Kan Korona-pandemien ha utløst bedre samarbeid på tvers?

Trenger vi en krise for å utløse den relasjonelle kapasiteten for å arbeide produktivt på tvers av byråkratiske strukturer?

Også det kommunale systemet har vært hardt rammet av Covid-19 i Norge. Det har ført til at planer har blitt knust og business-as-usual ikke lenger var mulig. Corona-situasjonen tydeliggjør både mulighetene og truslene med måten vi er gjensidig avhengige og sammenknyttet på. Allikevel ser vi at det har ført til et løft for tverrfaglig samarbeid og fokusert, relasjonelt arbeid mot felles mål, i møte med felles utfordringer. Korona har også skadet den byråkratiske modellen med dens «silo-oppdeling» som fort leder til fragmenterte tjenester. I artikkelen under, trekker Tine Reuterdal, konstitutert direktør i Oslo Origo frem at Korona også har ført til at Oslo kommune opplever en positiv endring i deres felles arbeidsprosesser og praksiser. Her trekker de frem at det har ledet til bedre samarbeid på tvers som har vært helt nødvendig for å imøtekomme den overgripende utfordringen. De opplever at medarbeidere er ekstra motivert og ønsker å bidra til å håndtere en felles utfordring og at de har fått til løsninger på rekordtid og bedre informasjonsflyt.

https://labs.oslo.kommune.no/artikler/-folk-skaper-resultater-mye-raskere-enn-normalt

Det er oppsiktsvekkende at kommunen har greid å gjøre store fremskritt i utviklingen av deres arbeidsprosesser og arbeidspraksiser, samtidig som kommunene så vel som alle medarbeiderne selv har stått i en krisesituasjon. Trenger vi en krise for å utløse den relasjonelle kapasiteten for å arbeide produktivt på tvers av byråkratiske strukturer? Hvordan kan vi ta med oss disse verdifulle erfaringene til å styrke den relasjonelle kapasiteten for tverrfaglig samhandling også i en normal situasjon?

Prosesslederstudiet og Relasjonell kapasitet

På Prosesslederstudiet vil Lent blant annet ta for seg relasjonelle og prosessuelle måter å arbeide på tvers av de etablerte organisasjonsstrukturene for å løse komplekse velferdsutfordringer i fellesskap. Gjennom kurset ønsker vi å støtte deltakerne i refleksjonsprosessen og bruke denne erfaringen for å forbedre arbeidet fremover. Les mer her