Prosesslederstudiet

Lær deg å lede møter og prosesser som engasjerer, skaper aktiv deltakelse og gode resultater. Gjennomføres nå også digitalt.

Kurs i prosessledelse

Merk! På grunn av situasjonen rundt Koronaviruset gjennomføres Prosesslederstudiet nå digital / skjermbasert. Lent har denne våren gjennomført alle kurs digitalt og vi erfarer at det blir en god arena for å lære og trene på prosessledelse. Vi opplever at de skjermbaserte kursene tilfører tilleggsdimensjoner rundt hvordan man kan strukturere læring og samhandling på meningsfulle og resultatskapende måter uten at folk møtes fysisk. Dette tar vi med oss videre inn i kursene til høsten, da vi ser at det fortsatt kan bli veldig nyttig i tiden fremover.

Hva lærer du på kurset i prosessledelse ?

Gjennom teori, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder vil du på Prosesslederstudiet lære å skape engasjement, samskaping og aktiv deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser. Etter kurset vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon.

For hvem?

Prosesslederopplæring er for ledere, mellomledere, prosjektledere, rådgivere; i både privat og offentlig sektor.

Les også:  Hvem er en prosessleder?

 

 

Ønsker du å delta?

  • Kurset går over 6 dager, fordelt over tre samlinger (2+2+2 dager).
  • Pris: kr. 34 900,-. (inkl. kursmateriale, lunsj og pauseservering).
  • Vi anbefaler å komme minst 2 personer for best læringseffekt.
  • Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-midler, så ledere, prosjektledere og andre interne utviklingsaktører i kommuner og fylkeskommuner får dekket deler av kurset gjennom KS sin støtteordning.

 

Påmelding (September Oslo).

 

Hva sier deltakerne?

Øye åpner for spørsmålenes kraft. Unik læringsopplevelse! -Halvor Ronneng, NRK


«Profesjonelt gjennomført, mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet, flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter» Vigdis Hult, KRUS


«Berikende, lærerikt, praktisk og veldig meningsfullt» -Anne Linn Sagen, Fet kommune


«Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dere til andre!» -Morten Andersen, BDO


«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!» –Marianne Christensen, Rygge kommune


«Veldig bra! Svært nyttig. Elsker at vi trener i praksis på teoriene fortløpende. Kult å koble teknikkene mot egne prosjekter. Blir veldig bevisst på effekten……» -Tor Magnus Kolflaath, Inbound Group

Les mer om kurset nedenfor eller kontakt oss for en hyggelig prat.

 

Kursbeskrivelse

Praktisk informasjon, tid og sted

MERK! På grunn av Koronaviruset blir alle samlingene gjennomført digitalt/skjermbasert frem til det blir tillatt å møtes igjen fysisk. Dato og tidspunkt er samme som før.

Her er datoene for kursene høsten 2020:

Prosesslederstudiet i Oslo

  • Oppstart aug: 19-20.aug, 8-9.sept, 6-7.okt
  • Oppstart sept: 22-23.sept, 19-20.okt , 19-20.nov
  • Oppstart okt: 21-22.okt, 17 - 18.nov, 8-9.des

Sted: Digitalt/skjermbasert via Zoom eller Greenhouse Oslo, Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo

Prosesslederstudiet i Rogaland
Dato: 3-4.sept, 8-9.okt, 17-18.nov
Sted: Digitalt/skjermbasert via Zoom eller Stavanger

Prosesslederstudiet i Trøndelag:
Dato: 16 og 17 sept, 14 og 15 okt, 25 og 26 nov
Sted: Digitalt/skjermbasert via Zoom eller Steinkjer

Prosesslederstudiet i Agder:
Dato: 6-7. okt, 4-5.nov, 10-11.des
Sted: Digitalt/skjermbasert via Zoom eller fylkeshuset i Agder, Kristiansand

Kursmateriell og bespisning er inkludert. Kursdagene starter kl 09.00 og varer til kl 15.30

Samling 1

Samling 1: Planlegging og innramming av prosesser (to dager). I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring? Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen. Vi introduserer verktøy og metoder for å planlegge prosesser, skape gode rammer for prosesser, utvikle gode spørsmål og skape deltakelse i prosesser.

Samling 2

Samling 2: Prosessdesign. Hvordan åpne og lukke prosesser? (to dager) I andre samling starter vi med å dele erfaringer som deltakerne har gjort mellom samling 1 og 2. Deretter vil fokus rettes mot å forstå hva et prosessdesign er og hvordan ulike prosesser krever ulike prosessdesign. Vi vil bruke tid på å prøve ut og forstå de grunnleggende fasene som ofte gjennomgås i en prosess: åpnefasen, integrasjonsfasen og lukkefasen. Vi vil både prøve ut metoder og verktøy som kan fungere i ulike typer prosesser, fra små og korte prosesser til større prosesser av mer strategisk art. I denne samlingen henter vi blant annet inspirasjon fra Designtenkning og Appreciative Inquiry for å gi noen praktiske bud på hvordan ulike prosessdesign kan se ut i praksis.

Samling 3

Samling 3: Prosesslederrollen, personlige styrker, motstand og storgruppemetodikk. (to dager)

I den siste samlingen ser vi på prosesslederrollen og hvordan du kan innta denne. Vi undersøker hvordan dine personlige styrker og preferanser kan være til hjelp for deg og hva du bør våre oppmerksom på. I denne samlingen tar vi også opp ulike former for motstand som kan oppstå i prosesser og hvordan du kan håndtere disse. Til slutt bruker vi storgruppemetodikk i praksis for å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst. Dette er en måte å anvende prosessledelse for å la gruppens kollektive intellegens og drivkraft brukes til å svare selv.

Les også:  Hva er forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

 

 

 

 

Nøkkelord: Prosessledelse, fasilitering, møteledelse, aktiv deltakelse, endringsledelse, mestringsorientert ledelse, prosesslederopplæring, personlige styrker, involvering, workshop, prosjektledelse, positiv psykologi, prosessverktøy

Kurs

19
Aug

Prosesslederstudiet i Oslo, August (Fullt)

Pris: 34.900,-

Praktisk rettede samlinger over 2+2+2 dager. Datoer:19-20 aug(Digitalt), 8-9 sept(Digitalt), 6-7 oktober.

Kurset er fullt
16
Sep

Prosesslederstudiet i Trøndelag, September (Få plasser igjen!)

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet regionalt Trøndelag. Kurssted: Steinkjer. (16 og 17 sept, 14 og 15 okt, 25 og 26 nov.)

22
Sep

Prosesslederstudiet i Oslo, September

Pris: 34 900

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Datoer: 22-23 sept, 19-20 okt(Digitalt) , 19-20 nov.

06
Okt

Prosesslederstudiet i Agder, Oktober

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet regionalt i Agder. Kurssted: Fylkeshuset i Agder. (6-7. okt, 4-5.nov, 10-11.des)

08
Okt

Prosesslederstudiet i Rogaland, Oktober

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet regionalt Rogaland. Kurssted: Gjennomføring vil skje sentralt i regionen. Datoer: 8-9.okt, 17-18.nov, 16-17.des

21
Okt

Prosesslederstudiet Digitalt, Oktober

Pris: 34 900

Praktisk rettede samlinger over 2+2+2 dager. Datoer: 21-22.okt(Digitalt), 17-18.nov(Digitalt), 8-9.des(Digitalt)

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...