Prosesslederstudiet – Modul 2

Veiledning og trening i aktiv prosessledelse med sertifisering - digital gjennomføring.

Sertifiseringsprogram i Prosessledelse

Bli sertifisert prosessleder av Lent! Dette er et tidsfleksibelt og praksisnært læringsløp tett knyttet til egen arbeidshverdag

Modul 2 er et videre løp etter Prosesslederstudiet som gir deg mulighet til å utvikle og trene enda mer på din rolle som prosessleder, med veiledningsstøtte fra Lent. Innholdet i Modul 2 baserer seg på personlig veiledning og gruppeveiledninger og tar utgangspunkt i en konkret case du står i. Du vil få tett oppfølging knyttet til den/de prosessene du skal lede i nær framtid, med egen veileder fra Lent. I tillegg til veiledningstimene (individuelt og i gruppe) består programmet av 3 stk halvdagssamlinger der vi møtes for faglig input og erfaringsutveksling i zoom. Du vil også få tilgang til vår veiledningsApp og vil få personlig oppfølging gjennom hele programmet.  

Hvem kan delta? 

Alle som har fullført Prosesslederstudiet kan delta. Dette programmet er for alle ledere, prosessledere, prosjektleder, rådgivere etc. som ønsker mer kompetanse i å lede mennesker på måter som understøtter deltakelse, eierskap og utløser kreativitet og engasjement fra alle involverte. 

Har du ikke deltatt på Prosesslederstudiet (modul 1) enda? Da kan du bli med her

 

 

Høstprogrammet 2021:

  • Oppstartsamling/introduksjon i zoom: 21. sept (09.00 – 13.00)
  • 2 stk fellessamlinger i Zoom: 19. oktober og 1. november (09.00 – 12.00 begge dager)
  • 3 stk gruppeveiledninger i Zoom: 19. okt (13.00 – 16.00), 1. nov (13.00 – 16.00) og 17. nov (09.00-12.00)
  • 3 stk individuelle veiledningssamtaler før/etter fellessamlingene. Tidspunkt avtales direkte med veileder. 
  • Individuell styrkekartlegging gjennom kartleggingsverktøyet Strengthscope®
  • Løpende oppfølging av din veileder i Lent via Veiledningsappen
  • Avslutning/sertifisering. Presentasjon i grupper: 8. des (09.00 – 13.00)

 

Tidslinje m/innhold

(klikk på bildet for å forstørre)

Modul 2 gir sertifisering i prosessledelse fra Lent.

For å bli sertifisert prosessleder fra Lent må du levere inn noen mindre oppgaver som er knyttet til de prosessene du leder på egen arbeidsplass. Dette omfatter f.eks å lage en kjøreplan for en prosess du skal lede, skrive et kort refleksjonsnotat ifm en prosess du har ledet og bidra med råd til andre prosessledere som tar modul 2. Oppgavene blir nærmere beskrevet ved oppstart.

Ønsker du å delta?

Pris: kr 29.900 per deltaker.

Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-støtte, så ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket en stor del av deltakeravgiften gjennom KS sin støtteordning. 

 

PÅMELDING

 

Dette sier tidligere deltakere fra Modul 2:

«Modul 2 har gitt meg et sterkere eierskap til prosessledelse som metodikk inn i lederrollen. Jeg ser mye tydeligere hvordan egne verdier og styrker kan bindes sammen med metodikken/tankesettet fra prosessledelse. Modul 2 har endret min egen kurs som leder; hvordan jeg tilnærmer meg oppgaver og hvordan jeg på en helt annen måte klarer bruker metodikk og tankesett fra LENT til å aktivere delaktighet fra andre, godt forankret i eget verdisyn og intensjonen jeg har som leder.»


«Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter. I rollen som prosessleder står man ovenfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen. Individuell veiledning er viktig for å kunne snakke om deg selv som prosessleder, og få innspill fra en erfaren og kunnskapsrik veileder. Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre. Bare det å legge frem sitt eget prosjekt, gjør at man tenker igjennom og forbereder seg litt mer enn man kanskje ville gjort ellers. Det gir kvalitet til arbeidet, og trygghet i rollen.»


“Jeg er avhengig av å sparre med noen. Det at noen hører på ‘kaoset’ som kommer ut og som evner å stille spørsmål som klargjør er helt essensielt” 


“Før første gruppemøte vedrørende kompetanse hadde vi en veiledning. Jeg hadde allerede tenkt ut noe metodikk i tråd med «Åpne-integrere-lukke» og tenkte at jeg måtte være helt tro mot noen av disse. I løpet av veiledningen dukket et slags AI-intervju opp som en metode. Veiledningen ga meg større mot til å bruke metoden; jeg visste at den var god – og jeg lærte også at det er ‘lov’ å improvisere litt med metodene”


“Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter.”


“Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre.


“I rollen som prosessleder står man overfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen”


«Det var interessant å erfare hvordan andres case i gruppeveiledningen kunne gi meg selv ideer i løsningen av egne problemstillinger. Den individuelle veiledningen hjalp meg å komme enda mer i dybden og lage involverende programmer for prosesser jeg jobbet med. Fellessamlingen samlet deltakere fra flere ulike modul 1 programmer.»

 

 

 

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...