RESSURSER

Lent Akademiet

Kursportal og prosessleder-nettverk

Prosessverktøy

Søk i vårt bibliotek av metoder og verktøy

Praksisfelleskap

Bli med i vårt prosessledernettverk

Prosesslederboka

Les mer om og kjøp boka her

Oppfølging av 10-FAKTOR

Les mer om og kjøp boka her

Prosessledelse i skolen

Les mer om og kjøp boka her