Prosesslederstudiet 2 – Fordypning og sertifisering

- for deg som allerede har gjennomført Prosesslederstudiet

Ønsker du å fordype deg enda mer i prosessledelse?

Prosesslederstudiet 2 (tidligere Modul 2) er et tilbud til deg som allerede har gjennomført Prosesslederstudiet. I dette læringsløpet får du mulighet til å fordype deg enda mer i faget prosessledelse, og få støtte i din trening som prosessleder.

Med en personlige læringslogg setter du deg mål for hva og hvordan du ønsker å utvikle deg gjennom dette forløpet. For å støtte deg i dine mål, vil du få gruppeveiledning fra din læringsgruppe.

Kun en runde per år

Programmet går fra august til juni hvert år, og da møtes vi cirka en gang i måneden for faglig input og erfaringsutveksling. Forløpet består av en kort digital oppstart, en todagers fysisk oppstartssamling, to digitale heldagsfagsamlinger og en todagers fysisk avslutningssamling. I mellomperioden er det utprøving i egen organisasjon og veiledning i grupper med fokus på at den enkelte skal lykkes med sine prosessoppdrag. I tillegg får du inkludert ett års medlemskap i Lent Prosessledernettverk og kan følge både samlinger der og benytte deg av alt innhold som ligger på kursplattformen.

Likt som på Prosesslederstudiet er også dette et veldig praktisk rettet program som du knytter til egen arbeidshverdag. Det er da lagt opp til at du tar med deg og vil jobbe med eget case gjennom hele læringsløpet.

Hvem kan delta? 

Alle som har fullført Prosesslederstudiet er kvalifisert til å delta. Prosesslederstudiet 2 er for dem som ønsker å fordype seg i prosessledelsesfaget og trene på prosesslederrollen, reflektere over sin egen praksis og få tilbakemeldinger fra andre deltakere underveis. Målgruppen er ledere, prosjektledere, rådgivere og andre interne utviklingsaktører som trenger kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser og samskapende møter.  

Har du ikke gjenomført Prosesslederstudiet enda? Da kan du bli med her

Læringsmål

Prosesslederstudiet 2 er en påbygning. Programmets læringsmål er definert med utgangspunkt i hovedelementene i prosesslederpraksisen som introduseres i Prosesslederstudiet.

Gjennom forløpet skal deltakerne få mulighet til å  fordype seg, trene på og reflektere over egen evne til å jobbe med:

  • Rammesetting – skape og opprettholde en ramme for prosessen som gjør det tydelig, trygt og lettere for deltakerne å ta del i prosessen
  • Regi/prosessdesign – lage et hensiktsmessig design ved bruk av metoder, verktøy og spørsmål for prosessen(e) som hjelper gruppen å jobbe sammen mot felles mål
  • Rolle – forholde seg bevisst til egen rolle som prosessleder i relasjon til problemstillingen det jobbe med og deltakerne i prosessen. Bruke egne styrker og personlige prinsipper til å utøve prosessledelse i egen kontekst
  • Relasjoner – utøve prosesslederrollen på en måte som styrker relasjonen mellom deltakerne, og bidrar til å sette deltakerne i spill på en trygg, deltagende og engasjerende måte

Her er en utvidet kursbeskrivelse hvis du vil lese mer om programmet.

Sertifisert prosessleder

Etter at du har gjennomført Prosesslederstudiet 2, har du mulighet til å bli sertifisert prosessleder av Lent. Selve sertifiseringen vil være én fysisk dagssamling der vi møtes, presenterer utvalgt innhold og deler erfaringer med hverandre. 

Programmet

Samling 1 (digitalt): 20.aug kl. 9-11
Samling 2 (fysisk): 17-18.sept
Samling 3 (digitalt): 30.okt kl.9-12
Samling 4 (digitalt):10.des
Samling 5 (digitalt): 28.januar
Samling 6 (fysisk): 11-12.mars
Sertifisering (fysisk): 20.juni

Ønsker du å delta?

  • Pris: kr. 38 900,-
  • Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket 35.000,- av deltakeravgiften gjennom KS sin støtteordning.
  • 12 mnd medlemskap i Prosessledernettverket er inkludert.

 

Påmelding: Oppstart Oslo August 2024

 

Hva sier deltakerne:


«Prosesslederstudiet 2 har gitt meg et sterkere eierskap til prosessledelse som metodikk inn i lederrollen. Jeg ser mye tydeligere hvordan egne verdier og styrker kan bindes sammen med metodikken/tankesettet fra prosessledelse. Prosesslederstudiet 2 har endret min egen kurs som leder; hvordan jeg tilnærmer meg oppgaver og hvordan jeg på en helt annen måte klarer bruker metodikk og tankesett fra LENT til å aktivere delaktighet fra andre, godt forankret i eget verdisyn og intensjonen jeg har som leder.»

 «Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter. I rollen som prosessleder står man ovenfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen. Individuell veiledning er viktig for å kunne snakke om deg selv som prosessleder, og få innspill fra en erfaren og kunnskapsrik veileder. Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre. Bare det å legge frem sitt eget prosjekt, gjør at man tenker igjennom og forbereder seg litt mer enn man kanskje ville gjort ellers. Det gir kvalitet til arbeidet, og trygghet i rollen.»

 “Jeg er avhengig av å sparre med noen. Det at noen hører på ‘kaoset’ som kommer ut og som evner å stille spørsmål som klargjør er helt essensielt”

 “Før første gruppemøte vedrørende kompetanse hadde vi en veiledning. Jeg hadde allerede tenkt ut noe metodikk i tråd med «Åpne-integrere-lukke» og tenkte at jeg måtte være helt tro mot noen av disse. I løpet av veiledningen dukket et slags AI-intervju opp som en metode. Veiledningen ga meg større mot til å bruke metoden; jeg visste at den var god – og jeg lærte også at det er ‘lov’ å improvisere litt med metodene”

 “Både den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen har vært veldig nyttig. Den ga meg både mange gode innspill, samtidig som det var fint å få lov til å reflektere rundt andres prosjekter.”

 “Gjennom gruppeveiledningen fikk jeg tilgang til mange ulike styrker og perspektiver, noe som virkelig gjør prosjektene bedre.

 “I rollen som prosessleder står man overfor mange valg og har en stort ansvar for andre menneskers tid. Jeg tror det er nødvendig med mulighet for å sparre med andre om denne rollen”

 «Det var interessant å erfare hvordan andres case i gruppeveiledningen kunne gi meg selv ideer i løsningen av egne problemstillinger. Den individuelle veiledningen hjalp meg å komme enda mer i dybden og lage involverende programmer for prosesser jeg jobbet med. Fellessamlingen samlet deltakere fra flere ulike kull på Prosesslederstudiet.»

 

 

 

Kurs

20
Aug

Prosesslederstudiet 2 – Fordypning og Sertifisering (Få plasser igjen!)

Pris: 38 900

Et videre læringsløp deg som har gjennomført Prosesslederstudiet. Oppstart 20.august. Sted: Oslo og Zoom. MERK! Dette programmet settes kun opp en gang i året og da med oppstart i august.

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Seniorkonsulent

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...