Prosesslederstudiet 2

- fordypning og trening i praktisk prosessledelse

Ønsker du å fordype deg i prosessledelse?

Prosesslederstudiet 2 (tidligere Modul 2) er et praksisnært læringsløp tett knyttet til egen arbeidshverdag og et tilbud for deg som har gjennomført Prosesslederstudiet. I dette læringsløpet får du mulighet til å fordype deg enda mer i faget prosessledelse, og få støtte i din trening som prosessleder. Med en personlige læringslogg setter du deg mål for hva og hvordan du ønsker å utvikle deg gjennom dette forløpet. For å støtte deg i dine mål, vil du få gruppeveiledning fra din læringsgruppe.

I løpet av et halvt års forløp møtes vi cirka en gang i måneden for faglig input og erfaringsutveksling. Forløpet består av en kort digital oppstart, en todagers fysisk oppstartssamling, to digitale heldagsfagsamlinger og en todagers fysisk avslutningssamling. I mellomperioden er det utprøving i egen organisasjon og veiledning i grupper med fokus på at den enkelte skal lykkes med sine prosessoppdrag. I tillegg får du inkludert ett års medlemskap i Lent Prosessledernettverk og kan følge både samlinger der og benytte deg av alt innhold som ligger tilgjengelig på egen plattform.

Hvem kan delta? 

Alle som har fullført Prosesslederstudiet (6 dager) er kvalifisert til å delta.
Prosesslederstudiet 2 er for deg som ønsker enda mer kompetanse i å lede mennesker på måter som gi økt deltakelse og eierskap samt utløser kreativitet og engasjement fra alle involverte. 

Har du ikke gjenomført Prosesslederstudiet enda? Da kan du bli med her

Sertifisert prosessleder

Etter at du har gjennomført Prosesslederstudiet 2, har du mulighet til å bli sertifisert prosessleder av Lent. Selve sertifiseringen vil være én fysisk dagssamling der vi møtes, presenterer utvalgt innhold og deler erfaringer med hverandre. 

Prosesslederstudiet 2 høsten 2023

Her ser du datoer for forløpet i høst. Vi minner om at du må sette av tid til å møtes i læringsgruppen mellom hver samling.

 • SAMLING 1: 25.august (digitalt)
  – 2 timers oppstartsamling, 9-11
 • SAMLING 2: 21-22.september (fysisk)
  – to dager undervisning
 • SAMLING 3: 02.november (digitalt)
  – halv dag undervisning,
  – halv dag veiledning
 • GRUPPEVEILEDNING: 16.november (fysisk eller digitalt)
  – en hel dag
 • SAMLING 4: 14.desember (digitalt)
  halv dag undervisning
  – halv dag arbeid i læringsgrupper med mulighet for veiledning fra Lent
 • SAMLING 5: 06-07.februar (fysisk)
  – to dager undervisning og utprøving
 • SERTIFISERING (for de som ønsker å bli sertifisert av Lent): 4.april

Ønsker du å delta?

 • Pris: kr. 38 900,-
 • Når du har gjennomført programmet blir du sertifisert prosessleder av Lent
 • Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket over 50% av deltakeravgiften gjennom KS sin støtteordning.
 • Ett års medlemskap i Lent Prosessledernettverk

Påmelding Prosesslederstudiet 2, høsten 2023

 

Dette sier tidligere deltakere:


«Prosesslederstudiet Del 2 har gitt meg et sterkere eierskap til prosessledelse som metodikk inn i lederrollen. Jeg ser mye tydeligere hvordan egne verdier og styrker kan bindes sammen med metodikken/tankesettet fra prosessledelse. Prosesslederstudiet Del 2 har endret min egen kurs som leder; hvordan jeg tilnærmer meg oppgaver og hvordan jeg på en helt annen måte klarer bruker metodikk og tankesett fra LENT til å aktivere delaktighet fra andre, godt forankret i eget verdisyn og intensjonen jeg har som leder.»

 «Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter. I rollen som prosessleder står man ovenfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen. Individuell veiledning er viktig for å kunne snakke om deg selv som prosessleder, og få innspill fra en erfaren og kunnskapsrik veileder. Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre. Bare det å legge frem sitt eget prosjekt, gjør at man tenker igjennom og forbereder seg litt mer enn man kanskje ville gjort ellers. Det gir kvalitet til arbeidet, og trygghet i rollen.»

 “Jeg er avhengig av å sparre med noen. Det at noen hører på ‘kaoset’ som kommer ut og som evner å stille spørsmål som klargjør er helt essensielt”

 “Før første gruppemøte vedrørende kompetanse hadde vi en veiledning. Jeg hadde allerede tenkt ut noe metodikk i tråd med «Åpne-integrere-lukke» og tenkte at jeg måtte være helt tro mot noen av disse. I løpet av veiledningen dukket et slags AI-intervju opp som en metode. Veiledningen ga meg større mot til å bruke metoden; jeg visste at den var god – og jeg lærte også at det er ‘lov’ å improvisere litt med metodene”

 “Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter.”

 “Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre.

 “I rollen som prosessleder står man overfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen”

 «Det var interessant å erfare hvordan andres case i gruppeveiledningen kunne gi meg selv ideer i løsningen av egne problemstillinger. Den individuelle veiledningen hjalp meg å komme enda mer i dybden og lage involverende programmer for prosesser jeg jobbet med. Fellessamlingen samlet deltakere fra flere ulike kull på Prosesslederstudiet.»

 

 

 

Kurs

25
Aug

Prosesslederstudiet 2 – Fordypning

Pris: 38 900

Et videre læringsløp for deg som har gjennomført Prosesslederstudiet. Fordypning, veiledning, utprøving/øving og erfaringsdeling. Oppstart 25.aug.

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...