Hopp til hovedinnhold

Hvordan forebygge gryende konflikter arbeidsplassen?

Publisert:

Lent tar i bruk det som omtales som positive tilnærmingsmåter til ledelse av endringsprosesser. Det er ingen snarveier til store suksesser. En av de viktige utfordringene er hvordan man skal møte negativitet, gryende konflikter og overdrevent fokus på problemer.

Bruk en positiv tilnærming

En av de største «feilene» man kan gjøre når man skal starte opp en endringsprosess basert på en «positiv tilnærmingsmåte», er at man ikke tar seg tid til å «lufte ut» problemer, lytte til kritikk og høre på motforestillinger. Resultatet kan bli at de som føler seg overkjørt, mistrodd og er skeptiske fra før, fremdeles vil oppleve det på samme måte. De vil kunne si at det fortsatt er de samme som «setter dagsorden».

Å ta i bruk en positiv tilnærming til oppgaveløsning og organisasjonsutvikling handler ikke om å slutte å ta opp problemer. Tvert i mot. Når dine medarbeidere eller samarbeidspartnere ønsker å ta opp et problem kan det skape en viktig mulighet for læring, gi deg en mulighet til å reparere tillitsbrudd, eller være en anledning til å snu defensive holdninger til offensive holdninger.

I det følgende skal vi se et lite eksempel som illustrerer dette.

Eksempel og framgangsmåte

Jeg ble invitert til å jobbe sammen med en avdeling i en stor offentlig organisasjon som var midt inne i en stor OU-prosess. Ledelsen på avdelingen ønsket å få hjelp til å holde motet oppe og klare å opprettholde et offensivt fokus i en situasjon preget av mye usikkerhet. Jeg fikk høre at det gikk mange rykter som innebar at folk både ville bli flyttet ut av virksomheten og få helt nye arbeidsoppgaver internt. Vi samlet de ansatte på avdelingen en halv dag. De ansatte fikk da mulighet til å jobbe med det mange synes var vanskelig med OU-prosessen; at det var mye usikkerhet.

På forhånd hadde jeg laget spørsmål som gjorde at problemene ble (re)formulert på en slik måte at de måtte se på dem som midlertidige. Det å stå i problemer, eller møte uforutsette hindringer (her en OU-prosess), var bare et midlertidig problem. Det å komme gjennom problemer er en forutsetning for å oppnå langvarig suksess. Å ha suksess kan handle om å oppnå gode resultater gjennom en langvarig innsats der en har måtte takle mange kjente og uforutsette hindringer underveis.

Her er noen av spørsmålene:

  • Hvis du skal fortelle om slik erfaring (suksess) fra tidligere eller nåværende arbeid – hva vil du fortelle om?
  • Hvis du skal trekke fram en kritisk utfordring i dette arbeidet som ble taklet på en god måte – hva vil du da fortelle om?
  • Hva er det du kan lære fra denne erfaringen i ditt nåværende arbeid?

(https://www.lent.no/wp-content/uploads/2015/09/Skjermbilde-2020-09-29-kl.-11.00.26.png)

Kan positiv tilnærming være til god hjelp?

Både ansatte og ledelsen ved denne avdelingen opplevde denne måten å forholde seg til det som ble opplevd som reelle problemer på, som veldig konstruktiv. Samtalene førte til at de fikk fram en rekke konkrete forslag som kunne hjelpe dem til å komme videre med det som var de faglige kjerneoppgavene på avdelingen.

Samtalene hadde ikke fokus på problemene, men på hva det var som skulle til for å oppnå gode resultater i en tid preget av problemer. Endringer i innrammingen av samtalene om den vanskelige situasjonen utløste positive følelser som håp, stolthet og engasjement.

Ønsker du å lære mer om hvordan håndtere konflikter og motstand? Bli med på Prosesslederstudiet

Fagartikler

Se alle artikler