Hopp til hovedinnhold

Hvordan og hvorfor spre et styrkebasert tenkesett i skolen?

Publisert:

Å spre et styrkebasert tenkesett er hensiktsmessig da man antar at dette kan bidra til en økt gjennomføringsgrad i utdanningen, og mange andre positive utfall.

Økt gjennomføringsgrad i utdanning

Det er først og fremst viktig å gi dette styrkebaserte tenkesettet og Appreciative Inquiry (AI) legitimitet og troverdighet. Man må vise til at dette faktisk virker. Her er det lurt å vise til gode eksempler og erfaringer. I undervisningssammenheng ser man at det er først når elevene selv begynte å fortelle om og ta i bruk AI i sin egen klasse, at resten av elevene virkelig begynte å fatte en interesse for det styrkebaserte tenkesettet.

Rapporten “Økt kunnskap om hvordan” fra skoler i Buskerud viser at spredningen av AI og et styrkebasert tenkesett har gitt resultater som peker på at flere fortsetter på skolen. Rapporten sier blant annet følgende; “Informantene forteller at spredningen av AI for enkelte elever, har betydd at de fortsetter på skolen. De sier også at det for enkelte elever har betydd en viktig vending i livet, fra mismot til håp, fra selvforakt til økt selvverd, fra læringslyst til økt læringslyst.”

Lærerens fordeler

Spredningen av et styrkebasert tenkesett er også viktig sett fra lærerens side. Lærerne vil kunne lære seg å tenke om elevene ut ifra deres styrker og ressurser. Ved dette vil kommunikasjonen ofte bli annerledes, og dermed kunne bedre relasjonene. Flere lærere opplever også å trives bedre i jobben fordi de slapper mer av, trives bedre, lytter til hverandre, og tør å uttrykke sin mening.

Håp for fremtiden

Et slikt styrkebasert tenkesett vil også kunne påvirke et økt håp for framtiden. Dette fordi man føler at fremtiden er noe man kan påvirke, både i forhold til yrkesvalg men også den private delen. Elevene lærer også å se sammenhenger mellom det de velger å gjøre i dag, og hvordan det kan ha konsekvenser for det som kommer siden. Dette kan for eksempel foregå gjennom veikart.

Styrkekort

Styrkekortene er en god metode å anvende i klasserommet for å spre et slikt styrkebasert tenkesett. Disse styrkekortene inneholder 24 ulike styrker. Det oppleves som godt å både få og gi slike kort til andre ved å anerkjenne hverandre. Disse kortene kan eksempelvis også elevene ta med hjem, lime på veggen i klasserommet, eller bruke til andre kreative løsninger. Det å se slike positive sider ved seg selv gjør nemlig mye for vår identitetsutvikling.

Fagartikler

Se alle artikler

Hvordan få fram styrker og ressurser hos «drop-out» elever?

Begrepet “drop-out”-elever blir brukt i mange sammenhenger. Begrepet «drop-out» kan forstås som en sosial konstruksjon, og utstrakt bruk av begrepet kan bidra til stigmatisering og selvoppfyllende profetier. Elevene omtalt som drop-out har ofte like mange ressurser som «drop-in» elever, men kanskje på andre felt. Vi vil slå et slag for å være på jakt etter de ressursene og styrkene de har.

Les merom Hvordan få fram styrker og ressurser hos «drop-out» elever?