Prosesslederstudiet – modul 2

Veiledning og trening i aktiv prosessledelse med sertifisering - digital gjennomføring.

Et fleksibelt og praksisnært og læringsløp tett knyttet til egen arbeidshverdag

Modul 2 er et videre løp etter Prosesslederstudiet, og gir deg mulighet til å utvikle og trene enda mer på din rolle som prosessleder med veiledningsstøtte fra Lent. Innholdet i Modul 2 baserer seg på personlig veiledning og gruppeveiledninger og tar utgangspunkt i en konkret case du står i. Du vil få tett oppfølging knyttet til den/de prosessene du skal lede i nær framtid, med egen veileder fra Lent. Modul 2 skal spare deg for tid når du skal planlegge og gjennomføre prosesser og ikke være et tillegg til ditt daglige arbeid. I tillegg til veiledningstimene (individuelt og i gruppe) består programmet av en todagers samling der vi møtes for faglig input og erfaringsutveksling i zoom. Du vil også få tilgang på veiledning via en App gjennom hele programmet.  

Hvem kan delta? 

Alle som har fullført Prosesslederstudiet kan delta. Dette programmet er for alle ledere, prosessledere, prosjektleder, rådgivere etc. som ønsker mer kompetanse i å lede mennesker på måter som understøtter deltakelse, eierskap og utløser kreativitet og engasjement fra alle involverte. 

Vårprogrammet 2021:

 • Oppstartsamling/introduksjon i zoom – 17. mars kl. 09.00 – 10.30 . (1,5 time)
 • Fellessamling i zoom – 13 – 14. april (to dager)
 • 1 individuelle veiledningssamtaler før fellessamlingen. Fleksibel dato, kan tas over nett eller oppmøte hos Lent i Oslo.
 • 1 individuelle veiledningssamtaler etter fellessamlingen. Fleksibel dato, kan tas over nett eller oppmøte hos Lent i Oslo.
 • 2 web-baserte gruppeveiledninger den 28. april (09-12) og 9. juni (09-12)
 • Løpende oppfølging via vår Veiledningsapp
 • Avslutning/individuell veiledning

 

Modul 2 gir sertifisering i prosessledelse fra Lent.

Dersom du ønsker å bli sertifisert prosessleder fra Lent må du i tillegg levere inn noen mindre oppgaver som er knyttet til de prosessene du leder på egen arbeidsplass. Dette omfatter f.eks å lage en kjøreplan for en prosess du skal lede, skrive et kort refleksjonsnotat ifm en prosess du har ledet og bidra med råd til andre prosessledere som tar modul 2. Oppgavene blir nærmere beskrevet ved oppstart.

 

Modul 2 oppsummert:

 • 1 felles samling som går over to dager – halvparten av veiledningen og treningen er individuelt tilpasset oppfølging og halvparten er aktiv gruppeveiledning. 
 • 3 personlige, individuelle veiledningstimer (zoom/teams eller fysisk møte i Oslo)
 • 2 gruppeveiledninger (web-basert interaktivt møterom i zoom)
 • Hele programmet går over 3 mnd.
 • Du får en personlig veileder fra Lent.
 • En personlig digital styrkekartlegging, (Strengthscope) vil ligge til grunn for din styrkeprofil i Lent sin veiledningsapp for prosessledelse.
 • Du vil blant annet ha direkte kontakt med din personlige veileder i Lent, via Veiledningsappen
 • Inviter andre/kollegaer, via veiledningsapp, som du ønsker skal følge med og støtte deg i din løpende utvikling som prosessleder.
 • Når du har fullført programmet blir du sertifisert som prosessleder fra Lent.

 

Pris: kr 29.900 per deltaker.

Merk! Programmet er godkjent av KS for OU-støtte.

 

PÅMELDING

 

Dette sier tidligere deltakere fra Modul 2:

 

«Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter. I rollen som prosessleder står man ovenfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen. Individuell veiledning er viktig for å kunne snakke om deg selv som prosessleder, og få innspill fra en erfaren og kunnskapsrik veileder. Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre. Bare det å legge frem sitt eget prosjekt, gjør at man tenker igjennom og forbereder seg litt mer enn man kanskje ville gjort ellers. Det gir kvalitet til arbeidet, og trygghet i rollen.»


“Jeg er avhengig av å sparre med noen. Det at noen hører på ‘kaoset’ som kommer ut og som evner å stille spørsmål som klargjør er helt essensielt” 


“Før første gruppemøte vedrørende kompetanse hadde vi en veiledning. Jeg hadde allerede tenkt ut noe metodikk i tråd med «Åpne-integrere-lukke» og tenkte at jeg måtte være helt tro mot noen av disse. I løpet av veiledningen dukket et slags AI-intervju opp som en metode. Veiledningen ga meg større mot til å bruke metoden; jeg visste at den var god – og jeg lærte også at det er ‘lov’ å improvisere litt med metodene”


“Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter.”


“Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre.


“I rollen som prosessleder står man overfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen”

 

 

Kurs

17
Mar

Modul 2 – Sertifisering Prosessleder Lent

Pris: 29 900

Veiledningsprogram for deg som har gjennomført Prosesslederstudiet. Her vil vi jobbe videre med det du har lært på studiet og bistå med videre utvikling av deg som prosessleder.

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...