Presentasjonsteknikk

Et kurs for deg og dine ansatte som ønsker å bli bedre og tryggere i rollen som presentør/formidler.

Presentasjonsteknikk

Ønsker du å bli bedre og tryggere i rollen som formidler? Da er dette kurset for deg. Praktisk utprøving sammen med et teoretisk innblikk gjør dette kurset svært nyttig og anvendelig for alle som holder presentasjoner, leder møter og jobber med formidling.

Kurset i presentasjonsteknikk retter direkte fokus mot å profesjonalisere presentasjoner, og verktøy og teori som blir gjennomgått vil kunne iverksettes direkte i eget arbeid. I løpet av 2 dager får du en innføring i konkrete verktøy og nyttig teori, både for å planlegge og gjennomføre en presentasjon.

Kurset i presentasjonsteknikk er velegnet både for deg som er vant til å stå foran en forsamling, og for deg som skal forberede din aller første presentasjon. Du vil uansett oppleve fremgang i din formidlingsevne og presentasjonsteknikk.

 

 

Sted​: Dette er et kurs vi holder internt for bedrifter og organisasjoner internt. Ta kontakt for mer informasjon rundt tidspunkt, pris og gjennomføring.

Tid​: 0900-1600, 2 dager. Ta kontakt for aktuelle datoer (​kay@lent.no eller eivind@lent.no).

Pris: 120 000,- per kursgruppe. Opp til 15 deltakere.

Les også: Videoanalyse til presentasjonsteknikk kurs

 

«Det er ikke ofte en går ut av et kurs og virkelig føler at dette kommer til å endre egen praksis – med en gang! Veldig fornøyd!»
– Marit Fahret Born, pedagogisk veileder Stavanger Kommune

 

Læringsmål

●  Kjenne til egne styrker og fortrinn som formidlere.

●  Kunne bruke en modell for planlegging og vurdering av presentasjoner.

●  Kunne variere mellom ulike formidlingsstrategier, presentasjonsmidler og metoderfor involvering og bruke dette til å inspirere og motivere tilhørerne.

● Kunne bruke teknikker for å takle nervøsitet, stress og uforutsette hendelser.

Målgruppe
 • ●  Ledere eller andre som ønsker å være tydelig og inspirerende når de formidler et budskap.
 • ●  Kursholdere, forskere og undervisere som vil sikre at kunnskapen de formidler blir forstått.
 • ●  Personer som ønsker mer trygghet og øke sine evner til å formidle et budskap på en involverende og inspirerende måte.
Kursprogram
 1. Dag 1
 2. - Oppstart: Mål for kurset, forventninger og skape trygge rammer
 3. - Deltakerpresentasjoner med tilbakemeldinger
 4. - Videoanalyse i mindre grupper: mine styrker som formidler
 5. - Verktøykasse/teori
 6. - Modell for planlegging av presentasjoner
 • -  Formidlingsstrategier
 • -  Presentasjonsmidler
 • -  Oppsummering/avslutning dag 1
 • Dag 2
 • - Verktøykasse/teori fortsettelse.
 • -  Metoder for involvering
 • -  Non-verbale virkemiddler
 • Nervøsitetmestring og uforutsette hendelser
 • -  Deltakerpresentasjoner med tilbakemeldinger
 • Veien videre og planlegging av min neste presentasjon
Nærmere beskrivelse av kursinnhold
 1. Dag 1
 2. Av erfaring vet vi at noen kan grue seg til et kurs i presentasjonsteknikk, derfor starter vi alltid med å fokusere på å skape et trygt og anerkjennende læringsmiljø. I oppstarten bruker vi også litt tid på å avklare forventninger og lytte til de ulike deltakernes ønsker og behov for å skape felles rammer for kurset. Deretter får deltakerne mulighet til å holde en presentasjon etterfulgt av tilbakemeldinger fra de andre deltakerne og kursholder, samt videoanalyse (for de som ønsker det) i mindre grupper. Her jobber vi med å identifisere deltakernes styrker som formidlere og se på hvordan de kan profesjonalisere presentasjonen ytterligere. Det er mye læring i å se seg selv og andre holde en presentasjon i denne sammenhengen; da fokuset er på læring og ikke prestasjon. Etter dette starter vi med å fylle opp verktøykassa: vi presenterer en modell for planlegging av presentasjoner, presentasjonsmidler og formidlingsstrategier. Alt dette er en kombinasjon av teori, praktiske verktøy og utprøving. Vi runder av dagen med å se frem mot deltakernes neste presentasjoner.
 3. Dag 2
 4. Vi fortsetter med å fylle opp verktøykassa med metoder for å engasjere og involvere publikum. Vi øver på å bli tryggere som formidlere gjennom bruk av kropp og stemme, samt nervøsitetsmestring og hvordan man kan håndtere uforutsette hendelser som kan oppstå under presentasjoner. Deretter får deltakerne mulighet til å gå tilbake til presentasjonen de holdt dag 1. De kan nå gjøre endringer og forbedringer i presentasjonen sin ved å bruke verktøyene og metodene som er presentert i kurset. Deltakerne får muligheten til å holde presentasjonen sin på nytt etterfulgt av tilbakemeldinger fra deltakerne og kursholder. På denne måten får deltakerne anvende kursinnholdet direkte på noe som er relevant for dem. Vi avslutter kurset med en oppsummering av temaene, samt at deltakerne kan lage seg en handlingsplan for hvordan de vil jobbe med å anvende kursinnholdet i fremtidige presentasjoner.
Praktisk informasjon

Sted: Dette er et kurs vi holder internt for bedrifter og organisasjoner internt. Ta kontakt for mer informasjon rundt tidspunkt, pris og gjennomføring.

Tid: 0900-1600, 2 dager. Ta kontakt for aktuelle datoer (kay@lent.no eller eivind@lent.no).

Pris: 120 000,- per kursgruppe. Opp til 15 deltakere.

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...