Chat with us, powered by LiveChat

Prosesslederstudiet

Lær deg å lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater

Prosesslederstudiet er flaggskipet i Lent sin kurskatalog og vi gleder oss enormt over engasjementet og tilbakemeldingene fra alle deltakerne våre!

I dette 7-dagers samlingsbaserte kurset lærer vi deg våre beste verktøy og metoder for å skape endringer, engasjement og resultater i dine møter og prosjekter.

Prosesslederstudiet er særlig velegnet for deg som leder møter og prosjekter, enten i privat eller offentlig sektor. I løpet av 2019 vil vi gjennomføre 6 runder av Prosesslederstudiet i Oslo. Vi tilbyr også Prosesslederstudiet som internkurs lokalt for kommuner og større bedrifter.

Merk! Dersom du er leder i kommune eller fylkeskommune, får du dekket en stor del av kurset gjennom KS sin støtteordning. Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. 

Les mer om studiet nedenfor, eller kontakt oss for en hyggelig prat.

Kursbeskrivelse

Prosesslederstudiet gir deg en grundig introduksjon i hvordan lede prosesser som involverer, gir motivasjon, skaper eierskap og fører til resultater som overgår det som forventes. Studiet gir  praktisk opplæring i en rekke verktøy og metoder som umiddelbart kan tas i bruk i egen jobbsituasjon. Alle deltakere blir invitert inn i vårt læringsnettverk, som tilbyr jevnlig faglig påfyll, erfaringsutveksling og praktisk trening.

Målgruppe

Prosesslederstudiet er særlig velegnet for deg som leder møter og prosjekter i arbeidslivet, enten i privat næringsliv eller offentlig virksomhet.

Eksempler på situasjoner som vil være svært relevant for studiet:

 • Lede større endringsprosjekter som involverer mange mennesker over lang tid
 • Lede dagmøter og arbeidsmøter
 • Lede kundeprosjekter
 • Lede idemyldringer, strategi- og utviklingsarbeid
 • Engasjere og motivere møtedeltakere
Læringsmål
 • Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig
 • Ha kjennskap til teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse
 • Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledelsesmetoder og -verktøy
 • Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endrings- og utviklingsarbeid
 • Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
 • Kunne bruke innholdet i studiet aktivt i eget arbeid
 • Kunne bruke prosessledelse som verktøy for strategisk utvikling av din gruppe, avdeling eller organisasjon
Hva sier deltakere

"Prosesslederstudiet bidro til en helhetlig forståelse av ulike prosesser, hvor jeg utviklet nye måter å tenke på. PLS bidro til nye konkrete verktøy og metoder som jeg vil ha bruk for i mitt felt. Det var inspirerende å ta i bruk anerkjennende intervju, hvor man fikk høre om andres og egne suksesshistorier. Men også fokus på hverandres styrker."

"Prosesslederkurset ga meg verdigrunnlag og bidro til ny kunnskap som jeg fikk ”under huden”. Flott og få verktøy til å starte en god styrkebasert praksis i arbeidssammenheng."

"Å få et nytt nettverk av prosessledere, møte likesinnede, få tilgang til ressurser både på nett og i form av forelesninger og øvelser. Jeg har blitt mer kjent med meg selv som prosessleder, og blitt klar over sterke og svake sider. Det hjelper meg til å forstå hvorfor og hvordan ting kan skje i mine egne prosesser."

"Starten var knallgod. Raskt etablert en god stemning, trygghet. Sosialiseringen var fin. Skapte tillit. Tidlig følte folk seg trygge og ga av seg selv."

Praktisk informasjon

Merk! Dersom du er leder i kommune eller fylkeskommune, får du dekket deler av kurset gjennom KS sin støtteordning. Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler.