Hopp til hovedinnhold

Temaer

Skole og oppvekst

Kurs

Prosesslederstudiet - skole, barnehage og oppvekst

Å invitere og gjennomføre møter hvor gode relasjoner får utvikle seg, læring skjer og resultater skapes er en sentral oppgave for alle som jobber i oppvekstfeltet. Enten det er i profesjonsfelleskapet, i medarbeiderfelleskapet eller på andre arenaer der barn og unge lever sine liv. Vi i Lent har tro på at ferdigheter innen prosessledelse kan bidra til at man får til enda mer i disse møtene, og derfor har vi laget en egen versjon av vårt Prosesslederstudiet nettopp for deg som jobber innen skole, barnehage eller andre deler av oppvekstfeltet


Artikler om temaet

Se alle artikler

Hvordan lede involverende prosesser i skolen?

Skolen som organisasjon er en spesiell institusjon i den forstand at veldig mange har sterke meninger og interesser i den. Det gjelder selvsagt for alle barna, foreldrene og lærerne som er på skolen, men også politikere, skoleeiere, rektorer, besteforeldre, søsken, naboer, fremtidige arbeidsgivere osv. Noe annet som gjør skolen til en spesiell institusjon er at den gjerne blir kalt et «løst koblet system» der ledelse drives av både rektor, mellomledere og lærere på ulike måter (Hargreaves og Shirley 2012).

Les merom Hvordan lede involverende prosesser i skolen?

Hvordan få fram styrker og ressurser hos «drop-out» elever?

Begrepet “drop-out”-elever blir brukt i mange sammenhenger. Begrepet «drop-out» kan forstås som en sosial konstruksjon, og utstrakt bruk av begrepet kan bidra til stigmatisering og selvoppfyllende profetier. Elevene omtalt som drop-out har ofte like mange ressurser som «drop-in» elever, men kanskje på andre felt. Vi vil slå et slag for å være på jakt etter de ressursene og styrkene de har.

Les merom Hvordan få fram styrker og ressurser hos «drop-out» elever?