Prosesslederprogrammet

Et lederprogram med veiledning og trening i aktiv prosessledelse. For de som har gjennomført Prosesslederstudiet.

Prosesslederutvikling  

Et lederprogram med veiledning og trening i aktiv prosessledelse. 

Her vil vi jobbe videre med det dere har lært på Prosesslederstudiet, og bistå med videre utvikling av deg som prosessleder.

Prosesslederprogrammet gir sertifisering og tittelen Masterkandidat i prosessledelse. Dette lederprogrammet er for alle prosjektledere og ledere som ønsker enda mer kompetanse i å lede mennesker på måter som understøtter deltakelse, eierskap og utløser kreativitet og engasjement fra alle involverte.

Hvem kan delta i dette programmet? 

Alle som har fullført Prosesslederstudiet kan delta – her er et program som er en oppfølging til Prosesslederstudiet, der du vil få mulighet til å utvikle og trene enda mer på din rolle som prosessleder. Du får trene på arbeidsplassen din med dine reelle oppgaver, og kan planlegge og dele erfaringer både i personlige veiledningstimer og med din veiledningsgruppe sammen med din veileder fra Lent.  

Prosesslederprogrammet består av følgende:

 • 1 felles samling som går over to dager – halvparten av veiledningen og treningen er individuelt tilpasset oppfølging og halvparten er aktiv gruppeveiledning. 
 • 2 personlige, individuelle veiledningstimer (telefon,skype eller fysisk møte)
 • 2 gruppeveiledninger (web-basert interaktivt møterom)
 • Hele programmet går over omtrent 3 mnd.
 • Du får en personlig veileder fra Lent.
 • En personlig digital styrkekartlegging, Strengthscope vil ligge til grunn for din styrkeprofil i Lent sin veilednings-App for prosessledelse.
 • Tilgang til vår helt nye veilednings-App, hvor du blant annet vil ha direkte kontakt med din personlige veileder i Lent.
 • Inviter andre/kollegaer, via veilednings-App, som du ønsker skal følge med og støtte deg i din løpende utvikling som prosessleder.
 • Når du har fullført programmet blir du sertifisert som Masterkandidat i prosessleder fra Lent.

 

Pris: kr 29.900 per deltaker.

Merk! Dette programmet er forhåndsgodkjent av KS for OU-støtte.

PÅMELDING

Programstruktur

 • Fellessamling i Oslo 28-29. april (to dager)
 • 2 individuelle veiledningssamtaler før samlingen (fleksibel dato, kan tas over nett eller oppmøte hos Lent i Oslo.
 • 2 web-baserte gruppeveiledninger den 14. mai (09-12) og 16. juni (09-12) 
 • Oppfølging via vårt eget Veiledningsverktøy

 

 

Andre aktuelle kurs og programmer:

Internprogram av Prosesslederstudiet

 

Prosesslederstudiet

Kurs

16
Mar

Prosesslederprogrammet – Oppstart mars 2020

Pris: 29 900

Her vil vi jobbe videre med det dere har lært på Prosesslederstudiet, og bistå med videre utvikling av deg som prosessleder.

Vil du vite mer?

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...