Modul 2

Prosesslederstudiet Modul 2 - Et tidsfleksibelt og praksisnært læringsløp tett knyttet til egen arbeidshverdag

Ønsker du å bli sertifisert prosessleder av Lent?

 

Prosesslederstudiet Modul 2 er et videre løp etter Prosesslederstudiet, som gir deg mulighet til å utvikle og trene enda mer på din rolle som prosessleder, med veiledningsstøtte fra Lent. Innholdet i Modul 2 baserer seg på personlig veiledning og gruppeveiledninger og tar utgangspunkt i en konkret case/prosess du står i eller har foran deg. Du vil få tett oppfølging knyttet til den/de prosessene du skal lede, med egen veileder fra Lent. I tillegg til veiledningstimene (3 stk individuelt og 2 stk i gruppe) består programmet av 4 stk samlinger der vi møtes for faglig input og erfaringsutveksling.

Gjennom forløpet skal du også forberede og være klar til gjennomføre en læringseanse i Lent sitt digitale praksisfelleskap/prosessledernettverk. Dette vil skje i felleskap med din læringsgruppe og foregå i trygge omgivelser.

Modul 2 er et tidsfleksibelt og praksisnært læringsløp tett knyttet til egen arbeidshverdag.

Hvem kan delta? 

Alle som har fullført Prosesslederstudiet er kvalifisert til å delta.
Dette programmet er for alle ledere, prosessledere, prosjektledere, rådgivere etc. som ønsker mer kompetanse i å lede mennesker på måter som gi økt deltakelse og eierskap samt utløser kreativitet og engasjement fra alle involverte. 

Har du ikke gjenomført Prosesslederstudiet (Modul 1) enda? Da kan du bli med her

Prosessleder sertifisering

Forløpet avsluttes med en presentasjon av egen læringsreise og tilbakemelding fra kolleger i veiledningsgruppen. I tillegg avleveres et refleksjonsnotat til Lent-veilederen. Etter endt forløp mottar deltakeren et sertifiseringsbevis fra Lent. Sertifiserte prosessledere i Lent vil i fremtiden løpende inviteres til alumnibegivenheter.

Neste runde av Modul 2 blir høsten 2023

 • Samling 1: 25.august (digitalt)
  – 3 timers oppstartsamling, 9-11
 • Samling 2: 21-22.september (fysisk)
  – to dager undervisning
 • Samling 3: 26.oktober (fysisk eller digitalt)
  – halv dag undervisning,
  – halv dag veiledning
 • Samling 4: 16.november (fysisk eller digitalt)
  – halv dag undervisning
  – halv dag veiledning
 • Samling 5: 13-14.desember (fysisk)
  – sertifisering
  – avslutning

Ønsker du å delta?

 • Pris: kr. 38 900,-
 • Når du har gjennomført programmet blir du sertifisert prosessleder av Lent
 • Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket over 50% av deltakeravgiften gjennom KS sin støtteordning.

 

Meld interesse til Modul 2 høsten 2023 (Helt utforpliktende!)

 

Dette sier tidligere deltakere:

«Modul 2 har gitt meg et sterkere eierskap til prosessledelse som metodikk inn i lederrollen. Jeg ser mye tydeligere hvordan egne verdier og styrker kan bindes sammen med metodikken/tankesettet fra prosessledelse. Modul 2 har endret min egen kurs som leder; hvordan jeg tilnærmer meg oppgaver og hvordan jeg på en helt annen måte klarer bruker metodikk og tankesett fra LENT til å aktivere delaktighet fra andre, godt forankret i eget verdisyn og intensjonen jeg har som leder.»


«Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter. I rollen som prosessleder står man ovenfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen. Individuell veiledning er viktig for å kunne snakke om deg selv som prosessleder, og få innspill fra en erfaren og kunnskapsrik veileder. Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre. Bare det å legge frem sitt eget prosjekt, gjør at man tenker igjennom og forbereder seg litt mer enn man kanskje ville gjort ellers. Det gir kvalitet til arbeidet, og trygghet i rollen.»


“Jeg er avhengig av å sparre med noen. Det at noen hører på ‘kaoset’ som kommer ut og som evner å stille spørsmål som klargjør er helt essensielt” 


“Før første gruppemøte vedrørende kompetanse hadde vi en veiledning. Jeg hadde allerede tenkt ut noe metodikk i tråd med «Åpne-integrere-lukke» og tenkte at jeg måtte være helt tro mot noen av disse. I løpet av veiledningen dukket et slags AI-intervju opp som en metode. Veiledningen ga meg større mot til å bruke metoden; jeg visste at den var god – og jeg lærte også at det er ‘lov’ å improvisere litt med metodene”


“Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter.”


“Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre.


“I rollen som prosessleder står man overfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen”


«Det var interessant å erfare hvordan andres case i gruppeveiledningen kunne gi meg selv ideer i løsningen av egne problemstillinger. Den individuelle veiledningen hjalp meg å komme enda mer i dybden og lage involverende programmer for prosesser jeg jobbet med. Fellessamlingen samlet deltakere fra flere ulike modul 1 programmer.»

 

 

 

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...