Prosessledelse

Mange konsulenter lever av å gi deres kunder gode svar. Vi hjelper våre kunder til å stille gode spørsmål.

Prosessledelse i strategi- og innovasjonsarbeid

 

Lent designer og leder møter, seminarer og utviklingsprosesser, hvor hensikten er å skape kollektiv læring, mening og bevegelse. Vi jobber med organisasjoner som ønsker å gå nye veier for å håndtere sine utfordringer og styrke sin evne til endring.

Prosessledelse er en form for ledelse som er nyttig i komplekse situasjoner. Når mange faktorer, interesser og perspektiver er i spill på samme tid, og det finnes flere alternative løsninger på en gitt utfordring, er en leder som peker retning ikke alltid tilstrekkelig. Ledelse handler da om å legge til rette for en prosess hvor gruppedeltakernes initiativ, kompetanse og kreativitet, og gruppens evne til å se helhet sammen, skaper utfallet. Det er svært krevende å være både leder og deltaker i slike prosesser. Derfor kan ekstern hjelp til prosessledelse være nyttig. Lent har 15 års erfaring med å levere denne tjenesten til våre kunder med gode resultater.

Prosessledelse i strategiske samtaler

Mange tenker fremdeles på strategi som noe noen lager, og andre utfører. For dagens kunnskapsorganisasjoner er det dessverre, eller kanskje heldigvis, ikke alltid så enkelt. Økt kompleksitet kombinert med omgivelser som endrer seg raskt, stiller krav til at organisasjoner kommer sammen for å finne svar på hvilke utfordringer som må løses og hvordan dette bør skje. Vi hjelper våre kunder med å sikre at disse samtalene og prosessene har den høyeste kvaliteten. Slik finner våre kunder bedre løsninger, tar bedre beslutninger og sikrer et bredt eierskap. Dette gjør at organisasjonen kan bevege seg med kollektiv kraft mot felles mål.

Innovasjonsprosesser

Innovasjon handler om mer en å utvikle produkter. Innovasjon for oss handler om å finne nye løsninger på nye utfordringer. Om det ender i nye strukturer, nye prosesser, ny politikk eller nye tjenester avhenger av kundens behov. For deg som ønsker å bringe mennesker sammen til å tenke nytt på tvers av kompetanser, fagfelt, organisasjoner og sektorer, til å løse komplekse utfordringer, så kan vi hjelpe. Det handler om å skape rammer for å tenke på tvers , på langs og i høyden, og la mennesker møtes i virkingsfulle samtaler som ellers ikke finner sted. Når alle hjørner i mulighetsrommet er utforsket, sørger vi for at valg og foredling av ideer sikrer vei til realisering.

Ønsker du å bli en bedre prosessleder?

Da anbefaler vi at du melder deg på Prosesslederstudiet. I dette kurset i prosessledelse, lærer vi deg våre beste verktøy og metoder for å skape involvering, engasjement og resultater i dine møter og prosjekter. Hvem kan prosesslederstudiet passe for?:

 

 

Andre aktuelle kurs og programmer:

Prosesslederstudiet

Prosesslederstudiet – Modul 2

Internprogram av Prosesslederstudiet

 

 

 

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av våre konsulenter for en uforpliktende samtale