Positiv psykologi – hvordan oppnå optimal menneskelig funksjonsevne?

Positiv psykologi kan defineres som vitenskapen om hva som skaper optimal menneskelig funksjonsevne og det er etter hvert en rekke bøker og artikler som bidrar med gode svar.

5 forhold som hjelper oss til å oppnå velvære

 

Martin Seligman   er en av forskerne som på en relativt lettfattelig og pedagogisk måte formidler hva som skal til for at mennesker fungerer på sitt mest optimale. Begrepet som oftest blir brukt innen forskning for å beskrive at vi har det godt og opplever lykke, er ”well-being” eller velvære på norsk. Etter mange års forskning har han kommet fram 5 forhold som hjelper oss til å oppnå velvære, eller som Seligman sier, “blomstre” (eng: flourish) som mennesker. Det handler om å finne måter å oppnå:

  1. Tilstedeværelse av positive følelser
  2. Engasjement – det å være oppslukt i noe, oppleve ”flow” og bruke styrkene sine
  3. Gode, menneskelige relasjoner
  4. Mening – opplevelse av at det du gjør er meningsfylt
  5. Fullføre, gjennomføre og mestre noe (”accomplishment”).

Seligmans forskning

 

Seligmans forskning viser at mennesker som investerer tid og ressurser på disse fem områdene vil være mer produktive på jobb, få til bedre jobb/fritid-balanse, være mindre sykemeldte etc. Deler av Seligmans forskning har også blitt kritisert for ikke å se gode nok sammenhenger mellom mening, positive følelser og lykke (Baumeister m.fl. 2013 ), men store deler av funnene hans støttes av en rekke andre forskere på feltet (Biswas-Diener 2010 ).

Lent

 

Seligmans ideer går også an å anvende på en rekke felt både i arbeidslivet og andre steder. I Lent bruker vi blant annet noe av hans tankegodt når vi bruker prosessledelse og fasiliterer gruppeprosesser mellom mennesker. Når du skal planlegge prosesser eller iverksette endringsarbeid på jobben, kan du prøve å legge til rette for at deltakerne får oppleve flest mulig av disse forholdene:

  • Positive følelser: Hvordan kan du få fram deltakernes positive følelser i prosessen dere skal i gang med? Dette er spesielt viktig i starten av et møte eller en prosess for å åpne deltakerne for nye perspektiver.
  • Engasjement: Hvordan kan du gi deltakerne oppgaver som gjør at de får en god balanse mellom oppgavens vanskelighet og egen mestringsevne (Flow)? Når deltakerne blir engasjert i noe og er indre motivert, presterer de bedre.
  • Positive Relasjoner: Legg til rette for at positive, menneskelige relasjoner kan skapes i prosessene du kjører.
  • Mening: Hvordan kan du bidra til at deltakerne opplever at prosessen har en dypere mening for dem selv og omverdenen?
  • Accomplishment (fullføre/gjennomføre/mestre noe): Gi deltakerne oppgaver som er mulige å gjennomføre slik at de får opplevelsen av å fullføre et arbeid.
Illustrasjon av en glad mann vs enn stressa mann

Fikk du lyst å vite mer? På Prosesslederstudiet går vi nærmere inn på begrepet Positiv Psykologi og vil vi lære deg verktøy for å skape engasjement og deltakelse blant dine medarbeidere.