Om oss

Gjennom anerkjennelse av individers og hele organisasjonens styrker, tar vi i bruk styrkene og skaper innovative resultater.

Kort om oss

Lent er Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. Vi lever i en tid med stadig økende kompleksitet og økt krav til læring, utvikling og innovasjon. Fremtidens løsninger må skapes i fellskap, og alle ressurser må bidra med det de kan best. Derfor er prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid kritiske kjernekompetanser for ledere og medarbeidere i morgendagens kunnskapssamfunn.

Ingen organisasjoner eller prosesser er like. Derfor jobber vi alltid tett sammen med våre kunder i arbeidet med å designe prosessene vi skal lede. Det handler om å formulere og tydeliggjøre formål og målsettinger, utvikle gode og brennende spørsmål og identifisere de riktige interessentene som skal delta. Dette danner utgangspunkt for hvilke verktøy og metoder vi bruker. Gjennom anerkjennelse og utnyttelse av individers og hele organisasjonens styrker, skaper vi innovative resultater i kollektive prosesser.

Nasjonalt vitensenter

Lent er sammen med Buskerud Fylkeskommune initiativtagere til og eiere av Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring. Vitensenteret skal utvikle og spre kunnskap om styrkebasert tenkning og arbeidsmetodikk gjennom forskning, studier og samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt. På denne måten skapes lærende samfunn hvor alle er aktive deltakere med sine styrker og hvor alles potensial er utløst og tatt i bruk. Besøk nettsiden www.viss.no.

Samarbeidspartnere

Lent har tett og godt samarbeid med ulike aktører:

 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Lent driver et studium i Appreciative Inquiry i samarbeid med Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Studiet består av 3 emner, og utgjør til sammen en årsenhet.
 • TICC: I tillegg har vi tett samarbeid med Tanga International Competence Centre (TICC) i Tanzania. TICC er et studie- og kompetansesenter, som bidrar til viktig sosialt arbeid i Tanga region. Senteret samarbeider med flere norske høyskoler og universitet, og tar i mot mange norske studenter som del av deres praksisarbeid.
 • Fredskorpset: I samarbeid med TICC i Tanzania og Arbeidsinstituttet i Buskerud har Lent utvekslingsavtale gjennom Fredskorpset. Det gjør det mulig for oss å sende og motta arbeidskraft, som bidrar til å styrke samarbeidet og fremme  kompetansedeling mellom partnerne.
 • Haslebo & Partnere: Videre har vi samarbeid med Haslebo & Partnere i Danmark. Haslebo & Partnere har i 23 år fungert som et senter for organisasjonsutvikling med systematisk anerkjennende utforskende, narrative og CMM-inspirerende tilnærming. De har gitt ut mange bøker og artikler, utviklet ideer og verktøy, samt tilbyr konsulenttjenester, etterutdanning og ledelsessparring.
 • Appreciating Change: For å kunne ta oppdrag som krever et større internasjonalt nettverk, har Lent også inngått samarbeid med organisasjonen Appreciating Change i Storbritannia. Leder for organisasjonen er psykolog Sarah Lewis. Hun skriver en rekke gode artikler om ledelse som kan leses her http://www.acukltd.com/knowledge-warehouse/
 • Strength Scope: Lent har en eksklusiv avtale for Norge om salg og trening i bruk av verdens mest omfattende verktøy for måling av arbeidsrelaterte styrker.

Strengthscope

 

 • 13 hyggelige ansatte
 • 100vis gj.førte prosesser
 • 10års positiv
  drift
 • 114års samlet
  erfaring

Vår visjon

Skape varmere organisasjoner og samfunn der alle får mulighet til å være den beste versjonen av seg selv.

Om oss

Våre verdier

Få andre til å skinne

Vi lykkes når samarbeidspartnere, kunder og kolleger lykkes

Åpenhet og raushet

Vi tenker nytt rundt kunderelasjoner og ønsker å dele mest mulig av vår kunnskap og erfaring

Samskapende kraftsenter

Vi tror at det beste resultatet kommer hvis vi opphever skillet de-oss, og jobber tett sammen med våre kunder og nettverk

Relasjonell skapervilje

Vi ønsker å legge til rette for vital læringsglede og reelt likeverd

Skikkelighet

Vi er opptatt av opptre på en profesjonell måte preget av trygghet og tillit