Hopp til hovedinnhold

Oppfriskningsdag i Bærum

Om programmet

Til deg som holder til i Bærum og omeng.

Vi inviterer til en dag som skal bidra til at du som tidligere deltaker på Prosesslederstudiet får tatt i bruk og utnyttet enda mer potensialet fra det du lærte og øvde på gjennom Prosesslederstudiet.

MERK! Denne kursdagen er forhåndsgodkjent av KS, så alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner får refundert deltakeravgiften gjennom OU-fondet.

Pris
4900
Tidspunkt/sted
Dato: 24. januar 2025Sted: Sandvika

Kort om oppfriskningsdagen

Som tidligere deltaker på Prosesslederstudiet får du her muligheten til å delta på en oppfriskningsdag i hvordan lede gode prosesser og samskapende møter. Denne dagen passer for deg som ønsker repetisjon og oppfriskning av sentrale innholdselementer i kurset.

Undervisningsform

Som du er vant til sammen med Lent er undervisningsformen en kombinasjon av teori, praktiske øvelser, metarefleksjon og anvendelse i egen arbeidshverdag og case. Vi modellerer måter å lede samskapende prosesser og møter på som kan brukes i egen organisasjon.

Forarbeid

Før oppstart får du tilgang på et felles digitalt arbeidshefte der du kan skrive inn et konkret case du jobber med eller konkrete spørsmål du du har knyttet til å det å lede prosesser. Disse casene og spørsmålene vil vi så langt som mulig ta utgangspunkt i når vi går gjennom dagen.

Læringsmål

?
  1. Repetisjon av de mest sentrale teoriene, metodene og verktøyene slik at du kan anvende mer av det du har lært på prosesslederstudiet
  2. Håndtering av motstand i prosesser
  3. Få svar på utfordringer du har møtt i når du tar i bruk prosessledelse i egen organisasjon