Hopp til hovedinnhold

Temaer

Prosessledelse


Vanlige spørsmål

Kurs

Prosesslederstudiet 2

Fordypning og sertifisering Prosesslederstudiet 2 er et videre læringsløp for deg som allerede har gjennomført Prosesslederstudiet. Her får mulighet til å fordype deg enda mer i faget prosessledelse, enda mer prosessledertrening og bli sertifisert prosessleder av Lent.

Prosessledernettverket

Dette er en arena for deg som har tatt Prosesslederstudiet og som ønsker å holde prosessledermuskelen varm! Sammen undersøker vi mer rundt temaer som vi har lært om på Prosesslederstudiet eller andre tenaer og i arbeidshverdagen. PRIS: 395,- per år

Prosesslederstudiet

Prosessledertrening over 6 dager (2+2+2) hvor du får presentert og øvd på metoder og verktøy for å skape mer effektivitet, eierskap og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og prosesser. Dette er for eksempel viktig når: Du skal planlegge og lede prosesser, prosjekter og møter der du er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultater. Kanskje også på tvers av avdelinger, fagområder eller sammen med andre organisasjoner.


Artikler om temaet

Se alle artikler
Alle bidrar med sitt besteAlle bidrar med sitt besteLes hele artikkelen: Hvordan planlegge et møte eller en prosess der jeg ønsker aktiv deltakelse?

Hvordan planlegge et møte eller en prosess der jeg ønsker aktiv deltakelse?

Ved å bruke litt tid på å sette seg inn det man ønsker å få ut av møtet eller prosessen, kan man rette blikket mer over mot det som skjer i prosessen/møtet og deltakerne fordi du er trygg på at du har tatt høyde for de viktigste elementene. Dette krever litt forarbeid, men igjen er det større sannsynlighet for at du får aktiv deltakelse.

Les merom Hvordan planlegge et møte eller en prosess der jeg ønsker aktiv deltakelse?