Hva er styrkebasert prosessledelse

Styrkebasert prosessledelse

Styrkebasert prosessledelse er en tilnærming til ledelse og organisasjonsutvikling som fokuserer på å identifisere og utnytte styrkene til individuelle medarbeidere og team for å forbedre ytelsen og oppnå bedre resultater. I stedet for å fokusere på å rette opp feil og mangler hos ansatte, legger styrkebasert prosessledelse vekt på å bygge videre på de naturlige talentene og evnene til enkeltpersoner.

Denne tilnærmingen bygger på ideen om at når medarbeidere får mulighet til å bruke og utvikle sine styrker i arbeidet sitt, vil de være mer motiverte, engasjerte og produktive. Ved å fokusere på styrker fremfor svakheter, kan ledere skape et positivt arbeidsmiljø som fremmer trivsel, læring og personlig vekst.

Fordelene ved styrkebasert prosessledelse mener vi inkluderer økt trivsel, motivasjon og engasjement hos medarbeidere, bedre samarbeid og teamarbeid, og økt produktivitet og resultater. Ved å bygge på ansattes styrker kan organisasjoner oppnå en mer positiv og bærekraftig arbeidskultur.

Styrkebasert prosessledelse involverer vanligvis følgende trinn:

1. Identifisere styrker: Lederen arbeider med individuelle medarbeidere og team for å identifisere deres unike styrker og talenter. Dette kan gjøres gjennom samtaler, vurderinger eller spørreskjemaer.

2. Styrkebasert oppgavedeling: Lederen tilpasser oppgaver og roller basert på de ansattes styrker. Dette innebærer å gi medarbeidere mulighet til å bruke og utvikle sine styrker i arbeidet sitt.

3. Videreutvikle styrker: Leder og medarbeidere gir hverandre støtte, veiledning og ressurser for å hjelpe med å ta i bruk og forbedre sine styrker. Dette kan inkludere opplæring, mentorskap eller muligheter for læring og vekst.

4. Anerkjennelse og belønning: Lederen (og andre medarbeidere) anerkjenner og belønner sine medarbeidere for deres innsats og resultater basert på deres styrker. Dette bidrar til å opprettholde motivasjonen og engasjementet hos medarbeiderne.

 

 

Illustrasjon av hvordan lede prosesser på måter som skaper engasjement

                                                                     «Over under streken»

 

 

Les også:

 

Hvordan klare å skape resultater samtidig som man bygger gode relasjoner og god organisasjonskultur?

Positiv psykologi – hva er effekten av positive følelser?

Prosesslederstudiet