Positiv psykologi – hva med de negative følelsene?

Negative følelser er en viktig del av livet, de kan blant annet være med på å gi livet dybde og mening. Poenget i følge Barbara Fredrickson er å finne en god ratio mellom positive og negative følelser.

Skal vi overse de negative følelsene i positiv psykologi?

 

Skal vi overse de negative følelsene? Overhodet ikke, sier Fredrickson . De negative følelsene er en viktig del av livet og er med å gi livet dybde og mening. Poenget er at forholdet mellom positive og negative følelser bør ha en balanse i favør av positive følelser. Hun viser gjennom flere studier hvordan mennesker som blomstrer og har det godt, opplever et gjennomsnittlig forhold mellom positive og negative følelser på minst 3 positive pr negative følelser.

Losada og Heaphy studerte 60 forskjellige team (20 dårlig fungerende team, 20 middels fungerende team og 20 svært godt fungerende team). Den viktigste faktoren som bidro til å skape velfungerende team i denne studien var forholdet mellom positive og negative tilbakemeldinger. Det viste seg at i de best fungerende teamene var ratioen ca 6:1. Som prosessleder kan dette gi deg en pekepinn på at det er klokt å legge til rette for en tilbakemeldingskultur som hovedsakelig handler om at deltakerne gir hverandre støttende kommentarer og finner muligheter for å rose hverandre.

Illustrasjon av en glad mann vs enn stressa mann

 På Prosesslederstudiet går vi nærmere inn på begrepet Positiv Psykologi og vil vi lære deg verktøy for å skape engasjement, motivasjon og aktiv deltakelse fra dine medarbeidere.