Prosessledernettverket

Et fellesskap for støtte, erfaringsdeling, sparring og inspirasjon

Hvorfor et prosessledernettverk?

Vi i Lent vil gjerne invitere deg som har deltatt på Prosesslederstudiet til å være med oss videre for å lære, dele erfaringer og sparre rundt prosessledelse. Vi har derfor etablert en unik digital arena for praktisk prosessledelse i Norge – Prosessledernettverket. Vårt mål er å bidra til at du som prosessleder, med lite eller mye erfaring innen prosessledelse blir enda tryggere i din rolle. Vi ønsker at du lykkes med å drive engasjerende og involverende møter og prosesser der du jobber. 

Hva får du i nettverket?

– Arena for å møte de ivrigste prosesslederne i Norge
– Faglig påfyll
– Mulighet til å få innspill og hjelp med konkret arbeid du står i
– Påminnelse om hvordan bruke prosessledelse i hverdagen
– Tilgang til digital plattform hvor du aktivt kan oppsøke relevant kunnskapsbasert og erfaringsbasert kompetanse
– Invitasjon til fysiske samlinger

Hvordan er nettverket bygget opp?

Nettverket består av tre ulike arenaer, og du velger selv hvilke du vil benytte og hvor ofte du vil delta.

Lent akademiet


Vår egen digitale plattform som er åpen og tilgjengelig for deg alltid.

Her kan du:
– Finne informasjon om hva som skjer i nettverket
– Oppdatere deg på faglig innhold
– Stille spørsmål
– Delta i dialog med andre nettverksmedlemmer
– Dele egen erfaringer«Torget»


Vårt digitalt treffsted. Ca hver 14 dag møtes vi på Torget hvor du kan bringe til torgs det du står i. 

Torget består av ulike rom med overskrifter som faglig påfyll, erfaringsdeling, forberedelser og sosialt hjørne. Torget er fortsatt under utvikling, og som medlem i nettverket vil du ha mulighet til å påvirke retning og innhold. Noen ganger har du kanskje behov for hjelp fra andre, andre ganger er du bare nysgjerrig på hva andre står i. Kanskje du bare trenger en løs prat? Du velger selv hva du trenger!

Læringsgrupper


Arenaen hvor du danner de nære og personlige relasjonene. Gruppen varer et semester, og dere bestemmer selv hyppighet for møtefrekvens.

Læringsgruppens fremste oppgave er å:
– støtte hverandre
– heie på arbeid som gjøres
– være tilgjengelige for sparring og videre vekst innen prosesslederfaget


Hvem er nettverket for?

Deg som har gjennomført Prosesslederstudiet hos Lent og som ønsker å lære mer sammen med Lent og andre tidligere deltakere.

I nettverket møter du andre tidligere deltakere fra Prosesslederstudiet fra både offentlig, privat og frivillig sektor. Felles for alle er at de ønsker både å dele av egne erfaringer og lære mer om hva og hvordan de kan utvikle seg enda mer som prosessledere.

Pris, fakturering per mnd: 399,- / Pris, fakturering per år: 3999,-

Ingen bindingstid. De tre første månedene er gratis prøveperiode

  PÅMELDING - Prosessledernettverket

  Tilbakemelding fra noen av de som deltar i prosessledernettverket

  «Det er en time med noe annet enn det man vanligvis gjør, og det gir inspirasjon og noen aha-opplevelser som man kan ta med inn i arbeidshverdagen etterpå»

  Marianne Aasgaard, Språkrådet

  «Fredagene og den fysiske treffen. Å ha en slik arena er verdifullt, og den måten dere tillater oss å komme og gå litt som vi vil, er så frigjørende. Jeg opplever det som et positivt fellesskap.»

  Sara Pande-Rolfsen, Finansforbundet

  «Svært nyttig. Holder fokuset og retningen. Utveksling av erfaringer.»

  Torild Grevskott, Levanger kommune
  «I morges var jeg usikker på om jeg kunne prioritere å bruke tid på samlingen, men jeg er SÅ glad for å ha deltatt. Jeg fikk prosessfaglig påfyll og dere er så gode til å lage fin stemning at det føltes nesten som å ha vært på en yogatime! Ny energi til resten av fredagen»
  I prosessledernettverket kan du fritt velge når du ønsker å delta, dele erfaringer og søke inspirasjon knyttet til din rolle som prosessleder.

  Vi gleder oss til å treffe deg igjen:)