Organisasjonsutvikling

Vi har utviklet metoder som bruker endringsprosesser til å involvere organisasjonens ledere og medarbeidere i utviklingen av fremtidens arbeidsplass, og forberede ledere til å møte utfordringer denne vil bringe med seg.

Organisasjonsutvikling

I dagens kunnskapsorganisasjoner, både store og små, ser vi en økende grad av kompleksitet. Stadig flere virksomheter anerkjenner behovet for å øke kompetansen på prosessledelse i egen organisasjon. Vi har lang erfaring med å gjennomføre våre utdanningsprogrammer internt i organisasjoner. Fordelen med bedriftsinterne programmer er at samtalene vi er i og temaene vi undersøker gjennom programmet kan spisses mot faglige og organisatoriske problemstillinger som virksomheten selv er opptatt av å fokusere på eller forsterke. Slik kan vi legge en tydeligere strategisk ramme rundt kompetanseprogrammet som øker den organisatoriske nytteverdien, og som kan gi økt opplevelse av relevans og kvalitet blant deltakerne.

Metode og tankesett

Metodikken og tankesettet vi lærer bort i vårt prosesslederprogram hjelper ansatte med å stille spørsmål og invitere til dialog på en måte som legger til rette for økt samhandling. Vår erfaring er at denne måten å jobbe på, bryter med kulturen på en positiv måte i mange kunnskapsorganisasjoner.

Ved at mange ansatte får lik kompetanse i prosessledelse, kan de sammen være med på å skape en ønsket kulturendring knyttet til hvordan gode prosesser bidrar til å nå de resultatene dere ønsker. Dette vil også bidra til en intern kulturendring som gjør det lettere å praktisere i etterkant av forløpet. Dette handler om å være bevisst betydningen av god medvirkning og involvering fra berørte parter, bevisst om en dialogisk og relasjonell tilnærming (vi utforsker sammen hva som er klokt) fremfor en transaksjonell tilnærming til oppdragsbeskrivelse (jeg forteller deg hva jeg mener er riktig). Det handler også om en åpen og lærende tilnærming hvor man omfavner det uforutsette man erfarer på veien, fremfor å tenke at det ikke burde være slik. Og det handler om en åpenhet for å reorientere og redefinere roller og bidrag i samarbeid med hverandre. Dette for å skape et felles ansvar for helheten, fremfor å kun være opptatt av å avgrense sitt eget ansvarsområde. Alt dette må selvsagt forstås i tillegg til, og ikke i stedet for, det man har gjort tidligere. Det er ikke snakk om et enten eller (faglig eller relasjonell) men et både og (faglig og relasjonell).

Aktuelle kurs og programmer:

 

Prosesslederstudiet

 

Prosesslederstudiet – Modul 2

 

Prosesslederkurs, 2+1 dager

 

Oppfølging av 10-FAKTOR

 

 

 

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale