Bøker og verktøy

Prosesslederboka – Lær å lede gode prosesser og møter

Pål Tanggaard

 

Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser forfatteren hvordan du kan lære å lede gode møter og prosesser. Store deler av boka er viet til styrkebasert prosessledelse som handler om å lete etter og ta i bruk både individers og organisasjoners styrker og ressurser i prosessarbeid. Eksemplene i boka er hentet fra statlig, kommunal, privat og frivillig sektor for å vise hvordan prosessledelse kan bidra til å skape gode resultater i ulike kontekster.

Prosessboka har dannet grunnlaget for Prosesslederstudiet. For å lære enda mer og trene på det som står i Prosesslederboka, anbefaler vi at du deltar på Prosesslederstudiet. Her kan du lese mer om dette kurset.

Les utdrag av boka


Bestill boka her


 

Oppfølging av 10-FAKTOR – Metoder og verktøy

Pål Tanggaard

 

10-FAKTOR er KS’ medarbeiderundersøkelse, og denne boka gir svar på spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter gjennomført undersøkelse. Boka gir helt konkrete metoder og verktøy for å kunne sette i gang gode dialoger og prosesser i din virksomhet.

Lent gjennomfører nå egne kurs i oppfølging av 10-faktor. Her kan du lese mer om dette kurset.

Du kan lese utdrag av boka her


Bestill boka


 

Pakke 100 metoder prosessledelse

Metodekortene er basert på metoder og verktøy for prosessledelse som er samlet opp og utviklet over mange år. Metodekortene gir deg en smakebit av det vi opplever som nyttige verktøy og metoder for å lykkes med små og store utviklingsoppgaver. Kortene er utviklet i samarbeid med NRK og representerer et stort spenn av ulike tilnærmingsmåter til å jobbe i prosess. Hensikten er å inspirere flere til å prøve nye måter å jobbe på.

Metodekortene gir deg 100 ulike metoder som du kan ta i bruk i eget arbeid. På kortene får du en kort innføring i metodenes hva, hvordan og hvorfor. Enkelte av kortene har et tilhørende mørkeblått kort. På disse finner du sjablonger som illustrerer hvordan du kan tegne opp modellen som metoden snakker om. Du kan enten printen ut eller bruke den som inspirasjon til selve å tegne opp modellen.


Bestill kortene her