Prosesslederstudiet skole, barnehage, oppvekst

Prosessledelse i praksis for ledere i skole og barnehage. 6 dager fordelt på tre samlinger (2+2+2 ).

Oppvekst og prosessledelse

Å invitere og gjennomføre møter hvor gode relasjoner får utvikle seg, læring skjer og resultater skapes er en sentral oppgave for alle som jobber i oppvekstfeltet. Enten det er i profesjonsfelleskapet, i medarbeiderfelleskapet eller på andre arenaer der barn og unge lever sine liv. Vi i Lent har tro på at ferdigheter innen prosessledelse kan bidra til at man får til enda mer i disse møtene, og derfor har vi laget en egen versjon av vårt Prosesslederstudiet nettopp for deg som jobber innen skole, barnehage eller andre deler av oppvekstfeltet. På dette kurset trener vi på hvordan du kan innta prosesslederrollen gjennom å stille gode spørsmål og velge metoder og verktøy som involverer alle til å bidra med sitt beste i møter og utviklingsprosesser, samtidig som relasjonene ivaretas og utvikles.

Praktisk rettet

Alt du lærer på kurset skal være lett å ta i bruk enten du jobber som leder i skole, barnehage eller andre arenaer i oppvekstfeltet. Vi har derfor valgt ut metoder og verktøy som kan brukes på ulike arenaer med hovedvekt på skole og barnehage, men også innen andre områder av oppvekstfeltet:

 • I møte med medarbeiderne, for eksempel i form av profesjonsfellesskapet, eller i en avdeling, kan det handle om å lede utviklingstiden, lede teamarbeid, arbeide med tverrfaglig samarbeid osv.
 • I klasserommet eller i avdelingen i møte med barn og unge, vil det kunne dreie seg om å drive involverende og styrkebaserte lærings- og utviklingsprosesser, jobbe med relasjoner og klassemiljø/psykososialt læringsmiljø, eller arbeide med sentrale deler av læreplanen eller rammeplanens innhold. Blant annet knyttet til temaene demokrati og medborgerskap, livsmestring, dybdelæring, og mangfold og respekt. Disse er alle tett knyttet til samskapende praksiser der sosial læring står sentralt.
 • I foreldremøter vil prosessledelse hjelpe ledere og lærere/pedagogiske ledere å involvere foreldre på meningsfulle måter slik at de blir reelle samarbeidspartnere.

Hva kan dette hjelpe deg til å oppnå?

Kurset gir deg ferdigheter om praktisk prosessledelse som kan hjelpe deg til å jobbe med tema som:

 • Hvordan involvere både barn/elever, lærere/ansatte, foreldre og ledere i viktig utviklingsarbeid feks implementering av fagfornyelsen/rammeplaner eller andre større endringsarbeider?
 • Hvilke metoder og verktøy kan brukes både i kollegafellesskapet, blant barn/elevene og på foreldremøter for å fremme kreativitet og engasjement i felles utvikling av skolen/barnehagen/virksomheten?
 • Hvilke metoder og verktøy kan brukes til å fremme tema som demokrati, medborgerskap, dybdelæring og tverrfaglig samarbeid?
 • Hvordan lede lærings- og utviklingsprosesser der den enkelte blir verdsatt og bidrar konstruktivt inn i fellesskapet?
 • Hvordan lede gode, involverende prosesser, både i fysiske og digitale omgivelser?

Innholdet i kurset bygger på boka: Praktisk prosessledelse i skolen – å lede samskapende lærings- og utviklingsprosesser» (ISBN: 978-82-446-2365-0), som er skrevet av Lent sine medarbeidere. PS! Snart kommer også en bok om Praktisk prosessledelse i barnehagen.

 

Metoder og undervisningsform

Undervisningsformen på kurset er en kombinasjon av teori, praktiske øvelser, metarefleksjon, casearbeid og selvstyrt læring. Vi er opptatt av å modellere måter å lede samskapende prosesser og møter på som kan brukes både i profesjonsfellesskapet, i klasserommet og i foreldremøter. Her vil du jevnlig få prøvd ut ulike metoder og verktøy slik at du selv kan velge hva og hvordan du ønsker å bruke det på egen skole/ barnehage / arbeidsplass.

Hvem deltar?

Hovedmålgruppa for kurset er ledere og mellomledere i skole og barnehage. Kurset passer også for lærere eller andre ledere/ansatte i oppvekstsektoren som ønsker å lede involverende og samskapende prosesser.

Programmet høsten 2024

Samling 1: Dato kommer
Samling 2: Dato kommer
Samling 3: Dato kommer

Sted: Oslo eller Lørenskog

Ønsker du å bli med?

 • Tid: 6 dager fordelt på tre samlinger (2+2+2 ).
 • Pris: kr. 38 900,-. (inkl. kursmateriell og matservering).
 • Sted: Oslo
 • OU-støtte: Kurset er godkjent av KS for OU-støtte til alle ledere i kommuner og fylkeskommuner.
 • Antall plasser: 40
 • Kursdagene varer fra 09.00-15.00

PÅMELDINGEN ER IKKE ÅPNET ENDA

  Meld interesse - Prosesslederstudiet Skole, høsten 2024

   

  «Høsten 2019 deltok jeg på Prosesslederstudiet sammen med andre skoleledere i Bærum kommune. Siden da har prosesslederboken fulgt meg og den ligger på pulten min og brukes ukentlig, om ikke oftere! Den er så nærme jeg kommer en bibel, og ofte så tenker jeg «Hvilket spor ville Pål satt meg på her?»  

  Jeg har brukt den i små og store sammenhenger; i styret i sameiet, i arbeidet med virksomhetsplan i golfklubben, og selvfølgelig på jobben! Hver gang vil skal i gang med noe , evaluere, tenke oss om en gang eller to – eller bare ha et møte – er det elementer fra boka og kurset som kan brukes. Og det aller beste er at jeg nesten utelukkende nå leter etter folks styrker og motivasjon istedenfor det motsatte. (I alle sammenhenger)

  Det siste tror jeg skyldes at kursholderne i Lent –  modellerte ledelse fantastisk fint, der dere alltid ville hverandre vel og understreket respekten for det den andre brakte inn og løftet den andre opp – foran oss– som det naturligste i verden. Det var bevisstgjørende og lærerikt i seg selv. Det gjorde dere jo for så vidt med oss også, når vi sa noe. Det er et eksempel jeg bestreber meg på å  få til i hverdagen fortsatt. Jeg lykkes ikke alltid, men dere skal vite at kurset  – og boka -har funksjon langt utover å være en metodesamling; det er en grunnleggende vakker måte å SE og RESPEKTERE folk på som har gitt meg en helt annen arbeidsdag og arbeidsglede – og  ikke minst mine medarbeidere en bedre sjef. Intet mindre:)»
  – Kirsten Fuglseth, Rektor Bærum Kulturskole / Leder for samarbeidsrådet for talentutvikling, Østlandsområdet

   

   

   

  Kontakt oss gjerne for en prat rundt dette.

   

  Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

  Eivind Nilsen Seniorkonsulent

  Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...