Hopp til hovedinnhold

Oppfølging av 10-FAKTOR

10-FAKTOR er KS' medarbeiderundersøkelse, og denne boka gir svar på spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter gjennomført undersøkelse. Boka gir helt konkrete metoder og verktøy for å kunne sette i gang gode dialoger og prosesser i din virksomhet.

Bestilloppfølging av 10faktoroppfølging av 10faktor

Du har akkurat fått resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i hånda. Spørsmålene melder seg: Hva gjør jeg nå? Har jeg gjort en god nok jobb som leder? Hva tror jeg NN svarte på spørsmålet om rolleklarhet? Hvordan skårer vi i forhold til andre? Og viktigst … Hvordan skal vi bruke disse resultatene på en måte som skaper god arbeidskultur og bidrar til bedre tjenester og leveranser?

Denne boka utfyller 10-FAKTOR, En håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS sin medarbeiderundersøkelse. Det er oppfølgingen av 10-FAKTOR som er temaet her, og boka skal gi deg helt konkrete metoder, spørsmål og verktøy for å kunne sette i gang gode dialoger og prosesser i din virksomhet.

Målgruppa for boka er ledere, mellomledere, ansatte i HR-avdeling, tillitsvalgte og andre som har et ansvar for at 10-FAKTOR blir fulgt opp på en god måte, enten i kommunal sektor eller i andre organisasjoner som bruker 10-FAKTOR. Mange av eksemplene er hentet fra kommunesektoren, men 10-FAKTOR brukes nå også i privat sektor, og metodene fungerer akkurat like godt der.

Bakgrunnen for denne boka er samtaler med forfatterne av 10-FAKTOR-boka, intervjuer med ledere i kommuner som har gjennomført 10-FAKTOR, og samtaler med personer fra KS og Kommuneforlaget. I disse samtalene og intervjuene framgår det tydelig at mange ledere ønsker å forstå hvordan de kan involvere medarbeiderne sine på gode måter i oppfølgingsarbeidet. Og de ønsket seg så konkrete tips som mulig. Det innebærer både tips til metoder som kan brukes i oppfølgingsarbeidet, og det innebærer hva det betyr å innta rollen som prosessleder – altså hvordan vi kan involvere medarbeiderne i å tolke og følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen.

Et annet ønske flere ledere hadde, var å se tydeligere hvordan 10-FAKTOR kan være en strategisk «partner» i utviklingsarbeidet i egen organisasjon: Hvordan kan 10-FAKTOR hjelpe oss å bygge lærende organisasjoner? Hvordan kan 10-FAKTOR bygge opp under eller utfordre det vi allerede gjør? Hvordan kan 10-FAKTOR gi oss gode innspill til de strategiene, planene og strukturene vi bruker?

Relaterte kurs/programmer:

  • Prosesslederstudiet

    Prosessledertrening over 6 dager (2+2+2) hvor du får presentert og øvd på metoder og verktøy for å skape mer effektivitet, eierskap og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Dette er for eksempel viktig når: Du skal planlegge og lede prosesser, prosjekter og møter der du er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultater. Kanskje også på tvers av avdelinger, fagområder eller sammen med andre organisasjoner.

    Les merom Prosesslederstudiet