Chat with us, powered by LiveChat

Bøker og verktøy

Prosesslederboka – Lær å lede gode prosesser og møter

Pål Tanggaard

 

 

Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser forfatteren hvordan du kan lære å lede gode møter og prosesser. Store deler av boka er viet til styrkebasert prosessledelse som handler om å lete etter og ta i bruk både individers og organisasjoners styrker og ressurser i prosessarbeid. Eksemplene i boka er hentet fra statlig, kommunal, privat og frivillig sektor for å vise hvordan prosessledelse kan bidra til å skape gode resultater i ulike kontekster.

Prosessboka har dannet grunnlaget for Prosesslederstudiet. For å lære enda mer og trene på det som står i Prosesslederboka, anbefaler vi at du deltar på Prosesslederstudiet. Her kan du lese mer om dette kurset.

Les utdrag av boka


Bestill boka her

Les mer

Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge deltagende metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller et møte.

Denne boka gir deg som leder, prosjektleder eller møteleder kunnskap om:
• Hvordan du kan legge til rette for menneskelig samhandling i prosesser.
• Hvordan du kan bruke styrkene til enkeltpersoner slik at resultatene blir best mulig.
• Hvordan du kan sørge for at alle bidrar konstruktivt.
• Hvordan du kan legge til rette for at gruppa arbeider kreativt og skaper noe unikt
sammen.
• Hvordan et team eller en organisasjon kan gå fra å fokusere på problemer til å se
etter muligheter.

Om forfatteren

Pål Tanggaard jobber til daglig i Lent og har lang praktisk erfaring i å lede prosesser i ulike
organisasjoner og team. Han underviser i Prosessledelse på Prosesslederstudiet, og
ved ulike høgskoler ved universitet i inn- og utland.


 

Oppfølging av 10-FAKTOR – Metoder og verktøy

Pål Tanggaard

 

 

10-FAKTOR er KS’ medarbeiderundersøkelse, og denne boka gir svar på spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter gjennomført undersøkelse. Boka gir helt konkrete metoder og verktøy for å kunne sette i gang gode dialoger og prosesser i din virksomhet.

Lent gjennomfører nå egne kurs i oppfølging av 10-faktor. Her kan du lese mer om dette kurset.

Du kan lese utdrag av boka her


Bestill boka

Les mer

Du har akkurat fått resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i hånda. Spørsmålene melder
seg: Hva gjør jeg nå? Har jeg gjort en god nok jobb? Hvordan skårer vi i forhold til andre?
Og viktigst…Hvordan skal vi bruke disse resultatene på en måte som skaper god arbeidskultur
og bidrar til bedre tjenester og leveranser?

Denne boka gir svar på spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med oppfølgings-
arbeidet:

– Hvordan kan jeg involvere medarbeiderne på måter som skaper engasjement og motivasjon i
utviklingsarbeidet?
– Hvordan knytter vi arbeidet med 10-FAKTOR til andre strategiske områder i kommunen?
– Hvordan kan jeg som leder forholde meg til resultater som jeg er skuffet over?
– Hvordan velger vi ut de viktigste områdene å jobbe videre med?
– Og når vi har valgt ut et område – hvordan kan vi jobbe med å forbedre den spesifikke
faktoren i vårt arbeidsfellesskap?

Om forfatteren

Pål Tanggaard jobber til daglig i Lent og har lang praktisk erfaring i å lede prosesser i ulike
organisasjoner og team. Han underviser i Prosessledelse på Prosesslederstudiet, og
ved ulike høgskoler ved universitet i inn- og utland.


 

Pakke 100 metoder prosessledelse

 

Metodekortene er basert på metoder og verktøy for prosessledelse som er samlet opp og utviklet over mange år. Metodekortene gir deg en smakebit av det vi opplever som nyttige verktøy og metoder for å lykkes med små og store utviklingsoppgaver. Kortene er utviklet i samarbeid med NRK og representerer et stort spenn av ulike tilnærmingsmåter til å jobbe i prosess. Hensikten er å inspirere flere til å prøve nye måter å jobbe på.

Metodekortene gir deg 100 ulike metoder som du kan ta i bruk i eget arbeid. På kortene får du en kort innføring i metodenes hva, hvordan og hvorfor. Enkelte av kortene har et tilhørende mørkeblått kort. På disse finner du sjablonger som illustrerer hvordan du kan tegne opp modellen som metoden snakker om. Du kan enten printen ut eller bruke den som inspirasjon til selve å tegne opp modellen.


Bestill kortene her