Hvordan jobbe med frafall i skolen?

Frafall i skolen er en kjent utfordring som kan møtes på mange ulike måter. I arbeidet med frafall kan til fordel en styrkebasert tilnærming anvendes for å blant annet skape trivsel samt å få frem styrker og ressurser hos seg selv og andre.

Hvordan få alle elever til å trives?

Hvordan kan man så skape trivsel? Den styrkebaserte tilnærmingen med relasjonelle metoder og verktøy kan med fordel anvendes her. Du finner flere av metodene samlet i håndboken “Styrkebaserte klasser. fra et godt klassemiljø til gode praksisopplevelser og læreplasser” eller hos Prosessverktøy.no.

Ofte identifiserer man problemer og legger inn en innsats i å få løst disse. Men det vi gir oppmerksomhet til, blir det mer av. Nettopp derfor er det ofte hensiktsmessig å heller rette seg mot en styrkebasert tilnærming. Slik som også håndboken belyser, har alle klasser, organisasjoner og mennesker noe som fungerer bra. Å ta utgangspunkt i det som fungerer bra og styrker ved individene, læreren, men også klassen som helhet, kan bidra til å danne utgangspunktet for utvikling og vekst. Dette vil også kunne skape stolthet, samhandling og glede, noe man igjen vil anta vil kunne føre til trivsel.

Å skape gode relasjoner er for mange selvsagt for å kunne skape trivsel og et godt klassemiljø. Dette starter ofte rett og slett ved å bli ordentlig godt kjent. Metoder for å få til dette er blant annet Check in, og Forhandlingsrekka.

Hvordan skape et positivt og godt klassemiljø?

Ved å gjennomføre slike gode bli kjent-øvelser vil man starte relasjonsbyggingen men også forhåpentligvis danne et trygt fundament i klassen. Videre er det da hensiktsmessig å se på andre ulike styrkebaserte metoder for å skape et positivt og godt klassemiljø. Her kan spesielt metodene Tre gode ting og Anerkjennende intervju trekkes frem. Du finner også flere metoder i håndboken.

 

Prosesslederstudiet for skole, barnehage og oppvekst