Hvordan lage fokus for en prosess eller et møte jeg skal lede?

Å lage fokus for en prosess eller et møte man skal lede kan være utfordrende. Ofte beskriver heller medarbeidere det de ikke ønsker seg i stedet for det de faktisk ønsker seg. Nedenfor har vi plukket ut tre ulike fokusmetoder som vi mener kan være til hjelp i forkant av møter eller prosesser:

Snu fokus

Den enkleste måten å forsøke snu fokuset på fra hva man ikke ønsker seg, og over til hva man ønsker seg, er å spørre hva de ønsker at prosessen skal bidra til. Her kan man da skape et felles fokus.

Fokusspørsmål

Når den overordnede hensikten eller drømmen for prosessen er blitt tydelig for dem som er involvert i planleggingen, kan et fokusspørsmål hjelpe til med å tydeliggjøre retningen i prosessen. Fokusspørsmålet bør være formulert på en måte som gjør at deltakerne må strekke seg litt- det skal utfordre oss på en måte som gir motivasjon og lyst til å arbeide med det.

Lag et positivt vinklet spørsmål som skaper retning for prosessen og inviterer til deltakelse. Start gjerne med ”hvordan kan vi sammen…?”, ”hva skal til for…?”

Eksempler på fokusspørsmål ved prosess eller møter man skal lede:
– Hvordan kan vi sammen skape et arbeidsmiljø som bidrar til at hver enkelt av oss kan prestere på sitt aller beste hver dag?

Spinning

En annen metode for å lage fokus for en prosess er blant annet spinning. Metoden kan brukes for å skape nye og kreative spørsmål til utfordringer på jobb og i livet ellers.

Hensikten med metoden er å undersøke utfordringer og problemstillinger og kartlegge ulike dimensjoner av utfordringer for å komme opp med nye tilnærminger og spørsmål. Den kan passe godt i åpnefasen av en prosess for å undersøke og utbre problemstillingen eller det dere ønsker å fokusere på.

 

Ønsker du å lære med om prosessledelse eller trene på prosesslederrollen? Da anbefaler vi deltakelse på Prosesslederstudiet