Chat with us, powered by LiveChat

Spørsmål og svar

Prosessledelse

Strategisk ledelse

 • Hvordan gå fra fra maskintenkning til systemtenkning?

  I sin innflytelsesrike bok "Leadership and the New Science" spør Margaret Wheatley (1999) om det er mulig å lede organisasjoner på måter som er mindre krevende og skaper mindre stress enn dagens praksis. Hun reiser spørsmål ved om problemene som mange organisasjoner sliter med, er resultat av at tenkningen – som ligger til grunn for vår forståelse av hvordan organisasjoner fungerer – er feil.
  Les mer →
 • Hvordan håndtere endring?

  Det finnes få eksempler på planlagte reformer som har endret organisasjonen i tråd med planen. Det er sannsynligvis ikke bare et resultat av dårlige planer, men at alle planer bygger på analyser av fortiden. De tar i liten grad høyde for hva som kommer til å skje i framtiden.
  Les mer →
 • Hvordan forstå brukere og kunder?

  Brukere og kunder har et eget perspektiv og syn på tjenester og produkter, som skiller seg fra det synet som tilbyderen har. For å forstå brukere eller kunder bedre kan man bruke metoden brukerintervju. Brukerintervju er en kvalitativ metode innen tjenestedesign og brukes for å skaffe innsikt i brukerens opplevelser av en bestemt tjeneste eller […]
  Les mer →

Konflikthåndtering

 • Hvordan benytte positiv psykologi i konflikthåndtering?

  Når man er på et møte, eller folk skal samarbeide om å løse en oppgave i et team, oppstår det gjerne et mønster i måten folk samhandler på som kan oppleves som energigivende og utviklende - eller tappende. De fleste av oss har sikkert vært på møter der vi har opplevd å få økt initiativ til utvikling og læring. Men noen ganger kan en leder oppfatte at nesten alle forslag om å skape en forandring blir møtt med kritikk. Det er ofte noen i en organisasjon, eller på et kurs eller et møte, som responderer med opposisjon mot ”alt som er nytt”.
  Les mer →
 • Hvordan forebygge gryende konflikter på arbeidsplassen?

  Lent tar i bruk det som omtales som positive tilnærmingsmåter til ledelse av endringsprosesser. Det er ingen snarveier til store suksesser. En av de viktige utfordringene er hvordan man skal møte negativitet, gryende konflikter og overdrevent fokus på problemer.
  Les mer →

Presentasjonsteknikk

Teoretisk grunnlag

Systemteori

Sosialkonstruksjonisme

Positiv psykologi

Aksjonsforskning

Appreciative Inquiry

Motivational Interview (MI)

Veiledning

Skole og utdanning

 • Hvordan jobbe med frafall i skolen?

  Frafall i skolen er en kjent utfordring som kan møtes på mange ulike måter. I arbeidet med frafall kan til fordel en styrkebasert tilnærming anvendes for å blant annet skape trivsel samt å få frem styrker og ressurser hos seg selv og andre. Hvordan få alle elever til å trives? Hvordan kan man så skape […]
  Les mer →
 • Hvordan spre et styrkebasert tenkesett?

  Å spre et styrkebasert tenkesett er hensiktsmessig da man antar at dette kan bidra til blant annet en økt gjennomføringsgrad i utdanning. Det er først og fremst viktig å gi dette styrkebaserte tenkesettet og Appreciative Inquiry (AI) legitimitet og troverdighet. Man må vise til at dette faktisk virker. Her er det lurt å vise til […]
  Les mer →
 • Hvordan få fram styrker og ressurser hos «drop-out» elever?

  Begrepet “drop-out” -elever blir brukt i mange sammenhenger. Begrepet «drop-out» kan forstås som en sosial konstruksjon og utstrakt bruk av begrepet kan bidra til stigmatisering og selvoppfyllende profetier. Elevene omtalt som drop-out, har ofte like mange ressurser som «drop-in» elever, men kanskje på andre felt. Vi vil slå et slag for å være på jakt […]
  Les mer →
 • Hvordan lede involverende prosesser i skolen?

  Skolen som organisasjon er en spesiell institusjon i den forstand at veldig mange har sterke meninger og interesser i den. Det gjelder selvsagt for barna, foreldrene og lærerne som er på skolen, men også politikere, skoleeiere, rektorer, besteforeldre, søsken, naboer, fremtidige arbeidsgivere osv. Noe annet som gjør skolen til en spesiell institusjon er at den […]
  Les mer →