Bøker og verktøy

 

Prosesslederboka – Lær å lede gode prosesser og møter

av Pål Tanggaard

 

Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser forfatteren hvordan du kan lære å lede gode møter og prosesser. Store deler av boka er viet til styrkebasert prosessledelse som handler om å lete etter og ta i bruk både individers og organisasjoners styrker og ressurser i prosessarbeid. Eksemplene i boka er hentet fra statlig, kommunal, privat og frivillig sektor for å vise hvordan prosessledelse kan bidra til å skape gode resultater i ulike kontekster.

Prosessboka har dannet grunnlaget for Prosesslederstudiet. For å lære enda mer og trene på det som står i Prosesslederboka, anbefaler vi at du deltar på Prosesslederstudiet. Her kan du lese mer om dette kurset.


Bestill boka her

Les utdrag av boka


 

Oppfølging av 10-FAKTOR – Metoder og verktøy

Av Pål Tanggaard

 

10-FAKTOR er KS’ medarbeiderundersøkelse, og denne boka gir svar på spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter gjennomført undersøkelse. Boka gir helt konkrete metoder og verktøy for å kunne sette i gang gode dialoger og prosesser i din virksomhet.

Lent gjennomfører nå egne kurs i oppfølging av 10-faktor. Her kan du lese mer om dette kurset.

Du kan lese utdrag av boka her


Bestill boka