Hvorfor bør man ha fokus på hensikt i presentasjonsteknikk?

Å trene evnen til å skjønne hva som er kjernen i det du vil formidle, bidrar til å gjøre forberedelsene og gjennomføringen enklere, mindre stressende og bedre.

Planlegge en presentasjon

Når du skal planlegge en presentasjon bør du alltid starte med å spørre deg selv om hvorfor deltakerne skal overvære din presentasjon. Hva skal de sitte igjen med? På denne måten finner du hensikten med presentasjonen. Hensikt er overordnet alt det andre du må tenke på når du skal planlegge en presentasjon. Hvis læringsmålene, innholdet eller metodene ikke bidrar til å oppfylle hensikten, bør de revurderes.

Spørsmål som hjelper deg til å finne hensikten kan være:

 

Klar og tydelig hensikt

Dette er spørsmål som ditt publikum ønsker svar på, bevisst eller ubevisst. Når disse spørsmålene har et klart og tydelig svar, så øker motivasjonen for å lære. Derfor er hensikt noe du som presentør bør ha klart for deg. Det kan være en vrien jobb å finne en klar og tydelig hensikt. Belønningen er at når du har funnet den, så går resten av planleggingen mye lettere. ”Dere er her for å lære” er for mange ikke svar godt nok. De vil gjerne vite hvorfor de skal lære akkurat dette. Med en klar og tydelig hensikt kommer motivasjon.

En god tommelfingerregel er å ha én hensikt. Flere hensikter er ofte vanskelig å arbeide med. Derfor: én hensikt, men flere læringsmål.