Om oss

Gjennom anerkjennelse av individers og hele organisasjonens styrker, tar vi i bruk styrkene og skaper innovative resultater.

Kort om oss

Lent er Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. Vi lever i en tid med stadig økende kompleksitet og økt krav til læring, utvikling og innovasjon. Fremtidens løsninger må skapes i fellskap, og alle ressurser må bidra med det de kan best. Derfor er prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid kritiske kjernekompetanser for ledere og medarbeidere i morgendagens kunnskapssamfunn.

Lent er opptatt av å skape bedre arbeidsmiljø og positive endringer i folks jobbhverdag. Dette lykkes vi med dersom ledere faktisk tar i bruk sin kunnskap om prosessledelse, der involveringsteknikker, tankesett og teori sammen danner et rammeverk for effektiv prosessledelse.

Vellykket ledelse handler mye om å få det beste ut av sine medarbeidere. Det er i dag relativt enkelt å sette seg inn i forskning rundt ledelse, og dermed ta del i tiår med akkumulert kunnskap om hva som gir økt motivasjon, jobbglede og omstillingsevne. Likevel er det dessverre mange ledere og medarbeidere som ikke som vet hvordan de skaper disse positive effektene. Det er for eksempel massiv empirisk støtte for at involvering er nøkkelen til motivasjon. De fleste vet hva som motiverer, men ikke hvordan man skaper motivasjon på sin arbeidsplass.

Lent sine kurs i prosessledelse gir denne praktiske kunnskapen, i hvordan aktivere positive reaksjoner som motivasjon, kreativitet og arbeidsglede hos de som skal jobbe sammen. Metodene er mange og strukturen kan være ny og utfordre etablerte arbeidsformer for ledere og prosjektledere. Derfor gir Lent et tilbud til de som ønsker støtte, trening og coaching i forbindelse med implementering av styrkebasert prosessledelse på sin arbeidsplass.

Ingen organisasjoner eller prosesser er like. Derfor jobber vi alltid tett sammen med våre kunder i arbeidet med å designe prosessene vi skal lede. Det handler om å formulere og tydeliggjøre formål og målsettinger, lage gode og brennende spørsmål og identifisere de riktige interessentene som skal delta. Dette danner utgangspunkt for hvilke verktøy og metoder vi bruker. Gjennom anerkjennelse og utnyttelse av individers og hele organisasjonens styrker, skaper vi innovative resultater i kollektive prosesser.

Samarbeidspartnere

Lent har tett og godt samarbeid med ulike aktører:

  • TICC: Vi har et tett samarbeid med Tanga International Competence Centre (TICC) i Tanzania. TICC er et studie- og kompetansesenter, som bidrar til viktig sosialt arbeid i Tanga region. Senteret samarbeider med flere norske høyskoler og universitet, og tar i mot mange norske studenter som del av deres praksisarbeid.
  • Appreciating Change: For å kunne ta oppdrag som krever et større internasjonalt nettverk, har Lent også inngått samarbeid med organisasjonen Appreciating Change i Storbritannia. Leder for organisasjonen er psykolog Sarah Lewis. Hun skriver en rekke gode artikler om ledelse som kan leses her http://www.acukltd.com/knowledge-warehouse/
  • 13 hyggelige ansatte
  • 100vis gj.førte prosesser
  • 10års positiv
    drift
  • 114års samlet
    erfaring

Vår visjon

Skape varmere organisasjoner og samfunn der alle får mulighet til å være den beste versjonen av seg selv.

Om oss

Våre verdier

Få andre til å skinne

Vi lykkes når samarbeidspartnere, kunder og kolleger lykkes

Åpenhet og raushet

Vi tenker nytt rundt kunderelasjoner og ønsker å dele mest mulig av vår kunnskap og erfaring

Samskapende kraftsenter

Vi tror at det beste resultatet kommer hvis vi opphever skillet de-oss, og jobber tett sammen med våre kunder og nettverk

Relasjonell skapervilje

Vi ønsker å legge til rette for vital læringsglede og reelt likeverd

Skikkelighet

Vi er opptatt av opptre på en profesjonell måte preget av trygghet og tillit