Prosesslederstudiet – modul 2

Veiledning og trening i aktiv prosessledelse med sertifisering.

Prosesslederstudiet – modul 2

Veiledning og trening i aktiv prosessledelse med sertifisering.

Dette er en oppfølging til Prosesslederstudiet, der du vil få mulighet til å utvikle og trene enda mer på din rolle som prosessleder. Du får trene på arbeidsplassen din med dine reelle oppgaver, og kan planlegge og dele erfaringer både i personlige veiledningstimer og med din veiledningsgruppe sammen med din veileder fra Lent.  

 

Hvem kan delta? 

Alle som har fullført Prosesslederstudiet kan delta. 

 

Et fleksibelt og tidseffektivt løp tett knyttet til egen arbeidshverdag

Siden innholdet i modul 2 baserer seg på personlig veiledning og gruppeveiledninger, vil du få tett oppfølging knyttet til akkurat de prosessene du skal lede i nær framtid. På den måten sikter vi mot at modul 2 skal spare deg for tid og ikke være en tilleggsbelastning. I tillegg til veiledningstimene består løpet av en todagers samling der vi møtes i Oslo. Resten foregår via en veiledningsapp eller webinar.

Dette programmet er for alle ledere, prosjektleder, rådgivere etc. som ønsker enda mer kompetanse i å lede mennesker på måter som understøtter deltakelse, eierskap og utløser kreativitet og engasjement fra alle involverte.

 

Modul 2 gir sertifisering i prosessledelse fra Lent.

Dersom du ønsker å bli sertifisert prosessleder fra Lent må du i tillegg levere inn noen mindre oppgaver som er knyttet til de prosessene du leder på egen arbeidsplass. Dette omfatter f.eks å lage en kjøreplan for en prosess du skal lede, skrive et kort refleksjonsnotat ifm en prosess du har ledet og bidra med råd til andre prosessledere som tar modul 2. Oppgavene blir nærmere beskrevet ved oppstart.

 

Modul 2 består av følgende:

 • 1 felles samling som går over to dager – halvparten av veiledningen og treningen er individuelt tilpasset oppfølging og halvparten er aktiv gruppeveiledning. 
 • 2 personlige, individuelle veiledningstimer (telefon,skype eller fysisk møte)
 • 2 gruppeveiledninger (web-basert interaktivt møterom)
 • Hele programmet går over omtrent 3 mnd.
 • Du får en personlig veileder fra Lent.
 • En personlig digital styrkekartlegging, (Strengthscope) vil ligge til grunn for din styrkeprofil i Lent sin veilednings-App for prosessledelse.
 • Du vil blant annet ha direkte kontakt med din personlige veileder i Lent, via Veilednings-Appen
 • Inviter andre/kollegaer, via veilednings-App, som du ønsker skal følge med og støtte deg i din løpende utvikling som prosessleder.
 • Når du har fullført programmet blir du sertifisert som prosessleder fra Lent.

Pris: kr 29.900 per deltaker.

Merk! Programmet er godkjent av KS for OU-støtte.

PÅMELDING

 

Programstruktur

 • Oppstart/introduksjon -web. 16. mars kl. 09.00 – 10.30 . (1,5 time)
 • Fellessamling i Oslo 28-29. april (to dager)
 • 2 individuelle veiledningssamtaler før samlingen (fleksibel dato, kan tas over nett eller oppmøte hos Lent i Oslo.
 • 2 web-baserte gruppeveiledninger den 14. mai (09-12) og 16. juni (09-12) 
 • Oppfølging via vår egen Veilednings-App
 • Avslutning

 

 

Andre aktuelle kurs og programmer:

 

Internprogram av Prosesslederstudiet

 

Prosesslederstudiet

Vil du vite mer?

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...