Positiv psykologi – hva med de negative følelsene?

Negative følelser er en viktig del av livet, de kan blant annet være med på å gi livet dybde og mening. Poenget i følge Barbara Fredrickson er å finne en god ratio mellom positive og negative følelser.

Skal vi overse de negative følelsene i positiv psykologi?

 

Skal vi overse de negative følelsene? Overhodet ikke, sier Fredrickson . De negative følelsene er en viktig del av livet og er med å gi livet dybde og mening. Poenget er at forholdet mellom positive og negative følelser bør ha en balanse i favør av positive følelser. Hun viser gjennom flere studier hvordan mennesker som blomstrer og har det godt, opplever et gjennomsnittlig forhold mellom positive og negative følelser på minst 3 positive pr negative følelser, altså kvotient på 3:1. Losada og Heaphy   studerte 60 forskjellige team. 20 dårlig fungerende team, 20 middels fungerende team og 20 svært godt fungerende team.

Tilbakemeldingskultur

 

Den viktigste faktoren som bidro til å skape velfungerende team i denne studien var forholdet mellom positive og negative tilbakemeldinger. Det viste seg at i de best fungerende teamene var ratioen ca 6:1. Som prosessleder kan dette gi deg en pekepinn på at det er klokt å legge til rette for en tilbakemeldingskultur som hovedsakelig handler om at deltakerne gir hverandre støttende kommentarer og finner muligheter for å rose hverandre.

Illustrasjon av en glad mann vs enn stressa mann

Fikk du lyst å lære mer om dette? På Prosesslederstudiet går vi nærmere inn på begrepet Positiv Psykologi og vil vi lære deg verktøy for å skape engasjement, motivasjon og aktiv deltakelse fra dine medarbeidere.