Hopp til hovedinnhold

Prosesslederstudiet - skole, barnehage og oppvekst

Å invitere og gjennomføre møter hvor gode relasjoner får utvikle seg, læring skjer og resultater skapes er en sentral oppgave for alle som jobber i oppvekstfeltet. Enten det er i profesjonsfelleskapet, i medarbeiderfelleskapet eller på andre arenaer der barn og unge lever sine liv.

Vi i Lent har tro på at ferdigheter innen prosessledelse kan bidra til at man får til enda mer i disse møtene, og derfor har vi laget en egen versjon av vårt Prosesslederstudiet nettopp for deg som jobber innen skole, barnehage eller andre deler av oppvekstfeltet