Hvordan lage gode handlingsplaner?

En god handlingsplan hjelper til med å flytte ideer nærmere realisering. Gode handlingsplaner visualiserer veien fremover mot målet og de kan hjelpe til med å skape framdrift når man opplever at det er lite tid igjen i slutten av et prosessarbeid. Nedenfor beskrives to verktøy som kan benyttes til å lage gode handlingsplaner.

Et enkelt verktøy for å flytte ideer nærmere realisering er å bruke handlingsplanen veikart. Veikartet hjelper til med å se for seg hvordan deltakerne skal reise; hvilken rute de velger, hva de skal oppleve underveis og hvordan de skal overvinne hindringer. Øverst i veikartet beskrives det vi vil oppnå: Gjerne drømmen vi skapte eller konkrete ideer fra designfasen. Gjennom å benytte seg av metoden veikart kommer man fram til de skrittene vi har motivasjon og lyst til å utføre.

Hvis det er lite tid igjen i slutten av et prosessarbeid kan det være viktig å sørge for at man vet hvordan fremdriften i prosjektet ser ut. Metoden Fem minutter igjen gjør at man på en effektiv måte får oversikt over hvem som tar hvilke oppgaver videre. Metoden kan både tilpasses mindre og større grupper, og krever lite materialer.