Hopp til hovedinnhold

Hvordan bedre tjenester, produkter og resultater gjennom bruk av prosessledelse?

Publisert:

Dersom man legger til rette for at menneskene kan bruke sine ressurser på en kreativ og god måte i et fellesskap, vil det nesten alltid oppstå resultater som ikke ville blitt skapt av enkeltpersoner.

Kreativitet i fellesskap

Måten man kommer fram til disse resultatene, produktene eller tjenestene, er avhengig av hva slags prosessdesign man velger. Dersom det er viktig å være veldig nyskapende og innovativ, vil man prøve å legge til rette for en mest mulig kreativ og åpen prosess. Det kan være aktuelt å bruke mye tid på åpne-opp-fasen. Dersom det er en tjeneste som skal modifiseres og endres i noen grad, vil man trolig velge en prosess som har mindre åpenhet i seg.

Kreative prosessers rytme: Åpne – integrere – lukke

I kreative prosesser uten forutbestemt svar, opererer vi gjerne med tre forskjellige faser: Åpne opp, integrere, og lukke ned (Kaner & Lind, 1996). En prosess kan gå gjennom denne syklusen en eller flere ganger. Modellen viser hvordan prosesser ofte har en slags ”pustebevegelse” eller rytme som følger logikken i åpne-integrere-lukke modellen. Vi puster inn (åpner opp) og puster ut (lukker). Som alle modeller, er dette en forenkling av virkeligheten, men den er nyttig for å forstå hvorfor ulik dynamikk og energi kan oppstå underveis i en prosess. Som fasilitator eller prosessleder kan det hjelpe deg å vite hvilken fase du befinner deg i, slik at du kan forberede deg på hvordan du kan lede deltakerne hensiktsmessig i de ulike fasene. Når det er sagt, vil fasene gli litt inni hverandre fordi hver fase vil ha noen elementer av de andre fasene i seg.

Det synlige utkomme av prosessen vil som regel være idéer til nye tjenester og produkter, eller forbedringer av eksiterende tjenester og produkter. Det kan også være resultater i from av en omforent forståelse av et tema, økt motivasjon for å gjennomføre en organisasjonsendring, utkast til en ny strategiplan, etc.

Åpne-integrere-lukke

Les mer om «åpne-integrere- lukke» på prosessverktøy.no

Ønsker du å lære mer om prosessledelse og trene på prosesslederrollen? Da anbefaler vi deltakelse på Prosesslederstudiet

Les også mer om alle våre ulike tjenester

Referanser:

Kaner, S. & Lind, L. (1996). Facilitator`s guide to participatory decision-making. Philadelphia, Pennsylvania: New Society Publishers.

Fagartikler

Se alle artikler