Kurs: Prosesslederstudiet våren 2018

Prosesslederstudiet gir deltakere en grundig introduksjon om hvordan lede prosesser som involverer, skaper eierskap og resultater som overgår det man kan forvente. Studiet gir også deltakeren praktisk opplæring i en rekke verktøy og metoder som umiddelbart kan tas i bruk i det daglige i egen organisasjon. Gjennom deltagelse i prosesslederstudiet blir man invitert inn i vårt Alumni, som tilbyr jevnlige faglig påfyll og praktisk trening.

I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnen til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Lents prosesslederstudiet er utviklet for a styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gruppeprosesser. Deltakerne skal etter studiet kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen.

Prosesslederstudiet gir deltakere en grundig introduksjon om hvordan lede prosesser som involverer, skaper eierskap og resultater som overgår det man kan forvente. Studiet gir også deltakeren praktisk opplæring i en rekke verktøy og metoder som umiddelbart kan tas i bruk i det daglige i egen organisasjon. Gjennom deltagelse i prosesslederstudiet blir man invitert inn i vårt Alumni, som tilbyr jevnlige faglig påfyll og praktisk trening.

For mer informasjon og påmelding: Prosesslederstudiet

Læringsmål

 • Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig
 • Ha kjennskap til teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse
 • Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledelsesmetoder og -verktøy
 • Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endrings- og utviklingsarbeid
 • Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
 • Kunne bruke innholdet i studiet aktivt i eget arbeid
 • Kunne bruke prosessledelse som verktøy for strategisk utvikling av din gruppe, avdeling eller organisasjon

Våren 2018

 • Studiet går over 7 dager, fordelt på 3 moduler av 3-2-2 dager
 • Dato:
  Kull 1: 24-26. januar, 1-2. mars og 5-6.april
  Kull 2: 8-9. mars, 12-13. april og 24-25. mai

 • Sted: Sentralt i Oslo
 • Vi har forbehold om 15 påmeldte
 • Pris: 29 990 kr (mva-fritt)
 • Prisen inkluderer bespisning og kursmateriell
 • Dersom det meldes på flere fra samme firma/organisasjon gis rabatt