Hvordan forstå brukere og kunder?

Brukere og kunder har et eget perspektiv og syn på tjenester og produkter, som skiller seg fra det synet som tilbyderen har. For å forstå brukere eller kunder bedre kan man bruke metoden brukerintervju.

Brukerintervju er en kvalitativ metode innen tjenestedesign og brukes for å skaffe innsikt i brukerens opplevelser av en bestemt tjeneste eller et produkt. Hensikten med metoden er å la deg se tjenesten/produktet du tilbyr fra brukerens ståsted, samt få svar på spørsmålene.

Hva ønsker brukeren fra meg og mine tjenester?
Hva trenger vedkommende meg og mine tjenester til?

Et brukerintervju hjelper deg til å forstå brukerens behov og oppdage hvilke design- og utviklingsmuligheter dette åpner opp for. Videre kan man utfordre antakelser man har gjort seg, samt redefinere problemer. Brukerintervjuer åpner også opp for inspirasjon, samt å komme på sporet av nye perspektiver.