Prosesslederstudiet

Lær deg å lede møter og prosjekter som engasjerer, skaper aktiv deltakelse og gode resultater

Meld deg på neste ledige kurs her

Hva lærer du?

Kurs i prosessledelse. Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder, vil du på Prosesslederstudiet lære å skape engasjement, samskaping og aktiv deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser. Etter kurset vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon. 

For hvem?

Prosesslederstudiet er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser og samskapende møter. For deg som er leder, mellomleder, prosjektleder, rådgiver; i privat, statlig, kommunal eller frivillig sektor.

 

Vurderer du å delta?

 • Kurset går over 7 dager, fordelt over tre samlinger (3+2+2 dager).
 • Pris: kr. 34 900,-. (inkl. kursmateriale, lunsj og pauseservering).
 • Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-midler, så ledere, prosjektledere og andre interne utviklingsaktører i kommuner og fylkeskommuner får dekket deler av kurset gjennom KS sin støtteordning.
 • Vi anbefaler å komme minst 2 personer for best læringseffekt.

Meld deg på her

 

Hva sier deltakerne?

«Profesjonelt gjennomført, mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet, flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter» Vigdis Hult, KRUS

«Berikende, lærerikt, praktisk og veldig meningsfullt» -Anne Linn Sagen, Fet kommune

«Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dere til andre!» -Morten Andersen, BDO

«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!» –Marianne Christensen, Rygge kommune

«Veldig bra! Svært nyttig. Elsker at vi trener i praksis på teoriene fortløpende. Kult å koble teknikkene mot egne prosjekter. Blir veldig bevisst på effekten……» -Tor Magnus Kolflaath, Inbound Group

Les mer kurset nedenfor eller kontakt oss for en hyggelig prat.

Praktisk informasjon, tid og sted

Gjennomføring: Kurset er modulbasert og gjennomføres over 3 samlinger(3+2+2 dager). Det er ingen innleveringer eller obligatoriske pensum som må leses.

Her er datoer for kursene våren 2020

- Kull 1 og 2 : 14-16.jan, 4-5. mars, 15-16. april

- Kull 3: 10-12. mars, 23-24. april. 26-27. mai.

- Kull 4:  20-22 april, 13-14 mai, 17-18 Juni.

 • Sted: Greenhouse Oslo, Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo
 • Pris: Kr 34 900 (fritatt for mva)
 • Kursmateriell og bespisning er inkludert
 • Kursdagene starter kl 09.00 og varer til kl 15.30

 

Samling 1

Samling 1: (tre dager)

I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring. Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen.

Samlingen introduserer en rekke modeller og verktøy innen prosessledelse, med vekt på kreative prosesser og typiske faser i en prosess; åpne - integrere - lukke prosesser.

Samling 2

Samling 2: (to dager)

I andre samling ser vi på styrkebasert prosessledelse med vekt på Appreciative Inquiry, positiv psykologi,  fremtidsfokus, erfaringslæring og nye måter å tenke implementering på. I denne samlingen jobber vi oss gjennom Appreciative Inquiry-modellens 5 faser for å demonstrere hvordan denne kan brukes som utgangspunkt for utviklingsarbeid i team og organisasjoner. Vi ser også på hvordan innsikter fra sosialkonstruksjonisme, systemisk teori og positiv psykologi kan bidra til å løfte kvaliteten i prosessene.

Samling 3

Samling 3: (to dager)

Prosesslederrollen - mine styrker og utfordringer, motstand og storgruppemetodikk.

I den siste samlingen går vi nærmere inn på prosesslederrollen og hvordan håndtere motstand. Vi undersøker også hvordan det å bli kjent med egne og andres personlige styrker kan hjelpe oss når vi leder prosesser. I denne samlingen bruker vi storgruppemetodikk (herunder Open Space Technology og kafédialog) til å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst for på den måten å vise hvordan prosessledelse kan brukes til å la deltakernes kollektive intelligens gi svar på krevende spørsmål.

 

 

Beregnet tid: 7 dager.

Prosesslederstudiet april 2020

 1. Første samling: 20-22 april

  Introduksjon til prosessledelse

 2. Andre samling: 13 og 14.mai

  Styrkebasert prosessledelse.

 3. Tredje samling: 17 og 18. juni

  Prosesslederrollen og hvordan håndtere motstand.


  PÅMELDING

 

Nøkkelord: fasilitering, møteledelse, aktiv deltakelse, endringsledelse, mestringsorientert ledelse, prosesslederopplæring, personlige styrker, involvering, workshop, prosjektledelse, positiv psykologi, prosessverktøy

Kurs

14
Jan

Prosesslederstudiet kull 2, jan.2020

Pris: 34 900

Lær deg hvordan du kan lede møter, prosesser og prosjekter som engasjerer og involverer. Praktisk rettet kurs over 3+2+2 dager(14-16. Januar, 4-5. Mars, 15-16. April)

Kurset er fullt
10
Mar

Prosesslederstudiet oppstart mars

Pris: 34 900

Lær deg hvordan du kan lede møter, prosesser og prosjekter som engasjerer og involverer. Praktisk rettet kurs over 3+2+2 dager(10-12. mars, 23-24. april, 26-27. mai). Fri avmelding innen 10. februar.

Kurset er fullt
20
Apr

Prosesslederstudiet oppstart April

Pris: 34.900,-

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager (20-22 april, 13 og 14.mai, 17 og 18. juni).

Vil du vite mer?

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...