Prosesslederstudiet for skole/oppvekst

Kurs: Prosessledelse i praksis for ledere i skole og barnehage.


«Jeg vet jo at vi skal bygge profesjonsfellesskap, utvikle gruppepsykologisk trygghet og lære av hverandres praksiser for å lykkes i klasserommet, men synes det er vanskelig å få det til i praksis. Nå har jeg fylt opp verktøykassa mi og gleder meg til å sette i gang!» 

–  Skoleleder i Bærum kommune

Om kurset

Prosesslederstudiet for skole og oppvekst. Målet med dette kurset i prosessledelse er at ledere og mellomledere i oppvekstsektoren skal kunne ta i bruk teori, metoder og verktøy til å drive helhetlig skole- og barnehageutvikling. Du vil få prøve ut samskapende metoder som kan brukes i utvikling av profesjonsfellesskapet, i teamsamarbeid, i klasserommet og i foreldremøter.

Praktisk rettet

Alt du lærer på kurset skal være lett å ta i bruk enten du jobber som ledere i skole, barnehage eller andre arenaer i oppvekstfeltet. Vi har derfor valgt ut metoder og verktøy som kan brukes på ulike arenaer med hovedvekt på skole og barnehage:

 • I profesjonsfellesskapet kan det handler om å å lede utviklingstiden, lede teamarbeid, arbeide med tverrfaglig samarbeid osv.
 • I klasserommet vil det kunne dreie seg om å drive involverende og styrkebaserte lærings- og utviklingsprosesser, jobbe med relasjoner og klassemiljø eller arbeide med sentrale deler av fagfornyelsens innhold. Her er tema som demokrati og medarbeiderskap, dybdelæring basert på samskapende praksiser og sosial læring sentralt.
 • I foreldremøter vil prosessledelse hjelpe ledere og lærere å involvere foreldre på meningsfylte måter slik at de blir reelle samarbeidspartnere.

Hva kan dette hjelpe deg til å oppnå?

Kurset gir deg ferdigheter om praktisk prosessledelse som kan hjelpe deg til å jobbe med tema som:

 • Hvordan involvere både barn/elever, lærere/ansatte, foreldre og ledere i viktig utviklingsarbeid feks implementering av fagfornyelsen/rammeplaner eller andre større endringsarbeider?
 • Hvilke metoder og verktøy kan brukes både i kollega/lærerfellesskapet, blant barn/elevene og på foreldremøter for å fremme kreativitet og engasjement i felles utvikling av skolen/barnehagen?
 • Hvilke metoder og verktøy kan brukes til å fremme tema som demokrati, medborgerskap, dybdelæring og tverrfaglig samarbeid?
 • Hvordan lede lærings- og utviklingsprosesser der den enkelte blir verdsatt og bidrar konstruktivt inn i fellesskapet?
 • Hvordan lede gode, involverende prosesser, både i fysiske og digitale omgivelser?

Innholdet i kurset bygger på boka: Praktisk prosessledelse i skolen – å lede samskapende lærings- og utviklingsprosesser» (ISBN: 978-82-446-2365-0), som er skrevet av Lent sine medarbeidere. PS! Snart kommer også en bok om Praktisk prosessledelse i barnehagen.

 

Metoder og undervisningsform

Undervisningsformen på kurset er en kombinasjon av teori, praktiske øvelser, metarefleksjon, casearbeid og selvstyrt læring. Vi er opptatt av å modellere måter å lede samskapende prosesser og møter på som kan brukes både i profesjonsfellesskapet, i klasserommet og i foreldremøter. Her vil du jevnlig få prøvd ut ulike metoder og verktøy slik at du selv kan velge hva og hvordan du ønsker å bruke det på egen skole/ barnehage / arbeidsplass.

Hvem deltar?

Hovedmålgruppa for kurset er ledere og mellomledere i skole og barnehage. Kurset passer også for lærere eller andre ledere/ansatte i oppvekstsektoren som ønsker å lede involverende og samskapende prosesser.

Programmet våren 2024

Samling 1: 06-07. mars
Samling 2: 10-11. april
Samling 3: 22-23.mai

Sted: Oslo

 

Ønsker du å bli med?

 • Tid: 6 dager fordelt på tre samlinger (2+2+2 ).
 • Pris: kr. 38 900,-. (inkl. kursmateriell og matservering).
 • Sted: Oslo
 • OU-støtte: Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket over 50% av deltakeravgiften gjennom KS sin støtteordning.

 

Påmelding – våren 2024

 

«Høsten 2019 deltok jeg på Prosesslederstudiet Oppvekst sammen med andre skoleledere i Bærum kommune. Siden da har prosesslederboken fulgt meg og den ligger på pulten min og brukes ukentlig, om ikke oftere! Den er så nærme jeg kommer en bibel, og ofte så tenker jeg «Hvilket spor ville Pål satt meg på her?»  

Jeg har brukt den i små og store sammenhenger; i styret i sameiet, i arbeidet med virksomhetsplan i golfklubben, og selvfølgelig på jobben! Hver gang vil skal i gang med noe , evaluere, tenke oss om en gang eller to – eller bare ha et møte – er det elementer fra boka og kurset som kan brukes. Og det aller beste er at jeg nesten utelukkende nå leter etter folks styrker og motivasjon istedenfor det motsatte. (I alle sammenhenger)

Det siste tror jeg skyldes at kursholderne i Lent –  modellerte ledelse fantastisk fint, der dere alltid ville hverandre vel og understreket respekten for det den andre brakte inn og løftet den andre opp – foran oss– som det naturligste i verden. Det var bevisstgjørende og lærerikt i seg selv. Det gjorde dere jo for så vidt med oss også, når vi sa noe. Det er et eksempel jeg bestreber meg på å  få til i hverdagen fortsatt. Jeg lykkes ikke alltid, men dere skal vite at kurset  – og boka -har funksjon langt utover å være en metodesamling; det er en grunnleggende vakker måte å SE og RESPEKTERE folk på som har gitt meg en helt annen arbeidsdag og arbeidsglede – og  ikke minst mine medarbeidere en bedre sjef. Intet mindre:)»
– Kirsten Fuglseth, Rektor Bærum Kulturskole / Leder for samarbeidsrådet for talentutvikling, Østlandsområdet

 

 

 

Kontakt oss gjerne for en prat rundt dette.

 

Kurs

06
Mar

Prosesslederstudiet for Skoleledere – Oppstart Mars 2024

Pris: 38.900,-

Praktisk rettet kurs for skole- og barnehageledere. 2+2+2 dager. Tre fysiske samlinger. Samling 1: 06-07.mars, Samling 2: 10-11.april, Samling 3: 22-23. mai. Sted: Oslo

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Seniorkonsulent

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...