Hopp til hovedinnhold

Søknad OU-støtte fra KS - Prosesslederopplæring

Selv om kursene til Lent er godkjente av KS for OU-støtte, skal det søkes på vanlig måte i forkant av oppstart. Eneste dokumentasjon som trengs i søknaden er en oversikt over navn på deltaker(ne) og deres stillingstittel. KS ønsker i hovedsak at det sendes inn en søknad pr kommune/fylkeskommune. Dere vil deretter motta et tilsagnsbrev fra KS som gir grunnlag for utbetaling av OU-midler.

Slik søker du:

(1. Påmelding kurs)

2.
Send inn søknad til KS.

3. Søknaden blir godkjent. Det gis tilsagn om tilskudd fra OU-midlene og du mottar tilsagnsbrev/godkjenning

4. Du mottar og betaler fakturaen fra Lent

5. Send inn refusjonskrav til KS sammen med kopi av tilsagnsbrev og kopi av fakturaer som skal refunderes. 

_____

Har du noen spørsmål til dette kan du kontakte Kay Eskil i Lent (kay@lent.no / 97772971) eller Sissel Haugen Daldosso i KS (sissel.haugen.daldosso@ks.no / 909 61 238)

Eksempel på utfylling

?

Eksempel på utfylling av søknadsskjema for deltakelse på Prosesslederstudiet (1 og 2)

  • Målgruppe: Ledere
  • Innhold: Prosesslederstudiet i regi Lent (+ eventuelle merknader).
  • Ansvarlig for gjennomføring: Lent AS
  • Tidsrom: «Oppstartsdato» og «avslutningsdato»
  • Søknad om OU-midler: Velg – «Studieavgift/deltakeravgift ved lederopplæring som gir studiepoeng».
  • Kursavgift: 38 900,-
  • Vedlegg/dokumentasjon: legg ved en liste med navn, epost og stillingstittel på deltaker(ne)