Stykebasert prosessledelse

Undersøk, bruk og forsterk både individers og gruppers styrker når man skal skape resultater sammen

Prosessledelse i strategi- og innovasjonsarbeid

Lent gjennomfører både åpen og interne prosesslederprogram, hvor hensikten er å skape kollektiv læring, mening og bevegelse. Vi jobber med enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å gå nye veier for å håndtere sine utfordringer og styrke sin evne til endring.

Prosessledelse er en form for ledelse som er nyttig i komplekse situasjoner. Når mange faktorer, interesser og perspektiver er i spill på samme tid, og det finnes flere alternative løsninger på en gitt utfordring, er en leder som peker retning ikke alltid tilstrekkelig. Ledelse handler da om å legge til rette for en prosess hvor gruppedeltakernes initiativ, kompetanse og kreativitet, og gruppens evne til å se helhet sammen, skaper utfallet. Det er svært krevende å være både leder og deltaker i slike prosesser. Lent har 20 års erfaring med å levere prosessledelse og prosesslederopplæring til våre kunder.

Prosessledelse i strategiske samtaler

Mange tenker fremdeles på strategi som noe noen lager, og andre utfører. For dagens kunnskapsorganisasjoner er det dessverre, eller kanskje heldigvis, ikke alltid så enkelt. Økt kompleksitet kombinert med omgivelser som endrer seg raskt, stiller krav til at organisasjoner kommer sammen for å finne svar på hvilke utfordringer som må løses og hvordan dette bør skje. Vår prosesslederopplæring hjelper våre kunder med å sikre at disse samtalene og prosessene har den høyeste kvaliteten. Slik finner våre kunder bedre løsninger, tar bedre beslutninger og sikrer et bredt eierskap. Dette gjør at organisasjonen kan bevege seg med kollektiv kraft mot felles mål.

Innovasjonsprosesser

Innovasjon handler om mer en å utvikle produkter. Innovasjon for oss handler om å finne nye løsninger på nye utfordringer eller muligheter. Om det ender i nye strukturer, nye prosesser, ny politikk eller nye tjenester avhenger av kundens behov. For deg som ønsker å bringe mennesker sammen til å tenke nytt, gjerne på tvers av avdelinger, fagfelt, organisasjoner og sektorer, for å løse komplekse utfordringer, så kan vi hjelpe. Det handler om å skape rammer for å tenke på tvers, på langs og i høyden, og la mennesker møtes i virkningsfulle samtaler som ellers ikke finner sted. Når alle hjørner i mulighetsrommet er utforsket, sørger vi for at valg og foredling av ideer sikrer vei til realisering.

Er dette noe du ønsker å lære mer om?

Da anbefaler vi at du melder deg på Prosesslederstudiet. På dette prosesslederkurset, lærer vi deg våre beste verktøy og metoder for å skape involvering, engasjement og resultater i dine møter og prosjekter. Hvem kan prosesslederstudiet passe for?:

Aktuelle kurs og programmer:

 

Prosesslederstudiet      Prosesslederstudiet 2 –  fordypning

Prosesslederstudiet for skole og oppvekst

 

 

 

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale