Pål Tanggaard

Pål har lang erfaring med å jobbe med samhandlingsprosesser og sektorovergripende prosesser, gjerne gjennom konferansearbeid og bruk av storskalametodikk. Ved å samle mange mennesker i samme rom og samtidig skape en trygg og god atmosfære, evner Pål å få team og organisasjoner til å hente fram det beste hos seg selv og skape innovative løsninger. Pål er en meget erfaren kursholder innenfor områder som prosessledelse, styrkebasert pedagogikk, appreciative inquiry, presentasjonsteknikk, deltagende metoder og møteledelse og underviser jevnlig for ulike høyskoler, universitet og organisasjoner.

Påls faglige bakgrunn er profesjonsstudiet i pedagogikk med spesialisering innen ledelse og organisasjonsutvikling.