engasjement, samskaping og aktiv deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser. Etter kurset vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon. 

Prosesslederstudiet er særlig velegnet for deg som er leder, mellomleder, prosjektleder, rådgiver; i privat, statlig, kommunal eller frivillig sektor.

 

 • Kurset går over 7 dager, fordelt over tre samlinger (3+2+2 dager).
 • Pris: kr. 34 900,-. (inkl. kursmateriale, lunsj og pauseservering).
 • Merk! Kurset er forhåndsgodkjent av KS for OU-midler så ledere, prosjektledere og andre interne utviklingsaktører i kommuner og fylkeskommuner får dekket en stor del av kurset gjennom KS sin støtteordning. 

Meld deg på i dag

NB! Det er dessverre ingen ledige plasser på gjenstående kurs i 2019, men vi har fortsatt noen ledige plasser på prosesslederstudiet som starter 14. januar. Anbefaler å komme minst 2 pers for best lærings/anvendelseseffekt.

Nå er det også mulig å arrangere Prosesslederstudiet som et eget internprogram i din organisasjon. Les mer om dette her

Hva sier deltakerne:

«Profesjonelt gjennomført, mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet, flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter» Vigdis Hult, KRUS

«Berikende, lærerikt, praktisk og veldig meningsfullt» -Anne Linn Sagen, Fet kommune

«Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dere til andre!» -Morten Andersen, BDO

«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!» –Marianne Christensen, Rygge kommune

«Veldig bra! Svært nyttig. Elsker at vi trener i praksis på teoriene fortløpende. Kult å koble teknikkene mot egne prosjekter. Blir veldig bevisst på effekten……» -Tor Magnus Kolflaath, Inbound Group

Les mer kurset nedenfor eller kontakt oss for en hyggelig prat.

 

Praktisk informasjon
 • Gjennomføring: Studiet er modulbasert og gjennomføres over 3 samlinger(3+2+2 dager)

Her er datoer på kursene som gjennomføres høst 19:
- Kull 4: 13, 14 og 15. aug, 11-12. sep, 23-24. okt
- Kull 5: 3, 4 og 5. sep, 15-16. okt, 13-14. nov.
- Kull 6: 8, 9 og 10. okt, 5-6. nov, 4-5. des.

Her er datoer for kursene våren 2020

- Kull 1: 14-16.jan, 4-5. mars, 15-16. april

- Kull 2: 10,11 og 12. mars, 23-24. april. 26-27. mai.

 • Sted: Greenhouse Oslo, Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo
 • Pris: Kr 34 900 (fritatt for mva)
 • Kursmateriell og bespisning er inkludert
 • Kursdagene starter kl 09.00 og varer til kl 16.00

Merk! Dersom du er leder, prosjektleder eller annen intern utviklingsaktør i kommune eller fylkeskommune, får du dekket deler av kurset gjennom KS sin støtteordning. Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. 

Kursbeskrivelse

Prosesslederstudiet gir deg en grundig introduksjon i hvordan lede prosesser som involverer, gir motivasjon, skaper eierskap og fører til resultater som overgår det som forventes. Studiet gir  praktisk opplæring i en rekke verktøy og metoder som umiddelbart kan tas i bruk i egen jobbsituasjon. Alle deltakere blir invitert inn i vårt læringsnettverk, som tilbyr jevnlig faglig påfyll, erfaringsutveksling og praktisk trening.

Program

Samling 1:

I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring. Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen.

Samlingen introduserer en rekke modeller og verktøy innen prosessledelse, med vekt på kreative prosesser og typiske faser i en prosess; åpne - integrere - lukke prosesser.

Samling 2:

I andre samling ser vi på styrkebasert prosessledelse med vekt på Appreciative Inquiry, positiv psykologi,  fremtidsfokus, erfaringslæring og nye måter å tenke implementering på. I denne samlingen jobber vi oss gjennom Appreciative Inquiry-modellens 5 faser for å demonstrere hvordan denne kan brukes som utgangspunkt for utviklingsarbeid i team og organisasjoner. Vi ser også på hvordan innsikter fra sosialkonstruksjonisme, systemisk teori og positiv psykologi kan bidra til å løfte kvaliteten i prosessene.

Samling 3: Prosesslederrollen - mine styrker og utfordringer, motstand og storgruppemetodikk.

I den siste samlingen går vi nærmere inn på prosesslederrollen og hvordan håndtere motstand. Vi undersøker også hvordan det å bli kjent med egne og andres personlige styrker kan hjelpe oss når vi leder prosesser. I denne samlingen bruker vi storgruppemetodikk (herunder Open Space Technology og kafédialog) til å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst for på den måten å vise hvordan prosessledelse kan brukes til å la deltakernes kollektive intelligens gi svar på krevende spørsmål.

Læringsmål
 • Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig
 • Ha kjennskap til teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse
 • Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledelsesmetoder og -verktøy
 • Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endrings- og utviklingsarbeid
 • Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
 • Kunne bruke innholdet i studiet aktivt i eget arbeid
 • Kunne bruke prosessledelse som verktøy for strategisk utvikling av din gruppe, avdeling eller organisasjon
Målgruppe

Prosesslederstudiet er særlig velegnet for deg som leder møter og prosjekter i arbeidslivet, enten i privat næringsliv eller offentlig virksomhet.

Eksempler på situasjoner som vil være svært relevant for studiet:

 • Lede større endringsprosjekter som involverer mange mennesker over lang tid
 • Lede dagmøter og arbeidsmøter
 • Lede kundeprosjekter
 • Lede idemyldringer, strategi- og utviklingsarbeid
 • Engasjere og motivere møtedeltakere

Relatert: fasilitering, møteledelse, fasilitering, aktiv deltakelse, endringsledelse, mestringsorientert ledelse, personlige styrker, prosessverktøy

Kurs

08
Okt

Prosesslederstudiet oppstart okt. 2019

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager (8, 9 og 10. okt, 5-6. nov, 4-5. des.). Ta kontakt for å sette deg på venteliste.

Kurset er fullt
14
Jan

Prosesslederstudiet oppstart jan. 2020

Pris: 34 900

Lær deg hvordan du kan lede møter, prosesser og prosjekter som engasjerer og involverer. Praktisk rettet kurs over 3+2+2 dager(14-16. Januar, 4. og 5. Mars, 15. og 16. April)

10
Mar

Prosesslederstudiet oppstart mars. 2020

Pris: 34 900

Lær deg hvordan du kan lede møter, prosesser og prosjekter som engasjerer og involverer. Praktisk rettet kurs over 3+2+2 dager(10-12. mars, 23-24. april, 26-27. mai)

Vil du vite mer?

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...