Styrkebasert prosessledelse

Undersøk, bruk og forsterk både individers, gruppers og organisasjonens styrker og med det skape resultater som overgår forventingene.

Endringer

Endringer er en kompleks utfordring i enhver organisasjon. Vellykkede endringer krever ikke bare en overordnet strategisk plan, men også praktiske taktiske verktøy som tar hensyn til deltakeres individuelle behov. Et sentralt verktøy for dette er styrkebasert prosessledelse – som fremmer fokus på individuelle styrker, positive følelser og eierskap – noe som tilbyr en ny dimensjon i håndteringen av endringsprosesser. Med denne tilnærmingen anerkjennes og utnyttes deltakernes styrker, noe som bidrar til å skape et positivt miljø rundt endring.

Styrkebasert prosessledelse er mer enn bare en teorietisk metode; det gir ledere konkrete verktøy for å engasjere medarbeidere, styrke teamets tillit, og bygge en kultur som er åpen for endring og innovasjon. I en verden som stadig endres, kan denne formen for prosessledelse være sentral i å realisere organisasjonens fulle potensiale, idet man navigerer gjennom endringslandskapet. Den styrkebaserte tilnærmingen er et viktig verktøy i enhver leders verktøykasse, ettersom den bygger bro mellom organisasjonens strategiske mål og de menneskelige ressursene som er nødvendige for å oppnå dem.

Kompleksitet

Prosessledelse er en form for ledelse som er nyttig i komplekse situasjoner. Når mange faktorer, interesser og perspektiver er i spill på samme tid, og det finnes flere alternative løsninger på en gitt utfordring, er ikke en leder som peker retning alltid tilstrekkelig. Ledelse handler da om å legge til rette for en prosess hvor gruppedeltakernes initiativ, kompetanse og kreativitet, og gruppens evne til å se helhet sammen, skaper utfallet. Det er svært krevende å være både leder og deltaker i slike prosesser.

Strategi

Mange tenker fremdeles på strategi som noe noen lager, og andre utfører. For dagens kunnskapsorganisasjoner er det dessverre, eller kanskje heldigvis, ikke alltid så enkelt. Økt kompleksitet kombinert med omgivelser som endrer seg raskt, stiller krav til at organisasjoner kommer sammen for å finne svar på hvilke utfordringer som må løses og hvordan dette bør skje. Vår prosesslederopplæring hjelper våre kunder med å sikre at disse samtalene og prosessene har den høyeste kvaliteten. Slik finner våre kunder bedre løsninger, tar bedre beslutninger og sikrer et bredt eierskap. Dette gjør at organisasjonen kan bevege seg med kollektiv kraft mot felles mål.

Innovasjon

Innovasjon handler om mer en å utvikle produkter. Innovasjon for oss handler om å finne nye løsninger på nye utfordringer eller muligheter. Om det ender i nye strukturer, nye prosesser, ny politikk eller nye tjenester avhenger av kundens behov. For deg som ønsker å bringe mennesker sammen til å tenke nytt, gjerne på tvers av avdelinger, fagfelt, organisasjoner og sektorer, for å løse komplekse utfordringer, så kan vi hjelpe. Det handler om å skape rammer for å tenke på tvers, på langs og i høyden, og la mennesker møtes i virkningsfulle samtaler som ellers ikke finner sted. Når alle hjørner i mulighetsrommet er utforsket, sørger vi for at valg og foredling av ideer sikrer vei til realisering.

 

Illustrasjon av tre menensker som har en felles tankeboble

Les også: Hva er styrkebasert prosessledelse?

 

Er dette noe du ønsker å lære mer om?

Lent gjennomfører både åpen og interne prosesslederprogram, hvor hensikten er å skape kollektiv læring, mening og bevegelse. Vi jobber med enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å gå nye veier for å håndtere sine utfordringer og styrke sin evne til endring.

Prosesslederstudiet lærer vi deg våre beste verktøy og metoder for å skape involvering, engasjement og resultater i dine møter og prosjekter. Hvem passer prosesslederstudiet for?:

 

 

Illustrasjon av jente med forstørrelsesglass

 

 

 

Prosesslederstudiet

Prosesslederstudiet 2 –  fordypning

Prosesslederstudiet for skole og oppvekst

 

 

Lent har 20 års erfaring med prosessledelse og prosesslederopplæring!

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale