Om oss

Gjennom anerkjennelse av individers og hele organisasjonens styrker, tar vi i bruk styrkene og skaper innovative resultater.

Kort om Lent

Lent er Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. Vi jobber med prosessledelse og prosesslederopplæring.

Vi lever i en tid med stadig økende kompleksitet og økt krav til læring, utvikling og innovasjon. Fremtidens løsninger må skapes i fellskap, og alle ressurser må bidra med det de kan best. Derfor er prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid kritiske kjernekompetanser for ledere og medarbeidere i morgendagens kunnskapssamfunn.

Lent er opptatt av å skape bedre arbeidsmiljø og positive endringer i folks jobbhverdag. Dette lykkes vi med dersom ledere faktisk tar i bruk sin kunnskap om prosessledelse, der involveringsteknikker, tankesett og teori sammen danner et rammeverk for effektiv prosessledelse.

Vellykket ledelse handler mye om å få det beste ut av sine medarbeidere. Det er i dag relativt enkelt å sette seg inn i forskning rundt ledelse, og dermed ta del i tiår med akkumulert kunnskap om hva som gir økt motivasjon, jobbglede og omstillingsevne. Likevel er det dessverre mange ledere og medarbeidere som ikke som vet hvordan de skaper disse positive effektene. Det er for eksempel massiv empirisk støtte for at involvering er nøkkelen til motivasjon. De fleste vet hva som motiverer, men ikke hvordan man skaper motivasjon på sin arbeidsplass.

Lent sine kurs i prosessledelse gir denne praktiske kunnskapen, i hvordan aktivere positive reaksjoner som motivasjon, kreativitet og arbeidsglede hos de som skal jobbe sammen. Metodene er mange og strukturen kan være ny og utfordre etablerte arbeidsformer for ledere og prosjektledere. Derfor gir Lent et tilbud til de som ønsker støtte, trening og coaching i forbindelse med implementering av styrkebasert prosessledelse på sin arbeidsplass.

Ingen organisasjoner eller prosesser er like. Derfor jobber vi alltid tett sammen med våre kunder i arbeidet med å designe prosessene vi skal lede. Det handler om å formulere og tydeliggjøre formål og målsettinger, lage gode og brennende spørsmål og identifisere de riktige interessentene som skal delta. Dette danner utgangspunkt for hvilke verktøy og metoder vi bruker. Gjennom anerkjennelse og utnyttelse av individers og hele organisasjonens styrker, skaper vi innovative resultater i kollektive prosesser.

Samarbeidspartnere

Lent har tett og godt samarbeid med ulike aktører:

 • TRIKKS Vår samarbeidspartner og leverandør av læringsplattform til våre kurs og praksisfellesskap.
 • TICC: Vi har et tett samarbeid med Tanga International Competence Centre (TICC) i Tanzania. TICC er et studie- og kompetansesenter, som bidrar til viktig sosialt arbeid i Tanga region. Senteret samarbeider med flere norske høyskoler og universitet, og tar i mot mange norske studenter som del av deres praksisarbeid.
 • SMART senter for sosial innovasjon har som ambisjon å være en nasjonal kunnskapsplattform og en sentral pådriver for å finne fram til nye og bedre måter å ivareta ALLE barns grunnleggende behov på. Dette kan være behovet for tilhørighet og å ha venner, opplevelsen av inkludering, gleden ved å lære og følelsen av å mestre eget liv.

  SMART senteret viktigste oppgave er å skape og støtte praktikere, ildsjeler, fagmiljøer, virksomheter og kommuner som er opptatt av å utvikle løfterik praksis i tjenester som rettet inn mot barn og unge.
 • Appreciating Change: For å kunne ta oppdrag som krever et større internasjonalt nettverk, har Lent også inngått samarbeid med organisasjonen Appreciating Change i Storbritannia. Leder for organisasjonen er psykolog Sarah Lewis. Hun skriver en rekke gode artikler om ledelse som kan leses her http://www.acukltd.com/knowledge-warehouse/
 • 13 hyggelige ansatte
 • 100vis gj.førte prosesser
 • 10års positiv
  drift
 • 114års samlet
  erfaring

Vårt oppdrag

Lent jobber for at flere skal bli bedre til å jobbe sammen for å løse små og store utfordringer i samfunnet vi er en del av.

Om oss

Våre verdier

Nysgjerrig

Raus

Lekent

Faglig