Prosesslederboka

Lær å leder gode møte og prosesser

Om Prosesslederboka

Hensikten med denne boka er å svare på følgende spørsmål:
«Hvordan lede prosesser som utløser potensialene til de involverte og skaper resultater som overgår det vi forventer?»

Spørsmålene vi stiller, endrer den virkeligheten vi er en del av. Innledningsspørsmålet vi stiller i denne boka sikter høyt, og målet vårt er at du får flere ideer, metoder og verktøy til å kunne lede prosesser på måter som utløser potensialer og skaper begeistring og ekstra gode resultater.

Det enkle svaret på spørsmålet er at alle bidrar med sitt beste for å samskape resultater.
Alle – vi tror på bred deltakelse, alle som berøres, må involveres.
Bidrar – det handler om å legge til rette for at den enkelte kan, har lyst til og tør å delta.
Sitt beste – skal den enkelte virkelig bidra til å gjøre en forskjell for resultatet, trenger vi å bli kjent med den enkeltes styrker slik at hun kan bidra med sitt beste og på sitt beste.
Samskape – prosessledelse handler om å få mennesker til å skape noe sammen som de ikke kunne skapt alene fordi resultatet blir bedre.
Resultater – all prosessledelse skal bidra til å skape bærekraftige resultater på måter som gjør at de involverte har lyst til å realisere skrittene på vei mot resultatene.

For mange har et møte, seminar, konferanse eller prosess vært vellykket dersom man klarer å enes om noen mål og hvilken retning man vil gå. For oss handler det også om det som skjer etter møtet – ønsker de involverte virkelig å bidra på veien til å skape resultatene i etterkant av møtet/prosessarbeidet.

 

Hvorfor har vi skrevet nettopp denne boka?

Vi har i lang tid ledet og fasilitert ulike prosesser og undervist i prosessledelsesfaget. Ofte spør våre samarbeidspartnere og studenter/kursdeltakere om vi kan ”sende over noen ressurser” i etterkant. Det gjør vi alltid med glede, men det blir gjerne fragmenterte ressurser og ikke alltid så brukervennlig og nyttig som vi ønsker. Denne boka er skrevet for å dekke det behovet mange av våre studenter og samarbeidspartnere etterspør. Vi gir deg våre mest brukte modeller, metoder, verktøy og tips i en håndbok som er lett anvendelig i de fleste prosessammenhenger.

 

Hvem er prosesslederhåndboka skrevet for?

Prosjektledere som har mye kompetanse på prosjektverktøy, men som savner gode måter å håndtere de menneskelige relasjonene i prosjektet – altså utløse potensialene til de som skal skape prosjektets ønskede resultater

Ledere og mellomledere som både leder møter, større og mindre prosesser i det daglige og som trenger påfyll i utøvelsen av demokratiske ledelsesformer (fra styringsledelse til læringsledelse og prosessledelse)

Møteledere som ønsker nye metoder og verktøy for å involvere møtedeltakerne

Konsulenter som er ønsker å få til gjensidig skapende prosesser med sine kunder og samarbeidspartnere

Studenter/deltakere ved våre egne studier/kurs (www.prosesslederstudiet.no, www.ai-studier.no) og andre studier som er opptatt av prosessledelse og relasjonelle ferdigheter

 

Oversikt over bokas elementer

Hovedtyngden i denne boka vil ligge på metoder, verktøy og modeller, fordi vi er opptatt av å skape praksis. Samtidig vet vi at praktiske verktøy uten forståelse veldig ofte kan føre galt av sted. Å være klar over de grunnleggende antakelsene i boka og de prinsippene vi bruker som hjelp til ta gode valg, vil forhåpentligvis også hjelpe deg når du skal ta valg i planlegging, gjennomføring og evaluering av en prosess. Teori og forskning gir oss støtte for valgene våre og kan sette oss på sporet av nye prinsipper, modeller og metoder. Vi gir deg et kort innblikk i noe sentral teori som har vært formende for vår forståelse av prosesslederfaget

bokcover prosesslederboka

«Prosesslederboken har vært veldig nyttig i min rolle som prosessleder for ulike grupper. Spesielt har jeg hatt god nytte av kapittelet «verktøy og metodebibliotek». Det å finne gode metoder som gir merverdi til prosessen er viktig. Det har prosesslederboken bidratt til på en utmerket måte.»

 

Hege Nerås Folkestad – seniorrådgiver – OU, Statens vegvesen.

RELATERTE KURS:

PS! Begge kursene er godkjent av KS for OU-støtte til ledere i kommunal sektor.

              

Andre bøker fra Lent og Kommuneforlaget