Prosesslederstudiet 2 – Fordypning og sertifisering

- for deg som allerede har gjennomført Prosesslederstudiet

Ønsker du å fordype deg i prosessledelse og bli sertifisert prosessleder?

Prosesslederstudiet 2 (tidligere Modul 2) er et tilbud for deg som allerede har gjennomført Prosesslederstudiet. I dette læringsløpet får du mulighet til å fordype deg enda mer i faget prosessledelse, og få støtte i din trening som prosessleder. Med en personlige læringslogg setter du deg mål for hva og hvordan du ønsker å utvikle deg gjennom dette forløpet. For å støtte deg i dine mål, vil du få gruppeveiledning fra din læringsgruppe.

I løpet av et halvt års forløp møtes vi cirka en gang i måneden for faglig input og erfaringsutveksling. Forløpet består av en kort digital oppstart, en todagers fysisk oppstartssamling, to digitale heldagsfagsamlinger og en todagers fysisk avslutningssamling. I mellomperioden er det utprøving i egen organisasjon og veiledning i grupper med fokus på at den enkelte skal lykkes med sine prosessoppdrag. I tillegg får du inkludert ett års medlemskap i Lent Prosessledernettverk og kan følge både samlinger der og benytte deg av alt innhold som ligger på kursplattformen.

Hvem kan delta? 

Prosesslederstudiet 2 er for deltakere som ønsker å få hjelp til å fordype seg i prosessledelsesfaget og trene på prosesslederrollen, reflektere over sin egen praksis og få tilbakemeldinger fra andre deltakere underveis. Målgruppen er ledere, prosjektledere, rådgivere og andre interne utviklingsaktører som trenger kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser og samskapende møter.  Alle som har fullført Prosesslederstudiet er kvalifisert til å delta.

Har du ikke gjenomført Prosesslederstudiet enda? Da kan du bli med her

Læringsmål

Prosesslederstudiet 2 er en påbygning. Programmets læringsmål er definert med utgangspunkt i hovedelementene i prosesslederpraksisen som introduseres i Prosesslederstudiet.

Gjennom forløpet skal deltakerne få mulighet til å  fordype seg, trene på og reflektere over egen evne til å jobbe med:

  • Rammesetting – skape og opprettholde en ramme for prosessen som gjør det tydelig, trygt og lettere for deltakerne å ta del i prosessen
  • Regi/prosessdesign – lage et hensiktsmessig design ved bruk av metoder, verktøy og spørsmål for prosessen(e) som hjelper gruppen å jobbe sammen mot felles mål
  • Rolle – forholde seg bevisst til egen rolle som prosessleder i relasjon til problemstillingen det jobbe med og deltakerne i prosessen. Bruke egne styrker og personlige prinsipper til å utøve prosessledelse i egen kontekst
  • Relasjoner – utøve prosesslederrollen på en måte som styrker relasjonen mellom deltakerne, og bidrar til å sette deltakerne i spill på en trygg, deltagende og engasjerende måte

Her er en utvidet kursbeskrivelse hvis du vil lese mer om programmet.

Sertifisert prosessleder

Etter at du har gjennomført Prosesslederstudiet 2, har du mulighet til å bli sertifisert prosessleder av Lent. Selve sertifiseringen vil være én fysisk dagssamling der vi møtes, presenterer utvalgt innhold og deler erfaringer med hverandre. 

Ønsker du å delta?

  • Pris: kr. 38 900,-
  • Når du har gjennomført programmet blir du sertifisert prosessleder av Lent
  • Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket over 50% av deltakeravgiften gjennom KS sin støtteordning.
  • Inkl ett års medlemskap i Lent sitt Prosessledernettverk 

Påmelding: Oppstart Oslo januar 2024)

Påmelding: Oppstart Bergen januar 2024)

 

Dette sier noen tidligere deltakere:


«Prosesslederstudiet Del 2 har gitt meg et sterkere eierskap til prosessledelse som metodikk inn i lederrollen. Jeg ser mye tydeligere hvordan egne verdier og styrker kan bindes sammen med metodikken/tankesettet fra prosessledelse. Prosesslederstudiet Del 2 har endret min egen kurs som leder; hvordan jeg tilnærmer meg oppgaver og hvordan jeg på en helt annen måte klarer bruker metodikk og tankesett fra LENT til å aktivere delaktighet fra andre, godt forankret i eget verdisyn og intensjonen jeg har som leder.»

 «Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter. I rollen som prosessleder står man ovenfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen. Individuell veiledning er viktig for å kunne snakke om deg selv som prosessleder, og få innspill fra en erfaren og kunnskapsrik veileder. Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre. Bare det å legge frem sitt eget prosjekt, gjør at man tenker igjennom og forbereder seg litt mer enn man kanskje ville gjort ellers. Det gir kvalitet til arbeidet, og trygghet i rollen.»

 “Jeg er avhengig av å sparre med noen. Det at noen hører på ‘kaoset’ som kommer ut og som evner å stille spørsmål som klargjør er helt essensielt”

 “Før første gruppemøte vedrørende kompetanse hadde vi en veiledning. Jeg hadde allerede tenkt ut noe metodikk i tråd med «Åpne-integrere-lukke» og tenkte at jeg måtte være helt tro mot noen av disse. I løpet av veiledningen dukket et slags AI-intervju opp som en metode. Veiledningen ga meg større mot til å bruke metoden; jeg visste at den var god – og jeg lærte også at det er ‘lov’ å improvisere litt med metodene”

 “Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter.”

 “Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre.

 “I rollen som prosessleder står man overfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen”

 «Det var interessant å erfare hvordan andres case i gruppeveiledningen kunne gi meg selv ideer i løsningen av egne problemstillinger. Den individuelle veiledningen hjalp meg å komme enda mer i dybden og lage involverende programmer for prosesser jeg jobbet med. Fellessamlingen samlet deltakere fra flere ulike kull på Prosesslederstudiet.»

 

 

 

Kurs

05
Jan

Prosesslederstudiet 2 i Oslo – Fordypning

Pris: 38 900

Et videre læringsløp deg som har gjennomført Prosesslederstudiet. Fordypning, veiledning, utprøving/øving og sertifisering. Oppstart 05.januar. Sted: Oslo

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Seniorkonsulent

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...